Tømmerupvej - Nedtagning af chikaner og to-i-en-markeringer

Kære medunderskrivere

Tusind tusind tak for jeres underskrift. Det har været overvældende, at så mange har sat sit navn på listen og på kun en uge. Det viser med al tydelighed, at to-i-en-afmærkningen og chikanerne ikke er hensigtsmæssig på Tømmerupvej men tværtimod har bidraget til utryghed, frustrationer og rigtig mange farlige situationer.

Jeg håber på vegne af os alle, at denne indsamling vil fungere som en øjenåbner for vores politikere, og at de udviser mod og handlekraft og sørger for nedtagning af to-i-en-markeringen samt chikanerne snarest muligt, og inden der sker alvorlige uheld.

Anmodningen er sendt til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget og til borgmester Allan S. Andersen.

Medlemmerne af udvalget er:
Lars Hein, formand (A)
Vibeke Rasmussen (A)
Henrik Zimino (A)
Carsten Fuhr (C)
Winnie Sørensen (F)
Brian Bruun (O)
Dennis W. Clausen (V)
De bedste hilsner
Lene og Camilla

Kære borgmester og politikere

I modtager her en anmodning fra 546 brugere af Tømmerupvej om at rekonstruere vejen uden to-i-en-markeringerne og chikanerne.

Afsættet for denne anmodning er, at vi ikke mener kommunen med dette tiltag lever op til sin forpligtigelse med at sikre, at man kan færdes trygt og sikkert på kommunens veje, som det bl.a. er nævnt i forordet i kommunens Trafikhandlingsplan 2016-2020 at der arbejdes efter.

Vi har nu gennem længere tid afprøvet det nye tiltag med chikanerne og to-i-en-markeringen og som mange har kommenteret på, så har tiltaget medvirket til utryghed, frustrationer og mange farlige hændelser. Det er bilister, det er cyklister, det er gående, det er folk til hest som alle tilkendegiver, at de føler sig udsatte og tvunget ud i farlige situationer.

Vejens karakter med mange buer og sving gør ikke vejen anvendelig til de etablerede chikaner/to-i-en-ting. Det er kort sagt blevet farligt at køre på Tømmerupvej med de nu helt utilstrækkelige oversigtsforhold.

Der sker dagligt rigtig mange nødopbremsninger og misforståelser bilisterne imellem med hvem der skal holde for hvem, da det ikke er alle brugere af Tømmerupvej, som bruger vejen konsekvent og forstår ”logikken” i systemet. Ydermere er trafikken præget af mange større vogntog og lastbiler der bl.a. leverer forsyninger til de mange gårde i området, busser mm. og som ikke bare kan kaste deres køretøjer ind til siden.

Vi anfægter derfor kraftigt denne beslutning med to-i-en-markeringerne og chikanerne, som man hurtigt kunne få mistanke om er gennemført rent administrativt og uden, at man har inddraget beboerne langs Tømmerupvej og de mange brugere og borgere der færdes på vejen i en evt. problemløsning.

Det fremgår meget tydeligt af de kommentarer til underskriftsindsamlingen, at også de bløde trafikanter oplever systemet med chikanerne som værende utrygt og farligt. Der har indtil nu allerede været flere tilfælde, hvor cyklister har måtte kaste sig selv i grøften/rabatten for at undgå påkørsler! Så derfor kære politikere, så løser det altså ikke problemet, om I så oplyser chikanerne i neon og blink. Det er systemet der ikke virker.

Vi forstår i øvrigt, at kommunen har reageret på en henvendelse fra nogle beboere (i den modsatte ende af Tømmerupvej) om, at der køres for stærkt på vejen (et det mon i øvrigt dokumenteret og hvad siger ulykkesstatistikken mon kontra andre veje). Er der reelle fartproblemer, så opfordres kommunen til at løse det på anden vis.

Desuagtet så beder vi jer tage denne henvendelse særdeles alvorligt og ikke mindst komme med et svar på jeres stillingtagen til opfordringen om at nedtage to-i-en-markeringerne og chikanerne.

Vi opfordrer indtrængende til en meget hurtig behandling, inden det går galt. Især nu hvor dagene bliver mørkere og mørkere.
Klagen bedes behandlet som en hastesag og svar sendes til undertegnede.

På vegne af medunderskriverne.

Venlig hilsen

Lene Gyldensted
Bor på Tømmerupvej 173, heste opstaldet på Tømmerupvej og daglig bruger af Kongelundens Rideklub

Camilla Nielsen Hest opstaldet på Tømmerupvej og daglig bruger af Kongelundens Rideklub.


Lene Gyldensted og Camilla Nielsen    Kontakt forfatteren af dette andragende