Tilskud til pasning af egne børn i Mariagerfjord Kommune

Det skal være muligt at modtage tilskud til pasning af egne børn i Mariagerfjord Kommune, hvis man fravælger brug af andre pasningtilbud. 

Tilskuddet skal ligge på niveau med det maksimale tilskud til pasning i privat pasnings-ordning. På nuværende tidspunkt giver lovgivningen, ifølge Dagtilbudsloven kapitel 16 § 86, kommunerne mulighed for, at lade (op til 85%) af det tilskud, der følger barnet i institution, dagpleje eller hvis man ansætter en "barnepige" i hjemmet, gå til barnets forældre, hvis de selv vælger at passe barnet. I flere kommuner i Danmark er det muligt at forældre selv kan være den som passer deres børn, men ikke i Mariagerfjord kommune. Det bør ændres.

Kommunen skal bevilge tilskuddet efter retningslinjerne givet i den nuværende lovgivning på området. Hvilket i korte træk kan læses her: https://www.uvm.dk/dagtilbud/typer-af-tilbud/pasning-af-egne-boern

Det uddybende lovgrundlag for bevilling af tilskud til hjemmepasning kan læses her:
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200122L00129

Begrundelse for forslaget:
Vi ønsker at give forældre mere frihed, i forhold til valg af pasning af deres børn, så den enkelte familie selv kan vælge, hvad de finder bedst for deres familie. Pengene bør følge barnet!

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Robert Thomsen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...