Takkebrev til Dronningen - en særlig tak for opmærksomheden omkring mennesker med handicaps

Kære alle med handicap og pårørende

 

Autisme- og Aspergerforeningen for voksne tager hermed initiativ til en underskriftsindsamling til et takkebrev til Dronningen for hendes fokus på handicap i nytårstalen.

Alle underskrifter bliver printet og fremsendt til hofmarskalattet i dagene op til regeringsjubilæet.

 

Hvis man som organisation/forening gerne vil være medunderskriver, kan man sende en mail til formand@aspergerforeningen.dk

 

 

Kære Deres Majestæt

 

Det er os en stor glæde, at De i Deres nytårstale taler særskilt om mennesker med handicap, også usynlige handicap.

De har altid været hele folkets Dronning og har altid været et forbillede for det danske folk.

Mennesker med handicap og vores pårørende har i mange år søgt opmærksomhed og forståelse for vore livsvilkår.

Det at Deres Majestæt medtager denne gruppe af befolkningen i Deres nytårstale er med til at gøre vores vej mere jævn.

Vi skylder Dem en særlig tak for Deres fokus på medmenneskelighed, åbenhed og forståelse, samt at De anerkender, de udfordringer os med handicap løbende oplever.

Det at De tager os med i Deres nytårstale, er i høj grad at møde os med forståelse og respekt.

For dette siger vi ydmygt tak.

 

I ærbødighed

 

Landsformand

Autisme- og Aspergerforeningen for voksne

Nina Catalina Michaelsen

 

Medunderskriver: 

Formand

CRPS Foreningen

Trine Mosskov Poulsen

 

Landsformand 

LEV

Anni Sørensen

 

Talsperson

Autisme Ungdom

Silke Ena Svare 


Landsformand

Landsforeningen Autisme

Kathe Johansen

 

Formand

Foreningen Jordforbindelsen

Carsten Hjerresen

 

 


Nina Catalina Michaelsen/Autisme- og Aspergerforeningen for voksne    Kontakt forfatteren af dette andragende