Sygeplejersker siger nej til en kønsdiskriminerende lønindplacering.

Jeg samler underskrifter fordi jeg vil have et opgør med en kønsdiskriminerende lønindplacering. Ifølge VIVEs rapport får kvindedominerende fag 14,4% mindre i løn end mandedominerende fag.

Jeg ønsker at få en forklaring på den store lønforskel, som der er at finde i VIVEs rapport, “Hvorfor er der lønforskel mellem kvinder og mænd”. (VIVE, 2020)

Her undrer jeg mig over, at kvinder tager længere uddannelser, men kvinder får mindre i løn i den offentlige sektor og rapporten siger følgende:
“Hvis kvinder var placeret på samme måde på arbejdsmarkedet som mænd, ville de have haft en højere løn, og løngabet ville have været mindre, end det vi ser i dag”. (Ibid, s. 87-88)

Forklaringen er, at arbejdsgiverne i den offentlige sektor  efterspørger efter bestemte typer af arbejdskraft har både betydning for kønsarbejdsdelingen og for, hvilken pris der betales for denne arbejdskraft.
“Man har fx i mange år betragtet kvinder som havende et naturligt omsorgsgen, der har gjort dem til den ideelle arbejdskraft i omsorgssektoren. I nogle tilfælde har man endda ment, at de kompetencer, som kvinder kunne levere på arbejdsmarkedet var medfødte kompetencer, som arbejdsgiveren derfor ikke har behøvet at betale ekstra for. Denne såkaldte naturalisering af kvinders kompetencer kan være en af grundene til den generelt lavere værdisættelse af kvinders arbejde.
"Desuden kan den “uforklarede” del fx omfatte ”bløde”, ikke- målbare forhold som fx samarbejdsevne, fleksibilitet og engagement, der kan have betydning for løngabet, hvis disse karakteristika er forskelligt fordelt på mænd og kvinder, eller hvis de har forskellig betydning for lønnen for de to køn”. (Ibid, s. 92)

Rapporten kan konkludere, at årsagerne til løngabet er mange og findes i både den historiske, politiske, økonomiske, kulturelle, institutionelle, juridiske og magtmæssige udvikling særligt i det sidste århundrede.

Her jeg vil især fremhæve de historiske og politiske årsager ved at komme ind på tjenestemandsreformen fra 1969, der har indvirkning på sygeplejerskers lønindplacering selv den dag i dag. Sygeplejefaget blev betragtet som et husmoderjob, da opfattelsen var og stadig er, at kvinder har et naturligt omsorgsgen. Jobbet var en bibeskæftigelse, en biindkomst til mandens indkomst som dengang havde forsørgerrollen. (Sundhedskartellet, 2010, s. 20)

Er du enig i, at der skal gøres op med det uligeværdige system, som politikerne ikke vil ændre, og som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ikke anede havde indvirkning på sygeplejerskers grundløn.

PETER HUMMELGAARD (S), BESKÆFTIGELSESMINISTER
»Vi kan se, at den største udfordring for ligeløn helt overordnet er, at det danske arbejdsmarked er meget kønsopdelt, og det spiller en større rolle, end vi hidtil har antaget.«, (Berlingske, 2020)

så skriv under.

Mvh Gitte Raaby Møller

Referenceliste:
VIVE rapport, 2020, Hvorfor er der lønforskel mellem kvinder og mænd, s. 82-92
https://www.vive.dk/media/pure/4291/272727

Sundhedskartellet, 2010
https://sundhedskartellet.dk/dsr/upload/7/46/1355/Forhandlingssystemet_i_det_offentlige_og_ligeloennen_-_endelig_udgave.pdf?fbclid=IwAR0Wc1ROHc-VKgDjxTf8ELQEZRsYHqAyVUOLUnKSyYLTilu_5U4j1QrAk-8

Berlingske, 2020, Hvorfor tjener kvinder 14 procent mindre i løn? Det er der mindst én god forklaring på.
https://www.berlingske.dk/danmark/hvorfor-tjener-kvinder-14-procent-mindre-i-loen-det-er-der-mindst-en-god?fbclid=IwAR2_OHvXz1T3VbbN7vEzcTMzGC9wr0tTyyx6Mvvo9-1FmD0XGtU3P4j0lWo