Støt kravet om en Miljøvurdering for Lynæs - INDEN vedtagelse af omfattende lokalplan.

Lynæs_natur.jpgLYNÆS HAVN er ALLES HAVN

Vi siger nej til lokalplansforslag uden miljøvurdering

Vedrørende forslaget til lokalplanen for Lynæs Havn. Halsnæs Kommune vurderer :

- Ingen øget trafikbelastningen

- Ingen øget støj

- Ingen ændrede forhold for fredede arealer samt natur- og fuglebeskyttelsesområder

- Ingen ændrede forhold i habitatområdet (natura 2000) ud for Lynæs havn

- Ingen ændringer af kulturmiljøet

men - DET PASSER IKKE  

Vi borgere, der har interesse for området og naturen i og omkring havnen, ønsker disse påstande belyst - og kræver derfor en miljørapport over området - INDEN der vedtages en lokalplan.    

 

Skriv under og støt op om vores indsigelse og høringssvar.