Støt fredeliggørelse af Marbæk

Esbjerg Kommune er igang med realisering af "Plan for Marbækområdet" (se link):

https://www.esbjerg.dk/energi-og-miljoe/groen-planlaegning/plan-for-marbaekomraadet

Førtste skridt er fredeligørelse af dele af skoven, hvor det ikke længere er muligt at færdes i bil. Områderne og de lukkede veje fremgår af kortet på side 7.

Tiltaget medfører, at der nu er flere områder, hvor man kan færdes i ro uden forstyrrelser fra biler. Samtidig er der etableret nye P-områder, hvorfra det meste af området stadig er tilgængeligt indenfor korte gåafstande. Tiltaget danner således grundlag for den videre udvikling af Marbæk som et attraktivt bynært naturområde.

Skriv under her, hvis du er enig i, at tiltaget er positivt og fredeliggørelsen skal opretholdes.
Facebook