Støt fredeliggørelse af Marbæk

Esbjerg Kommune er igang med realisering af "Plan for Marbækområdet" (se link):

https://www.esbjerg.dk/energi-og-miljoe/groen-planlaegning/plan-for-marbaekomraadet

Førtste skridt er fredeligørelse af dele af skoven, hvor det ikke længere er muligt at færdes i bil. Områderne og de lukkede veje fremgår af kortet på side 7.

Tiltaget medfører, at der nu er flere områder, hvor man kan færdes i ro uden forstyrrelser fra biler. Samtidig er der etableret nye P-områder, hvorfra det meste af området stadig er tilgængeligt indenfor korte gåafstande. Tiltaget danner således grundlag for den videre udvikling af Marbæk som et attraktivt bynært naturområde.

Skriv under her, hvis du er enig i, at tiltaget er positivt og fredeliggørelsen skal opretholdes.

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Anders Hestbech tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook