Støt cykelstien mellem Revninge og Flødstrup

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre har indgået en aftale om Grøn omstilling af vejtransporten og i den forbindelse øremærket 520 millioner kroner til investeringer i at fremme cyklismen. Pengene fordeles mellem cykelprojekter på statsvejnettet og til en medfinansieringspulje til projekter på kommunale veje.

Pengene til de kommunale cykelsti-projekter er endnu ikke øremærkede, og derfor er der på kommunalt niveau mulighed for at søge om at komme i betragtning til en del af puljen. I 2021 afsættes 150 millioner kroner til en pulje målrettet kommunale cykelprojekter, der kræver kommunal medfinansiering på 50 procent af anlægsudgiften.

Denne pulje ønsker vi at få en del i. Vi ønsker en cykelsti mellem Flødstrup og Revninge, hvor der allerede er etableret cykelstier videre mod hhv. Ullerslev og Kerteminde. Strækningen uden cykelsti mellem Flødstrup og Revninge er meget smal, har dårlige oversigtsforhold og er tungt trafikeret, hvor bilerne kører med høj fart. Vi tror, at etableringen af en cykelsti vil øge trafiksikkerheden og sigtbarheden for både gående, cyklister, knallert- og scooterkørere og bilister.
Cykelstien vil blive til glæde for både cyklende skolebørn mod hhv. Revninge og Ullerslev, cyklister fra nærområdet, der dagligt skal til og fra arbejde, cykelturister samt bilister, der ligeledes færdes på strækningen. Vi håber, vi med denne underskriftindsamling kan gøre Nyborg Kommune opmærksom på vores store mangeårige og fælles ønske om etablering af cykelsti mellem Revninge og Flødstrup. Hvis Nyborg Kommune ikke ønsker at stå for hele financieringen alene, så er det netop en oplagt mulighed nu at ansøge cykelpuljen og dermed dække 50% af anlægsomkostningerne.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Pernille Julie Olsen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...