STOP ISDS – amerikanske virksomheder skal ikke stå over loven!

Ved at skrive under på denne erklæring udtrykker du din modvilje mod, at virksomheder skal kunne sagsøge stater via en såkaldt investor-stats tvistbilæggelsesmekanisme, på engelsk kendt som ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Denne mekanisme er lige nu en del den handelsaftale, som forhandles mellem EU og USA i det der kaldes the Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), og hvis det bliver en del af den endelige aftale, vil amerikanske virksomheder kunne sagsøge EU eller den danske stat, hvis der vedtages regler eller lovgivning, der fører til lavere indtjening for dem. Det er farligt for demokratiet.

Læs mere om ISDS her: http://www.information.dk/480206

Eller se denne 7 minutters video: https://www.youtube.com/watch?v=spBdTcaY3_Q (undertekster aktiveres nederst til højre)

ISDS giver udenlandske virksomheder rettigheder til at udfordre staters regulering og lovgivning uden om det nationale juridiske system, hvis virksomhederne mener, at deres investeringer mister værdi på baggrund af fremsatte love og regulering. Selvom et nyt tiltag både gælder for nationale og udenlandske investorer, vil ISDS mekanismen tillade udenlandske virksomheder at søge kompensation fra stater på baggrund af ”uforudsigelige rammevilkår” og dalende fremtidig profit.

I de seneste år er der sket en voldsom stigning af ISDS sager, hvor stater er blevet sagsøgt efter at have introduceret ny lovgivning. Mange af disse sager er direkte angreb på alment anerkendte borgerrettigheder og miljøbeskyttelseslovgivning.

ISDS tvinger stater til at bruge skatteydernes penge på at kompensere virksomheder for at værne om sundhed, fødevaresikkerhed, miljø og andre borgerrettigheder: ISDS er blevet brugt til at anfægte grøn energi, minedrift, arealanvendelse, sundhed, arbejdskraft og andre reguleringer til fordel for fællesskabets interesser.

I stigende grad bruger virksomheder ISDS til at udfordre ikke-diskriminerende reguleringstiltag. I en af de mest berygtede sager er den amerikanske tobaksgigant, Phillip Morris, i færd med at sagsøge både Uruguay og Australien for deres nye anti-rygekampagner. I en anden sag har Vattenfall ført sag mod Tyskland, og fået ret til at omgå skrappere regler for forurening fra virksomhedens kulkraftværk i Hamburg. I Canada har ISDS ført til svagere miljøregulering, f.eks. er forbuddet mod giftstoffer blevet ophævet, og olieselskabet Chevron har fået tildelt en stor erstatning, fordi Ecuadors regering krævede erstatning for miljøødelæggelser i Amazonas.

Stater skal have råderum til at indføre ny lovgivning på baggrund af borgernes interesse, uden frygt for at blive sagsøgt af virksomheder. ISDS skaber et ensrettet system, der eksklusivt tilgodeser udenlandske investorer og multinationale firmaer.

Kritikken af ISDS har været massiv, og EU-kommissionen har set sig presset til at arrangere en offentlig høring om sagen. Hvis det skal lykkes at få ISDS ud af aftalen, skal vi derfor handle nu!

Støt kravet om at tage ISDS ud af forhandlingerne, og kravet om at den danske regering trækker sin støtte til ISDS. Send denne opfordring videre til så mange som muligt!

 


Afrika Kontakt, Corporate Europe Observatory, Det Økologiske Råd, NOAH og ATTAC dk    Kontakt forfatteren af dette andragende