Mindre trafikstøj? Ja tak!

Vi vil begrænse trafikstøjen i Danmark!

  • 1,4 mio danskere plages af trafikstøj.
  • Op mod 500 personer dør hvert år af sygdomme forårsaget af trafikstøj...
    ...til sammenligning dør færre end 200 hvert år i trafikuheld.

47300127_301942490653800_1005989032733179904_o.jpg

  • Omkostningerne for Danmark løber op i milliarder af kroner, i tabte skatteindtæger på arbejde og bolig, samt forhøjede omkostninger på sundhedsområdet.

  • Som det er i dag, er de danske myndigheders støjgrænse fastsat til 58 decibel og den er kun vejledende. Det er en grænse der for eksempel bliver brugt, når det skal vurderes, hvor der skal bygges støjskærme. Men ifølge WHO bør grænsen i stedet være 53 decibel.

    Forskellen fra 58 til 53 decibel lyder måske ikke af så meget. Men en ændring på fem decibel svarer til, at den lyd vi oplever falder tre gange.

Er plaget af trafikstøj? eller vil du bare gerne hjælpe dem der er?, så skriv under her til højre!

Du kan også skrive under på vores hjemmeside: www.trafikstøj.nu 

Din tilmelding/underskrift har i første omgang til formål at afkræve folketinget “En national handlingsplan for at bekæmpe trafikstøj.” Handlingsplanen skal direkte anvise hvordan vi skal bekæmpe trafikstøjen i Danmark. Dette er blot første skridt i vores bestræbelser for mindre trafikstøj i Danmark. Vi vil have gjort støjgænsen lovpligtig og ikke kun vejledende. Vi vil have sat støjgrænsen ned til 53 dB.

MERE INFO:
Konklusioner herunder er fra publikationen "TRAFIKSTØJ – ET OVERSET SAMFUNDSPROBLEM
En hvidbog om løsninger og udfordringer, Maj 2016" der er at finde på folketingets hjemmeside

Skærmbillede_2018-12-08_kl._10_.46_.57_.png

Skærmbillede_2018-12-08_kl._10_.47_.26_.png

Skærmbillede_2018-12-08_kl._10_.47_.47_.png

Skærmbillede_2018-12-08_kl._10_.49_.26_.png

Skærmbillede_2018-12-08_kl._10_.50_.58_.png

Skærmbillede_2018-12-08_kl._10_.52_.29_.png

Skærmbillede_2018-12-08_kl._10_.48_.18_.png

Støjgrænsen for boligområder i Danmark er 58db hvilket er dobbelt så højt som EU’s grænse på 55 dB og næsten 3 gange så højt som WHO’s anbefaling på 53 db 

Skriv under nu og hjælp os med at nedbringe trafikstøjen.

På forhånd - Tusind tak!

Kilder:


STOP TRAFIKSTØJ NU - Nicolai Johansen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift STOP TRAFIKSTØJ NU - Nicolai Johansen tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...