STOP placering af Lindegården (psykisk syge) i Viby Sjælland

Roskilde kommune vil opføre nyt bosted i Viby Sjælland for op til 70 psykisk syge personer. Placeringen vil blive på nyopført område ved markarealerne ved Klub Syd Roskilde. Dette vil for borgerne i Viby Sjælland bl.a. medføre:

Manglende mulighed for, at Viby If kan udvide deres faciliteter. Stor direkte negativ påvirkning på byen, og dens udvikling fremover.

En placering klods op ad en klub, boligområde med børn og ældreboliger samt skole og institutioner vil utvivlsomt skabe usikkerhed og problemer. Nogle af de psykisk syge personer, vil med deres adfærd skabe situationer som nævnte gruppe af børn og ældre ikke kan håndtere og magte. Det er oplagt at den tætte placering på børn og ældre vil skabe direkte kontakt mellem beboere på "nyt Lindegården" og de omkringliggende beboelser (og resten af byen). Specielt børn kan ikke navigere i et felt af personer, der ikke reagerer som de forventer - og kan heller ikke forsvare sig mod verbale og fysiske overgreb. 

Det er velkendt fra Lindegården og andre lignede steder, at narkotika udbredelsen er meget stor. Vi har i forvejen udfordringer med narkotika i Viby Sjælland, bl.a. grundet de fordelagtige forhold med en station hvor personer "i ro og mag" kan handle og udbrede narkotika. Hvis vi dertil lægger et "nyt Lindegården" hvor transportvejen til stationen går forbi Klub Roskilde Syd, Børnehave/vuggestue, SFO og skole giver det selv at det kun vil give yderligere problemer.

Viby Sjælland som Zebraby bliver sendt til tælling. Med den tragiske hændelse på Lindegården i 2016 i erindring vil potentielt nye tilflyttere ikke blive tiltrukket af, at der i Viby Sjælland er placeret et sted med den historik, og potentielle problemer. En placering så tæt på byen vil medføre, at folk givet vil søge mod eks. Gadstrup, Havdrup og Borup.

Institutionen vil være i 2 etager og i op til 8,5 meters højde, hvilket fuldstændig vil ødelægge området ("øjebæ").

Hele området omkring placeringen får et negativt ry med direkte påvirkning af boligernes priser og omsættelighed.

Langt de fleste, der bor i Viby Sjælland,ønsker bl.a. fred og ro. Placering af nyt bosted vil ødelægge meget af tanken bag at flytte "på landet".

Jeg håber, at du vil skrive under på denne underskriftindsamling således, at vi i Viby Sjælland vil stå sammen mod politikere i Roskilde, der tydeligvis ingen respekt og forståeelse har for borgere i "udkants-Roskilde".

Venlig hilsen

Søren Wibom