Stop fredning af "Tollerupkilen".

Kære borger i Halsnæs Kommune

Jeg skriver til Jer i anledning af et igangværende fredningsforslag for området “Tollerupkilen”. Jeg mener, at fredningsforslaget vil have negative konsekvenser for borgerne i vores kommune og jeg opfordrer derfor til, at vi står sammen og viser vores modstand mod forslaget.

Fredningen vil medføre en øget belastning af kommunens økonomi der i forvejen vil blive belastet af den store inflation, de kommende øgede bidrag til militæret, eftervirkninger af corona omkostninger og flere andre udgifter. Alt dette vil resultere i en nedsættelse af serviceniveauet inden for andre væsentlige områder, såsom sundhed og omsorg. Dette kan så betyde at man må spare på andre udgifter eksempelvis afskaffelser af ambulance drift i kommunen etc.

Vi kan ikke tillade, at vores kommune skærer ned på væsentlige tjenester for at finansiere en unødvendig fredning.

Derfor opfordrer jeg til, at vi samler underskrifter mod fredningsforslaget for området “Tollerupkilen”. 

Sammen kan vi vise vores modstand mod forslaget og sikre, at vores kommune fortsat kan levere de tjenester, vi har brug for.

Du kan underskrive dig på nærværende underskriftsliste.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Michael Darket tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLERBetalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...