Bevar Danmarks sidste Medlemsejede realkredit - Stop børsnoteringen af Nykredit

Dansk Realkredit opstod i 1797 og har i næsten 200 år været en kreditform med solidarisk hæftelse for boliglån. Ligesom andelsbevægelsen er det en del af den danske kulturarv, men det er meget snart slut. Siden 1989 er alle kreditforeninger blevet bankejede og der er kun en medlemsejet kreditforening tilbage, nemlig Nykredit som også dækker Totalkredit. Det er Danmarks største kreditforening, og den har ledelsen planlagt at omdanne til et bankejet aktieselskab. På trods at megen skepsis fra medlemmerne og pressen er ledelsen i Nykredit fast besluttet på at gennemføre en børsnotering.

Alle, som har realkreditlån i Totalkredit og Nykredit, er medejere af Nykredit, men de fleste låntagere har ikke været beviste om deres ejerskab, før Totalkredit via Nykredit i februar 2016 hævede bidragssatserne markant. Det førte til dannelsen af Facebook-gruppen "Kritiske interessenter i Nykredit og Totalkredit" og senere foreningen Fair Bidragssats. Der er derfor blevet øget focus på den sidste medlemsejede kreditforening i Danmark og på de manglende demokratiske rettigheder. Det sidste år har der været stor pressebevågenhed og de beregninger, der har været præsenteret i pressen, viser at Nykredit er rigeligt polstret til at klare nuværende og kommende krav uden en børsnotering. Der er derfor ingen grund til at sælge ud af medlemmernes værdier.

Nykredits øverste chef Michael Rasmussen og bestyrelsesformand Nina Smidt synes at være fast besluttet på at gennemføre børsnoteringen på trods af, at alle argumenter taler for, at der ikke er behov for det set fra medlemmersnes synspunkt. En børsnotering vil betyde, at der skal skaffes et stort afkast til de kommende aktionærer. 

Alle andre kreditforeninger ejes af banker, og hvis man ser på deres regnskaber er der en tydelig pengestrøm fra boligejernes bidragssatser til bankernes overskud og videre til aktionærernes afkast. 

Det ønsker jeg, som medejer af Nykredit, ikke skal ske i den sidste medlemsejede kreditforening og jeg vil opfordre alle som er enige med mig om at skrive under på at NYKREDIT IKKE SKAL BØRSNOTERES.

 

mvh

Kirsten Vang Nielsen, 

AKtiv i Kritiske "Interessenter i Nykredit og Totalkredit" samt i Fair Bidragssats