Stop ændringer & stop planer om Shelters, Bålsted og aflåst toilet v/Kolonien Stødby Strand og Maglehøj Strand

Som naboer til "Kolonien" v/ Stødby Strand & Maglehøj Strand erklærer jeg mig hermed enig i, at ville stoppe evt. opførelse af Shelters, bålsted og aflåste toiletter med plads til omkring 40 - 60 personer. 

MVH

Carsten Eierdal - Mensalvej 4, Stødby Strand, 4983 Dannemare

 

Supplerende baggrundsmateriale:

Lollands kommune har nedrevet Kolonien ved Mensalvej 2/Stødby Strandvej 15-17, og det forlyder at der planlægges opførelse af Shelters, Bålhus og aflåst Toilet til brug for kommunens institutioner og spejdere, med plads til op imod 40 personer.
Jævnfør Lokalplan for Stødby Strand, er disse 3 ejendomme/ Matrikler ikke omfattet af lokalplanen. Jeg citerer hermed fra Lokalplan 43 og kommuneplantillæg 25 for Stødby Strand,
 
"Et væsentlig byggeri eller ændring af anvendelsen forudsætter tilvejebringelse af en lokalplan og eventuel kommuneplantillæg for disse ejendomme."
 
Jeg har søgt efter nedrivnings tilladelser og foreslåede lokalplaner, samt høringer, og finder intet materiale herom.
 
Som DIREKTE nabo er vi bekymrede for fremtiden og frygter en væsentlig forøget aktivitet, støj gener, med konstant larmende børn & unge, døgnet rundt i 24 timer (natten med, forstås!) fra institutioner, som nok vil være i dagtimerne på hverdage, og spejderlejre og andre ophold i weekender, direkte i det åbne rum til stor gene for os der nyder stilheden i vores fritid og ferier i det dejlige område, som vi holder så meget af.
 
Vi er bekymrede for øget affald, der ikke lander det korrekte sted og med udsigt til aflåst toilette, vil brugere der ikke har aftale med kommunen urinere og gøre deres toilette i naturen.
 
Stranden vil blive brugt mere og dermed også grundejerforeningens badebro og derfor slitage i større omfang. 
 
Vi ønsker derfor IKKE ændring til Shelters på grunden og tænker, at kommunen bør sælge og udstykke grundene til sommerhusgrunde og inddrage de to til tre mattrikler i den almindelige Lokalplan 43 for Stødby Strand.
 
En ny Lokalplan skal tilvejebringes uanset hvad man måtte ønske fra kommunens side. Der kan ikke foretages ændringer uden en ny lokalplan.
 
 

 

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive giver jeg Carsten Eierdal tilladelse til at videregive min underskrift til dem, der har myndighed på dette område.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...