Søren Pind, grib ind!

Der er brug for et Danmark, hvor det har konsekvenser at chikanere, stalke, begå seksuelle overgreb og udøve partnervold. Et Danmark, hvor der er lighed for loven, og hvor retssikkerheden for ofrene har topprioritet. Hvor der arbejdes aktivt for at ændre kulturen, der fører til disse forbrydelser

Som det er nu, behandles ofrene rent retssikkerhedsmæssigt alt for forskelligt. Domfældelsesprocenten i disse sager er skræmmende lav, hvilket signalerer, at det nærmest er straffrit og uden konsekvenser at begå sådanne forbrydelser.

Det sker igen og igen, at de piger og kvinder, og også i en vis udstrækning mænd, der oplever chikane eller seksuelle overgreb, ikke får den beskyttelse og hjælp af blandt andet politiet, som de har brug for. Mens gerningspersonen, der i langt størstedelen af tilfældene er mænd, går fri for straf og i værste fald uden konsekvenser kan fortsætte deres chikane og overgreb.

Med en underskriftindsamling og et åbent brev til Justitsminister Søren Pind opfordrer Dansk Kvindesamfund, Center for Voldtægtsofre i Aarhus, Tænketanken Viden om Mænd, LOKK - herunder Etnisk Ung, Exitcirklen - Nej til psykisk vold og Joan-Søstrene til, at han øger retssikkerheden for ofrene samt igangsætter initiativer, der ændrer kulturen.

 

Vi opfordrer til at igangsættende følgende tiltag
For det første mangler der en kortlægning af området. En samlet undersøgelse som belyser, hvorfor domfældelsesprocenten er så uhyggelig lav for forbrydelser af denne karakter. Der skal tal på, hvor mange der udsættes for disse forbrydelser - både de anmeldte og ikke-anmeldte. Årsagerne til, at mange tilfælde ikke anmeldes, bør også belyses, samt hvilken respons ofrene modtager fra myndighederne, når de forsøger at anmelde.

For det andet mangler der en undersøgelse af, om politiet mangler nogle lovmæssige tiltag for at kunne hjælpe ofrene. Der er også brug for en kortlægning af de forhold i politiet, der gør det svært for ofrene at få den hjælp og beskyttelse, som de har brug for. Og sidst en undersøgelse af kvaliteten af politiefterforskningen inden for de nævnte områder, og om politiet har brug for ekstra uddannelse i forhold til disse typer af kriminalitet.

For det tredje er der brug for nationale, forpligtende handlingsplaner med klare mål og en tidsplan for opfyldelse af målene. Samt ikke mindst et fokus på forebyggende tiltag og initiativer. Indsatsen bør målrettes såvel kvinder som mænd. Vi vil opfordre til, at der nedsættes en arbejdsgruppe med eksperter på området, fx alle medunderskrivere af dette brev, med det formål at udarbejde disse handlingsplaner.

Medunderskrivere, der bakker op om initiativet:

- Christian Mørk, forfatter

- Peter Mygind, skuespiller

- Hanne Vibeke Holst, forfatter

- Helle Degn, fhv. minister, kommissær og Parlamentsformand

- Mandana Zarrehparvar

- Dennis Kristensen, Formand for fagforbundet FOA

- Lizl Rand, forfatter og foredragsholder

- Susanne Staun, forfatter

- Özlem Sara Cekic, tidl. MF’er

- Jane Korczak, næstformand 3F

- Natasha Al-Hariri, jurastuderende, rådsmedlem i Rådet for Etniske Minoriteter, samfundsdebattør

- Ditte Giese, journalist

- Rasmus Brygger, tidl. landsformand for Liberal Alliances Ungdom og debattør på Politiken

- Sananda Solaris, teaterleder

- Zubair Butt Hussain, cand. polit., samfundsdebattør og søn af Jamila - min mor

- Ulrikke Moustgaard, redaktør

- Dorte Toft, journalist

- Nagieb Khaja, dokumentarinstruktør og forfatter

- Charlotte Lund, Kvinde Kend Din Krop

- Aihua Yan, formand for Socialt fællesskab af 2008

- Nanna Frank, journalist

- Marianne Vind, Forbundssektornæstformand HK/Privat

- Mads Ananda Lodahl, forfatter

- Stephanie Caruana, journalist og forfatter

- Flora Ghosh, Liva Rehab

- Camilla Schwalbe, debattør og socialdemokratisk byrådsmedlem i Tårnby, tidl. DSU-formand

- Birgit Petersson, psykiater - Yildiz Akdogan, MF, S.

- Mette Viktoria Pabst, debattør hos Jyllands Posten

- Dorit Otzen, konsulent og fhv. leder af Reden og Reden International

- Elmas Berke, forfatter og kvindesagsforkæmper

- Katinka My Jones, forfatter

- Noura Bittar Søborg, One Billion Rising Denmark og stifter af EMISSA

- Piv Freiesleben, One Billion Rising Denmark og stifter af EMISSA

- Sanne Søndergaard, komiker & forfatter

- Kristina Aamand, forfatter

- Sarah Elizabeth Daley, En Feminists Bekendelser

- Ulrik Frost, forkvinde for Selskab for Ligestilling

- Anne-Mette Michaelsen, direktør for Powerkvinderne, cand.polit. og journalist

- Jytte Lindgård, advokat

- Natalia Fogel, socialarbejder og hip hop koreograf Banditqueen

- Anahita Malakians, folketingskandidat for Venstre

- Trine Steen, Proletarprinsessen

- Feministisk Forandring

- Bodil Maria Pedersen, lektor emerita

- Simona Abdallah, percussionist & coach

- Ann Mariager, journalist og forfatter

- Anne Lise Marstrand-Jørgensen, forfatter

- Emma Holten, aktivist og redaktør på Friktion

- Julia Lahme, forfatter, etnolog, direktør

- Isam B, kunstner

- Nanna Højlund, forkvinde for Kvinderådet og forbundssekretær i FOA

- Dorthe Staunæs, professor, Aarhus Universitet, og bestyrelsesleder for KVINFO

- Benja Stig Fagerland, international forfatter, foredragsholder og rådgiver

- Britta Thomsen, cand.mag. og adjungeret professor

- Lars Werge, formand for Dansk Journalistforbund

- Christel Skousen Thrane, stifter og leder af Protocol erhvervsnetværk

- Anna Thygesen, seniorrådgiver hos Geelmuyden Kiese

- Ayse Dudu Tepe, radiovært

- Ralf Christensen, musikredaktør, filmkritiker, dokumentarist og radiovært

- Uzma Ahmed, Brun Feminist

- Rushy Rashid Højbjerg, journalist og radiovært på "Rushys Roulette"

- Anne Lea Landsted, journalist og lektor

- Chris Poole, konsulent, forfatter og stifter af Voldsforebyggelse i Praksis

- Peter Breum, advokat

- Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter

- Maria Helleberg, forfatter

- Lars Trier Mogensen, radiovært og chefredaktør for Føljeton

- Morten Kjærum, direktør, Raoul Wallenberg Instituttet

- Anne Sofie Allarp, radiovært, radio24syv, forfatter, cand. jur.

- Nanna Balslev, journalist

- Alma Bekturganova Andersen, forkvinde for Verdens Kvinder i Danmark, foreningskonsulent

- Marianne Bruun, konsulent 3F

- Nina Groes, direktør i KVINFO

- Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

- Mads Brynnum, komiker

- Martin Lyngbo, direktør for Mungo Park

- Jon Kiellberg, direktør, kommunikationsrådgiver og politisk analytiker

- Randi Theil, sekretariatsleder, Kvinderådet

- Katrine Bindesbøl Holm Johansen, antropolog

- Lizette Risgaard, næstformand LO Danmark

- Anna Bjerre, psykolog/ daglig leder Girltalk

- Pia Strøh, krisecenterleder, Dansk Kvindesamfunds krisecenter

- Caroline Brostrup, projektleder og Redaktionschef ChriChri

- Jytte Hilden, tidligere kulturminister

- Jakob Holdt, forfatter til Amerikanske Billeder

- Aase Rieck Sørensen, Cand. Mag.

- Henrik Marstal, musiker og forfatter

- Helle Hald, advokat og næstformand Hjælp Voldsofre