Nej tak, til solcellepark i Jernved/Jernvedlund/Strat

Vi er en gruppe af borgere i Jernved/Jernvedlund/Strat og nærmeste omegn, som med denne skrivelse vil protestere mod Better energy’s projekt om at opføre en 300 ha stor solcellepark i området. 
 
Vi mener, at etablering af en solcellepark af denne størrelse og med denne placering totalt vil dominere området. Det vil være meget synligt fra alle sider, eftersom man ønsker at placere projektet på områdets højeste punkt. 
 
Desuden ligger projektområdet i et område, der i Esbjerg Kommunes Kommuneplan 2018-2030 er udpeget som større uforstyrret landskab. 
Så sent som i juni 2021 blev der givet afslag til et større landbrugsbyggeri i samme område, blandt andet med begrundelsen nederst, som stammer fra Esbjerg Kommunes landskabsanalyse i forbindelse med behandling af ansøgningen om det omtalte byggeri.  
 
En solcellepark på 300 ha vil skæmme landskabet i endnu højere grad end det afviste landbrugsbyggeri, og vil ødelægge det sammenhængende åbne landskab. 
 
En anden bekymring er risikoen for, at området efterhånden vil blive affolket. Ingen ønsker at bo i nærheden af et stort industrianlæg, og boligerne i området vil blive vanskelige at sælge. Det vil resultere i et fald i huspriserne. Vi, der bor her, kan i så fald blive tvunget til at blive boende i meget længere tid, end vi selv ønsker. 
 
Vi vil derfor bede Esbjerg Kommune om at finde andre placeringer til grønne energianlæg, for eksempel langs motorveje, i udlagte industriområder og andre steder, hvor det ikke ødelægger kommunens borgeres hjem. 
 

 

 
Citat fra Esbjerg Kommunes landskabsanalyse: 
 
”De større uforstyrrede landskaber udgør de visuelt mest uberørte dele af det åbne land. 
 
Det åbne land præges mange steder af store trafikanlæg, master, vindmøller eller store produktionsanlæg. Der er få steder tilbage, hvor det er muligt at opleve et uforstyrret landskab uden dominerende anlæg og aktiviteter. Det er vigtigt at sikre, at der ikke sker unødige indgreb i de tilbageværende større uforstyrrede landskaber. 
 
Indenfor større uforstyrrede landskaber skal landskabet søges friholdt for større bygninger og anlæg. Større bygninger og anlæg, der ikke kan placeres andre steder skal søges placeret og udformet, så de i mindst mulig grad skæmmer landskabet.”