Skattekommission Nu

HVEM HAR ANSVARET? KRÆVER DU OGSÅ AT SKANDALERNE I SKAT BLIVER BLOTLAGT AF EN ÅBEN SKATTEKOMMISSION? OG SKAL KOMMISSIONEN KUNNE PLACERE ET RETSLIGT ANSVAR PÅ POLITIKERNE?

Skriv under her hvis du ønsker at et ansvar bliver placeret.

 

UPDATE:

Pressemeddelelse Onsdag den 30. maj 2017
 

Underskriftsindsamlingen "Skattekommission Nu”, stiller krav til politikerne på Christiansborg.

 
I et ønske om at få maksimal indsigt i hvad der er gået galt i Skat, stiller underskriftsindsamlingen “Skattekommission Nu” en række krav til hvordan Undersøgelseskommissionen bliver til og hvad den som minimum kommer til at indholde. Ønsket er at få placeret et ansvar, lære af fejltagelserne, og genskabe tilliden til demokratiets fundament; Skatteinddrivelsen.
 
Dertil stiller vi et krav til politikerne på Christiansborg, om at ændre loven for Undersøgelseskommissioner, så den også inkluderer en retslig vurdering af de ansvarlige ministre og ikke kun embedsværket. Folkestyret er bedst tjent med at ministre på baggrund af kommissionsarbejdet, kan få en vurdering af ministrenes retslige ansvar. I et retssamfund som det danske, er det afgørende at almindelige borgere kan regne med at også ministre skal stå til ansvar for deres handlinger og at straffen proportionelt passer til den uagtsomme, eller overlagte handling. “Straffen” at få en næse, bør afskaffes.
 
Dokument af folkeligt krav til Skattekommissionens udformning:
 
Folketinget nedsætter en Skattekommissionen med følgende opgaver: 
 1. Skattekommissionen skal afdække udviklingen i Skatteministeriet (herunder ikke mindst i SKAT) fra 2003 og frem til idag. Der må ikke håndplukkes enkelte år. Hele forløbet skal afdækkes. Finder kommissionen det nødvendigt at inddrage år før 2003 for at nå til bunds i skandalerne, er det kommissionens ret at gøre så.
 2. Skattekommissionen skal behandle alle de sager i Skatteministeriet, som kommissionen finder det hensigtsmæssigt at undersøge, og som kan være med til at afdække udviklingen, som har medvirket til tab af skatteindtægter i milliardklassen, tilsidesættelse af retssikkerheden og overtrædelse af lovgivningen.
   
 3. Skattekommissionen skal både analysere beslutningsgange vedrørende problematiske sager og deres materielle indhold. I den forbindelse skal det afdækkes, om og i hvilket omfang disse problematiske sager beror på rådgivning fra eksterne konsulentfirmaer, samt finansministeriets rolle.
   
 4. Skattekommissionen skal afdække, hvilke advarsler myndigheder, regering og Folketing har modtaget angående ovenstående, og hvordan disse advarsler er blevet behandlet og håndteret, herunder hvilke advarsler er blevet overhørt.
   
 5. Skattekommissionen skal inddrage såvel politikeres, som embedsmænds rolle og ansvar i de udvalgte sager, og foretage en vurdering af om der er grundlag for at stille ministre til retligt ansvar. 
   
 6. Skattekommissionen skal foregå åbent for offentligheden, med direkte transmittering af lyd og billede. Skandalerne er af så alvorlig karakter, at det skal være muligt for offentligheden at følge med i afhøringen af alle politikere og embedsmænd.
   
 7. Skattekommissionen skal arrangere offentlige høringer vedrørende sager, som den vurderer har bred interesse. Det skal være muligt for almindelige borgere at stille opklarende og undersøgende spørgsmål.
   
 8. Skattekommissionen skal bestå af personer med juridisk, politologisk, administrativ, IT-faglig og økonomisk sagkundskab. Hertil kommer tre borgerrepræsentanter, som udpeges af henholdsvis Forbrugerrådet, Skatteborgerforeningen og LO. 
   
 9. Skattekommissionen skal ved afslutningen af arbejdet indstille dom, hvis den mener, at der er grundlag for at rejse kritik som følge af ansvarspådragende adfærd. Uanset om loven for undersøgelseskommissioner er ændret til også at vurdere ministres retlige ansvar, skal denne retslige vurdering finde sted som nævnt i punkt 5.
   
 10. Skattekommissionen skal udforme retningslinier for konsekvenserne af at træffe beslutninger som fører til en skandale, herunder definere hvad en skandale er. Straffens udmåling, skal være proportionel med de fejltagelser og beslutninger der er begået, og tage højde for uagtsomhed, overlæg og groft overlæg. Forældelsesfrister skal ikke gælde i tilfælde af overlæg og groft overlæg.

 

Arbejdet i Skattekommissionen afsluttes senest 1. maj 2019. Der udsendes løbende delrapporter, når de enkelte sager er færdigbehandlede.

---- 

Ønsket er, at ovenstående 10 punkter skal til debat. Her skal hele Danmark inddrages og forholde sig til punkterne. Dette inkluderer alle der arbejder i den offentlige sektor (Læger, Lærer, SoSu, Plejehjem, Pædagoger, osv) Virksomheder (Store, som små), Interesseorganisationer (Fagforeninger, DI, NGO'er), osv. Alle skal inddrages og have mulighed for at komme med forslag eller kritik. 

Til slut vil Underskriftsindsamlingen 'Skattekommission Nu", sammensætte et slut dokument, hvorefter ønsket er at få så mange medunderskrivere blandt førnævnte som muligt til denne. 

Herefter stilles Dokumentet som et Folkekrav til politikerne på Christiansborg.

 

Vil du gerne hjælpe med denne proces, så skriv til Skattekommissionnu@gmail.com

 

-----------------------------------------------

 

Update:

Endnu en "Næse"?! Politikerne har friholdt sig selv for retslig vurdering af deres ansvar. SkatteKommissionen kan ende med endnu engang kun at give en næse!

Følg godt med nu. Efter rigtig gode samtaler med bl.a. Tidligere ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, som var hovedindvolveret i kommissionen der førte til tamilsagen, er det nu blevet klart for mig hvorfor man som politiker altid kun ender med en "Næse" i alle efterfølgende kommissioner.
Det viser sig at man efter Tamilsagen, som endte med en Rigsretssag mod politikeren Erik Ninn-Hansen, vedtog en lov for kommissionsarbejdet. Se meget tørt link nedenfor.
Det man IKKE finder i denne lov, er at politikere skal bedømmes med en retslig vurdering. Politikerne friholdt sig selv! What?
Alle andre involverede kan blive retsligt vurderet. Bare ikke politikerne! Det besluttede politikerne selv var rimeligt.
Det er derfor vi kun ser "Næser", i alle skandaler sidenhen. Og det er simpelthen en katastrofe.
Det betyder at politikere kan træffe beslutninger uden nogen egentlig konsekvens. Ihvertfald ikke en konsekvens der matcher proportionelt med det man har ansvaret for er gået galt. Ihvertfald ikke med den konsekvens alle andre danskere oplever i vores retsstat.

Den lov SKAL ændres! Det skriger til himlen at vi kan have et demokrati hvor politikerne friholder sig selv for at blive retsligt undersøgt, når alle andre borgere ikke har den mulighed. Den form for magt særbehandling underminere folkestyret og skaber så meget politikerlede at det ikke er til at bære. Tænk at de ikke selv kan se det. Og hvis de kan, så skulle de skamme sig, og gøre noget ved det i en fart.

 

Mvh Jens Louis Valeur-Jaques

Link til Lov om Undersøgelseskommissioner. Check Kapitel 3, paragraf 4 stk 4.
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=341

https://www.facebook.com/Debatten/videos/1725248300849454/

 

Update:

Skal politikerne have lov til at forhandle om og selv definerer hvad en kommission skal have af beføjelser? 

Der er nu politisk flertal for at der bliver nedsat en Kommission. Så langt så godt. Men vi er slet ikke færdige endnu. 
 
Det er nu vi skal sikre os hvilke beføjelser denne kommission får. Vi skal ikke spilde penge på en udvandet kommission. 
 
 
1. Hele forløbet skal undersøges. Politikerne skal ikke håndplukke enkeltsager. Og alle involverede parter skal med. Både administrative og politiske parter. Alle.
 
2. Alt skal være under vidneansvar. Der skal ikke være mulighed for at tale usandt uden at det kan få retslige konsekvenser.
 
3. Vi skal have åbne høringer. Vi skal have 100% gennemsigtighed. Der skal stilles spørgsmål også af personer helt udenfor politik, så vi sikre at de rigtige spørgsmål bliver stillet og borgerne kan blive hørt. Foregår alt bag lukkede døre, risikerer vi at gå glip af vigtig information og manglende tiltro til processen.
 
 
Kommissionen skal undersøge både der operationelle: Hvad gik der galt konkret-administrativt, i konsulentrådgivningen osv., og hvad kan vi lære heraf. 
 
Og det politiske: Hvilke ministre vidste hvad, hvorfor reagerede man ikke på advarslerne, hvem sanktionerede fejlbeslutningerne osv. 
 
Alt dette er vigtigt for alle danskeres retsfølelse. Alle er lige for loven. Men ligeså vigtigt er det at vi lærer af fejltagelserne så de ikke begås igen.
 
Vi skal have ansvar placeret politisk og administrativt. Vi skal lære af fejlene begået. Og derved sikre tilliden til fundamentet i vores velfærdssamfund: Skatte inddrivelsen.
 
Jeg vil gøre mit yderste få at repræsenterer jeres stemme i denne sag. Og jeg har brug for jeres opbakning til at blive ved med at presse på for, at denne kommission er Danmark værdigt. Så bliv ved med at del med alle som er enige. Des flere underskrifter, des større mandat har jeg når jeg står ansigt til ansigt med vores politikere. Og tusind tak for alt indtil nu.

-----------------------

 

Introtekst:

Det er vigtigt at vi i civilsamfundet, hjælper hinanden med at forstå hvad der sket. Og at vi står sammen om at sige fra. Det har en værdi i sig selv. Og er vi mange nok der siger fra, kan vi håbe at der bliver lyttet til os.

Der skal placeres et ansvar. Nogen skal stå til regnskab. Og det kan en kommission placere. Bliver det i kommissionen opklaret at der er begået noget strafbart, så kommer der en rigsretssag. Det er sket tidligere med Tamil-sagen, så det kan ske igen. En kommission kan hjælpe med dette.

Men selv hvis en underskrift blot ender med at være en symbolsk handling, så har det værdi. Det viser at vi står sammen. 
Håber du vil give din:)

Mvh Jens Louis 

PS: HUSK at godkende underskriften i den mail du får efterfølgende;)

--------------------

 

Update:

P1 Debatten - Skatteskandalerne. - Mit Talepapir på jeres vegne.
 
"Jeg har som helt almindelig borger, fulgt med i udviklingen i disse Skatteskandaler, og har ligesom så mange andre chokerede borgere, bare set beløbet stige og stige. Det har nu udviklet sig til at blive den største skandale i nyere tid, måske nogensinde. Op til 80 mia., 80 tusind millioner er gået tabt, måske mere.
 
For nyligt viste Martin Krasnik og Weekendavisen, modet til at gå forrest i en sønderlemmende kritik af hele forløbet. Der har været flere før ham som har belyst sagen, men Martin efterlyste og opfordrede til en folkelig opbakning. Og da jeg ledte efter en underskriftsindsamling at skrive under på, kunne jeg ikke finde én. Derfor har jeg startet én selv. Her ønsker jeg, ja jeg kræver helt simpelt at ansvaret for skandalerne bliver placeret. Og allerede efter en uge har 10.000 mennesker skrev under på det samme krav.
 
Løbende har jeg læst kommentarende fra alle de 10.000 mennesker der har skrevet under. Fra hele Danmark, Nord, Syd, Øst, og Vest, er der dybtfølt harme over at der ikke er eller bliver placeret et ansvar. Det er også alle disse mennesker jeg ydmygt representerer her idag.
 
Alle efterlyser det samme. Der skal placeres et ansvar. Hvad er der sket? Hvorfor er det sket? Og hvem er skyld i at det er sket? Ansvaret skal placeres.
 
 
Og hvorfor skal det det?
Skatte inddrivelse er fundamentet i vores velfærdssamfund, fordi vores skatter betaler for alt vores velfærd. Og dem der har ansvaret for fællesskabets kasse, har ikke passet på fællesskabets hårdoptjente penge. Det er dybt grænseoverskridende for almindelige mennesker der pligtopfyldende betaler deres skat, at der ikke allerede er nedsat en skattekommission til at afdække hvad der er sket med deres penge.
 
Samtidigt er der ikke et eneste parti på Christiansborg som ikke går ind for økonomisk ansvarlighed. Så dette bør ikke være et partipolitisk problem. Når noget går så galt som det har gjort i SKAT, så skal ansvaret placeres. Det bør alle på tværs af politiske skel være enige i. Så det bliver en hån fra magthaverne mod befolkningen, når man ikke uden hensyn til partifarve, med det samme forsøger at placerer et ansvar.
 
Alle borgere i dette land skal stå til ansvar når de er involverede i noget der går galt. Hvis man er skyld i eller offer for en forbrudelse, vold, overfald, røveri, så skal der retsmæssigt ske en ansvarsplacering. Selv hvis der sker et uheld, kan man blive dømt for uagtsomhed og komme i fængsel. Hvorfor skal magthavene være hævet over denne ansvarsplacering og de medfølgende konsekvenser i danmarkshistoriens måske største skandale? Hvad gør det ved almindelige menneskers retsfølelse. Hvad tror Magthaverne der sker med folkets tillid til retsstaten, velfærdsstaten, ja demokratiet? Hvad bilder Magthaverne sig egentligt ind! Det er en kniv i ryggen på hele samfundet. Det her har konsekvenser for alle danskere. Alle! Alle danskere er ofre her, og alles retsfølelse bliver krænket.
 
Mange underskrivere er virkelig ked af det, fordi denne sag underminerer det Danmark de er stolt af. Fællesskabets penge, vores allesammens skatte indbetaling, bliver brugt på at betale for vores skoler, vores plejehjem, vores hospitaler, vores børnehaver og vuggestuer. Og, når dem der har ansvaret for vores fællesskabs penge, ikke gør deres job, har det konsekvenser for os alle. Alle. Der er færre penge til at betale med, og også færre penge til skattelettelser hvis det er det man ønsker. Der er bare færre penge. og Med undtagelse af dem som rent faktisk har ansvaret for disse skandaler, er jeg helt sikker på at stort set alle danskere kan se, at det er helt galt at der ikke bliver placeret et ansvar.
 
Men det er ikke kun vores retsfølelse der bliver krænket, når et ansvar ikke bliver placeret. Det drejer sig også om det helt grundlæggende, at hvis man ikke er villig til at lære af sine fejl, hvordan fanden skal vi så tro på at det ikke sker igen? Hvordan skal vi have tillid til dét.
Modviljen mod staten bliver jo kun større, hvis man ikke kan have tillid til at vores fælles skatteindbetalinger ikke bliver passet på. Der er måske nogen der ligefrem ikke vil have lyst til at betale Skat bare af den grund. Og hvad er der så tilbage af velfærdsdanmark hvis tilliden til systemet er væk? 
 
 
Så jeg spørger mig selv: Skal magthaverne virkelig selv kunne bestemme om de skal undersøges eller ej? Er det ikke helt grundlæggende forkert? og Hvor er de folkevalgtest integritet og troværdighed, hvis ikke de kan støtte op om en ansvarsplacering?
 
Og jeg spørger Medierne, Den 4. statsmagt: Skulle i ikke holde op med at være mikrofonholdere nu og istedet stille jer herover ved siden af folket. Vi har brug for jer mere end nogensinde. Jeg frygter at der ikke vil ske noget som helst, hvis ikke samtlige medier går ind i denne sag og kræver at et ansvar placeres. I et diktatur skal generalerne over på folkets side før en revolition kan lykkedes. I et demokrati er det hele den fjerde statsmagt, Medierne, der skal over på folkets side, før jeg tror det kan lykkedes at få et ansvar placeret i denne sag. I, kære mediehuse rundt om i danmark, har et kæmpe ansvar for at Danmark også i fremtiden kan have tillid til Skat og dermed velfærdsstaten som vi kender den. Martin Krasnik og andre har vist vejen. Hvad med at mødes og gå sammen i fællesskab om at opklare denne skandale? Det er min dybfølte opfordring. Vi kan ikke klare det uden jer.
 
Dette er måske den eneste gang jeg får ordet på Live Radio i denne sags tjeneste og derfor vil jeg gerne sige en ting til

Jeg er ingen. Jeg er bare en helt almindelig dansker der har fået nok. Og sammen med foreløbig 10.000 andre, kræver vi at der bliver placeret et ansvar.
 
I derimod er folkevalgte (henvendt til politikerne i studiet),. Og nogle af jer er endda magthavere. I er personligt medansvarlige for at dette ikke bliver opklaret, hvis i ikke støtter en Skattekommision, under vidnesansvar. Og det skal i leve med. Det er hykleri af værste skuffe at "kræve at hver en krone vendes" som Venstre siger, eller have travlt med at sætte kontanthjælpen ned, som Liberal Alliance er kendt for, eller tale om ret og pligt som Social Demokraterne gør, hvis man ikke får Danmarkshistoriens største skandale opklaret og et ansvar placeret. Så fortjener I ikke folkets tillid. Og så håber jeg I bliver udskiftet hurtigst muligt. Der kommer et valg. Og vi glemmer ikke hvem der sagde nej."

 

UPDATE: Flere efterlyser en Demonstration. Hvis vi er mange nok så bliver det planlagt. Flere har allerede meld sig som talere. Hør eventuelt Martin Krasnik nedenfor om netop dette. Martin... Du er hermed inviteret:) Evt Demo Dato den 25.maj KL.14 foran Christiansborg. Update: DEMO afventer kommissionens udformning.

  

 

----------------------------------------------------------

 

 

For at få større indsigt i Skandalen har jeg samlet lidt info. Nedenfor er en samling af forskellige engagerede menneskers indsigelser mod den nuværende tilgang til skandalen:

 

DR Nyheder: 

Eksperter efterlyser politisk ansvar for fejl i Skat

De mange sager om tabte milliarder i Skat bør få konsekvenser, mener en lektor og en professor.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/eksperter-efterlyser-politisk-ansvar-fejl-i-skat

 

DR Nyheder: VIDEO: 

Skal der placeres et politisk ansvar for de mange tabte milliarder i Skat, som Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik opfordrer til?

https://www.facebook.com/DRNyheder/videos/10155344845071180/?pnref=story

 

Martin Krasnik:

'Hvis nogen har lyst til at arrangere en demonstration, så stiller jeg gerne op med bannere. Jeg holder også gerne en tale. Vi skal ikke stoppe, før det her bliver undersøgt.'

Martin Krasnik kalder til protest over for skandalen og sammenbruddet i SKAT.

'Hvis hele Folketinget nærmest er enige om, at ingen har ansvaret - hvad gør vi så?'
http://bit.ly/2p995Hk

 

Lars Trier Mogensen:

https://foljeton.dk/31407/roeveri-ved-hoejlys-dag

https://foljeton.dk/31485/en-kaedereaktion-af-uheld

https://foljeton.dk/31591/inddrivelse-af-djaevlen

 

Mindst 27 mia. kroner er gået tabt på grund af fejl, slendrian, underbemanding og inkompetence i Skat – og politisk ligegyldighed på Christiansborg. 27 mia. kr. - og sandsynligvis er milliardbeløbet endnu højere.

Findes der en forklaring på den kædereaktion af kollaps, der i de senere år har været i SKAT, og som har kostet alle danskere mere end en ny Storebæltsbro? 

Er der overhovedet nogen, der vil tage ansvar for dette århundredets største røveri? 

I anledningen af, at SKAT har glemt proppen i badekarret, inviterer Radio24syv til en aften på Hofteatret i København, hvor vært på ’Det Røde Felt’, Lars Trier Mogensen, vil gøre dig klogere på, hvor det gik galt og hvad der gik galt. 

Lars har fulgt skattesagen tæt, og debatteret den med alt lige fra økonomiske vismænd til skatteministeren selv. Dermed er han muligvis det tætteste Danmark kommer på en ægte Sherlock Holmes, når det drejer sig om at løse mysteriet om de forsvundne skattemilliarder. 

Så glæd dig til en informativ, oplysende og spændende aften i selskab med Radio24syv og søgen efter forbryderne i SKAT. 

Nærværende privatoptagelse af "En sag om SKAT", publiceres her på YouTube efter tilladelse fra Jørgen Ramskov, administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør på Radio24Syv.

Medvirkende er Radio24Syvs magasin- og studievært i Det Røde Felt, Lars Trier Mogensen, samt tidligere departementschef i Skatteministeriet Peter Loft, tidligere formand for Det økonomiske Råd (overvismand) og formand for Københavns Fondsbørs, professor Christen Sørensen samt forbundsformand for Dansk Told- og Skatteforbund, Jørn Rise.Lars Trier Mogensen er rød, og hver mandag formiddag er han oppe i det røde felt. Lars Trier Mogensen er både kontrært kritisk og usentimentalt optimistisk.
Det Røde Felt vil derfor både fokusere på begivenheder fra ugen, der begejstrer og hidser Lars Trier Mogensen op i åben og bramfri debat med både gæsterne og ikke mindst lytterne, som er velkomne til at ringe ind og give deres besyv med.
Start ugen med et direkte, kritisk, konstruktivt debatprogram med klar slagside til venstre.

https://www.youtube.com/watch?v=bayW9DZyNpY

 

 

René Gade:

De mange skandaler i SKAT er foranlediget af politiske beslutninger, og ansvaret for dem bør og skal placeres. Derfor fremsættes der nu et beslutningsforslag i folketinget om at der skal nedsættes en undersøgelseskommission, der skal foretage en kulegravning af skandalerne.

"Skandalerne i SKAT udgør det formentlig største tab af statens penge nogensinde, og det er slemt nok i sig selv, men beslutter et flertal på Christiansborg sig for ikke at komme til bunds i skandalerne, lære af dem og påtage sig ansvaret, vil det udvikle sig til en monumental demokratisk skandale, forklarer skatteordfører René Gade om baggrunden for nu at kræve en undersøgelseskommission.

- Opbakningen til selve motoren i vores velfærdssamfund, SKAT, har allerede lidt alvorlig skade, og det skal der indlysende placeres et ansvar for. Beslutter et flertal sig i stedet for at forsøge at feje ansvarsplaceringen ind under gulvtæppet, så vil også tiltroen til det politiske system lide et seriøst knæk, og dem har der i forvejen været rigeligt af, siger René Gade og fortsætter:

- Hændelsesforløbet strækker sig mange år tilbage, og mange forskellige partier har i den periode siddet for enden af bordet i Skatteministeriet, så det her handler ikke om enkeltpersoner. Det handler om, at det politiske system står ved sine fejl, tager ansvaret for dem og lærer af dem. Det her må aldrig, aldrig gentage sig, og det skal en kommission sikre.

Grundstenene til skandalerne blev lagt, da effektiviseringsmål for det offentlige bevirkede flere fyringsrunder i SKAT. Det er blandt hovedårsagerne til, at fællesskabet er gået glip af op mod 100 mia. kr., som kunne være gået til fx skoler, uddannelse, ældrepleje og grøn omstilling, forklarer René Gade.

- Det er utroligt, at forløbet indtil videre kun har ført til trængsel ved den politiske håndvask, mens man har ladet ledende embedsmænd tage skraldet alene. Det er ikke i orden, og det vil jeg understrege i de kommende forhandlinger om SKAT, hvor nedsættelsen af en kommission er mit ultimative krav. Jeg håber på at kunne skabe ørenlyd for, at en kommission er helt afgørende, hvis tilliden skal genoprettes, så vi igen kan betale vores skat og bidrag til fællesskabet med glæde, siger René Gade og fortsætter:

- Samtidig er jeg også fuldstændig klar over, at et flertal på Christiansborg lader til at ønske skandalerne glemt og begravet, og derfor skal det politiske pres kombineres med et massivt pres fra borgerne på de partier, de stemmer på – og det håber jeg på at skabe ved at fortælle åbent om vores krav til de kommende forhandlinger. På SKATs, på velfærdssamfundets, og på demokratiets vegne håber jeg, at det samlede pres vil få Christiansborg til at lytte." - Rene Gade

 

Huxi Bach: 

Den Blasfemiske SKAT

9 skatteministre har håret i postkassen. Men alligevel får ingen af dem et rap over nallerne. Højst en ny frisure. Er det på tide med høringer, vidnepligt og ansvar i Danmark?
Europolaftalen landede på rekordtid. Men hvem vandt, hvem tabte... og hvem løj?
Og så er der lige den der blasfemiparagraf. Er den en hån mod ytringsfriheden? Eller en sikkerhed for de hånede?
Lars Barfoed (K), Kaj Stillinger (SF) og Sonja Mikkelsen (S) er på tinge hos formand Huxi Bach.

PODCAST: http://www.radio24syv.dk/programmer/huxi-og-det-gode-gamle-folketing/16926927/den-blasfemiske-skat-1?start=0

 

Jørgen Øllgaard:

Sociolog og journalist: Nedbrydning af Skat var helt bevidst Det var selvfølgelig ikke tilsigtet, at udenlandske svindlere skulle lænse statskassen for 12,3 mia. Men nedbrydningen var en helt bevidst neoliberal politik, indvarslet af minimalstatsminister Anders Fogh Rasmussen fra 2001.

http://politiken.dk/debat/art5909640/Nedbrydning-af-Skat-var-helt-bevidst

 

DR Debatten

Troels Lund Poulsen i Debatten 2010:
”Da Skatteministeriet startede i den form, det har nu, da man overtog ansatte fra kommunerne, der var der over 10.000 ansatte. I løbet af få år var vi nede på at have omkring 7.500 ansatte, så det viser jo faktisk, at det kan lade sig gøre at effektivisere og samtidig opkræve skat.”

Sådan sagde daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) den 6. maj 2010 i Debatten, der handlede om, hvor og hvordan man kan spare og effektivisere i det offentlige.

https://www.facebook.com/Debatten/videos/1698985383475746/?pnref=story 

 

Weekendavisen Martin Krasnik: Skattesvigerne

"... SKANDALE på skandale har ramt Skat, konsekvenserne gøres op, men ansvaret flyder frit rundt. Forklaringen lyder, at der har været en lang række skatteministre, ni i alt, fordelt på mange partier. Alle – og dermed ingen – har ansvaret. Jo tak, nogle embedsmænd og en skattedirektør er blevet hældt ud på uskøn vis, men ledende politikere, med skatteminister Karsten Lauritzen i spidsen, siger, at man nu skal se fremad. Det er politikerdansk for: Vi vil ikke tage ansvaret. ..."

http://www.weekendavisen.dk/smarticle/view/3

 

 

Bliver løbende opdateret. Gør gerne opmærksom på andre kritiske ryster og gerne fakta af forskellig art.

Og HUSK at godkende underskriften i den mail du får efterfølgende;)

 

Mvh Jens Louis Valeur-Jaques

 

 Jens Louis Valeur-Jaques    Kontakt forfatteren af dette andragende