Vi vil beholde 2 skoler i Sunds!

Kommentarer

#403

Behold de 2 skoler som de er

Majbrit Buch (Sunds, 2023-11-18)

#407

Der er brug for 2 skoler i dejlige Sunds

Hanne Tang (Holbæk , 2023-11-18)

#411

Fordi det har været den
Bedste skole i min opvækst

Line Jensen (Taastrup, 2023-11-19)

#412

Jeg skriver under fordi jeg mener der fortsat skal være 2 skoler i Sunds

Åse Hansen (Sunds, 2023-11-19)

#413

Vi skal beholde begge skoler her i byen!! hvis vi slår dem sammen, betyder det flere elever pr. klasse og dermed ringere undervisning/ indlæring.

Pia Buch (Sunds, 2023-11-20)

#417

Jeg har barn på sunds Ilskov skole, samt har kommende skolebørn. Jeg ønsker at kunne vælge ud fra de behov mine børn har og ikke nødvendigvis hvilket skoledistrikt min bopæl høre til

Susan Grønne (7451, 2023-11-20)

#421

Skalmejeskolens pædagogiske grundlag er unikt og risikerer at drukne i en stor skole i en sammenlægning. Skalmejeskolen er en af grundene til vi flyttede til Sunds og det er et aktivt valg at vores barn går lige præcis der.

Lotte Korshøj (Sunds, 2023-11-21)

#426

1) Argumenterne for en lukning af skolerne samt oprettelsen af en ny skole er fraværende (sammen med ophavsmanden)...
2) Der er umiddelbart ingen lokalopbakning/opfordring til forandringen... Hverken blandt skolebørn, deres forældre, skolebestyrelserne eller medarbejdere...
3) Emnet har ikke været nævnt i forbindelse med budgetprocessen, men først umiddelbart efter... (Nogen er måske blevet nspireret af en St. Bededags hændelse?)

Jørgen Lauridsen (Vildbjerg, 2023-11-21)

#444

Alle mine 3 børn har gået på Skalmeje. Har været meget tilfreds med skolen.

Elin Ælmholdt Elin (Sunds, 2023-11-27)

#447

Behold 2 skoler

Jesper Kjeldsen (Sunds, 2023-11-27)

#450

Fordi jeg ikke kan se nogen fordel i at sammenlægge de to skoler. Jeg kan frygte, det også vil ske her i Vildbjerg. Jeg er selv lærer, og ved hvor meget det betyder, med de mindre skoler.

Line Mundbjerg (Vildbjerg, 2023-11-27)

#452

Børnene har krav på gode opvækst muligheder og på at blive så dygtige som muligt . Bevar den nære skole

Helle Kjærsgaard (Vildbjerg, 2023-11-28)

#457

Sunds er stor nok til 2 skoler. Kun 1 skole giver for mange børn i den samme skole.

Tina Alstrup (Vildbjerg, 2023-11-28)

#462

Vigtigt at begge skoler bibeholdes i Sunds.

Jørgen Knudsen (7451 Sunds, 2023-11-28)

#472

I fremtiden gælder det mine børn og deres skolegang

Josefine Hougesen (Sunds, 2023-11-29)

#474

Jeg syntes at kommunen har ført en forfejliget skolepolitik, som er gået ud over eleverne ,der bliver noget at rette op på, det kommer til at koste

Rudy Boes Andersen (Herning, 2023-11-29)

#482

Det danner ikke mening (da små børn trives på små skoler) - at lukke de små skoler og erstatte dem med skolefabrikker (ene og alene for at spare småpenge) - det er hele vores samfunds fremtid, der her er tale om.

Margit Kamstrup (Sunds 7451, 2023-12-01)

#485

Stort er alt tid billigst

Villi Olesen Villi (Vildbjerg , 2023-12-02)

#487

Jeg skriver under for en stor skole er ikke ensbetydende en bedre skole.

Vivian Stausholm (Snejbjerg , 2023-12-03)

#490

Bevar 2 skoler.

Ricky Carl Sørensen (Sunds, 2023-12-04)

#491

Jeg støtter op om to skoler i sunds.

Torben Spangholm (Vamdrup, 2023-12-04)

#500

Jeg skriver under fordi at, det faktisk er et valg at flytte til en mindre by for at kunne få ens børn på en mindre skole. Mindre skoler kan noget som man bare aldrig kan opnå på en stor skole. Fællesskabsfølelse, ansvar for hinanden og egerskab. Dette bredere sig ud i fritiden også, hvilket mindre byer er behov for, for det er derfor man vælger at flytte til en mindre by .Dette er noget som forsvinder når skolen bliver for stor. Derudover så har vi vidst prøvet det projekt af og resultatet blev bare privat eget friskoler hvor der så lige pludselig kun er nogle som har råd til at lade deres børn gå og hvor er så samfundsindet henne. Lærer nu af, at det faktisk har været en lille skole der er lagt i toppen af den landsdækkende trivsel undersøgelsen. Måske man skulle være nysgerrig på det inde på kommunen

Heidi Krogh -Rosenberg (Vildbjerg , 2023-12-04)

#513

Vores to sønner går/har gået på Skalmejeskolen og vi har været glade for den særlige ånd på skolen og at den ikke var større. Det sikrede en tryg skolestart. Desuden vil skolelægningen medføre at mange indskolingsbørn får længere i skole og skal krydse mere trafikerede veje - med mindre forældrene kører dem frem og tilbage hvilket ikke er godt for hverken miljø, klima, pengepung eller børnenes selvstændighed.

Jeppe Bakkestrøm Rosenbæk (Sunds, 2023-12-05)

#517

To skoler giver mening i sunds

Pernille Ry (Sunds, 2023-12-06)

#522

Skalmejeskolen er helt unik for vores by. En bedre skole findes ikke.

Sine Friis (Sunds, 2023-12-16)