Vi støtter Byrådets beslutning om at udvide og sikre en permanent Jonstrup Skole

Kommentarer

#201

Byen Jonstrup har behov for en hastig skoleløsning, der Ikke indbefatter pavilloner.

Merete Møller Olesen (Jonstrup, 2023-09-19)

#205

Jeg har barnebarn i 2.e på Jonstrup skole

Anna-Lene Hartvigsen (Måløv, 2023-09-19)

#207

Jeg skriver under fordi det er utilstedeligt at udvikle Jonstrup og Sydlejren uden at sikre tilstrækkelig skolefacilitet i lokalområdet. Det burde være en no-brainer at flytte 10-klasse ud, da den ikke har samme lokale betydning.

Torben Laustsen (Værløse, 2023-09-19)

#210

Jeg har et barnebarn der går på Jonstrup Lille Skole

Peter Bohlbro (Måløv, 2023-09-19)

#211

Det er vigtigt at bevare skolen af mange årsager. Bl.a. fordi det bidrager til at der er et børne og ungdomsliv i Jonstrup og understøtter f.eks. fodboldklubben FC Jonstrup og spejdergruppen

Leif Knudsen (Værløse, 2023-09-19)

#213

Jeg har børn på skolen og det er trængt nu, og der kommer kun flere børn!

Stig Jensen (VÆRLØSE, 2023-09-19)

#214

Vores børn fortjener et godt skoletilbud i deres nærområde. Det kan Lille Værløse Skole Jonstrup afd. på ingen måde opfylde med de nuværende lokaler. Enten skal skolen massivt udbygges på den nuværende lokation, ellers skal der opføres en ny og moderne skole på en anden lokation i vores nærområde. Det er i den grad en forudsætning for, at Jonstrup kan vokse. Vi skal ikke have flere tomme løfter, men kræver en konkret handleplan fra vores politikere.

Goran Zakula (Værløse , 2023-09-19)

#215

Jeg skriver under fordi der er et behov, som furesø kommune ikke kan indfri uden en udviddelse af en skole. Behovet er mest udtalt i Jonstrup, derfor giver det mening at Jonstrup Skole udviddes.

Peter Monsson (Værløse, 2023-09-19)

#219

Jeg støtter planen om den permanente udvidelse af Jonstrup Skole

Ulrik Højgaard Møller (Jonstrup, 2023-09-19)

#221

En udvidelse af skolen er nødvendig for at kunne rumme skolebørnene, grundet stor tilflytning og stigende børnetal i byen.
Derudover er skolen et socialt samlingspunkt for byen, og vigtig for den lille bys sammenhold.

Christian Hansen (Værløse, 2023-09-19)

#225

Jeg har et barn på skolen og et på vej. Og når man har valgt at udvide Jonstrup så meget, så føler børnetallet med. Lidt sent det går op for rådhuset, men fest det kommer 🤞🏻

Sidsel Davidsen (Værløse, 2023-09-20)

#226

Vi bor i byen og har børn på skolen.

Naja Linea Mittå (Værløse, 2023-09-20)

#233

Der er for lidt kapacitet til det store antal værn der er tilflyttet og lige nu bliver født i Jonstrup

Annette Ryhede (Værløse, 2023-09-20)

#237

Min dreng skal begynde på skolen i 2027 og er en del af den store årgang

Camilla Monsson (Værløse, 2023-09-20)

#238

Jeg støtter ideen om udviklingen af Jonstrup skole til en tidssvarende skole med permanente lokaler og fjernelse af de midlertidige barakker foran skolen.

Lene Herrstedt Jensen (Værløse, 2023-09-20)

#241

Der er børneboom i Jonstrup og der skal bygges nu

Lisa Nyeng Grützmeier (3500 Værløse, 2023-09-20)

#246

Det er vigtig med gode skoler

Anders Serup-Hansen (Værlsøe, 2023-09-20)

#247

Mot barn går på skolen

Charlotte Slot (Værløse, 2023-09-20)

#248

Jeg har en datter, som går på Jonstrup skole, og en søn som starter i skolen næste år. Det har stor betydning for deres skolegang, at de har en skole med fysisk rammer, de kan trives og være i.

Line Holst (Værløse, 2023-09-20)

#250

Vores to drenge skal have en ordentlig skole hvis ikke folkeskolen vælges fra!

Tine Thurison Røndbjerg (Jonstrup, 2023-09-20)

#254

Der er akut mangel på lokaler til at have en tidssvarende skole og SFO. Alle de børn der er flyttet til Jonstrup de seneste år har brug for, at gå i skole lokalt med plads til både læring og leg.

Morten Madsen (Jonstrup, 2023-09-20)

#256

Vigtigt med lokal Skole

Susanne Pade (3500, 2023-09-20)

#258

At det er uholdbart med midlertidige pavillonbygninger og der bør hære et permanent tilbud til elever i indskolingen i Jonstrup

Helen Klavsen (Værløse, 2023-09-20)

#260

Vi har to børn som vi håber kan gå i skole helt til 5. klasse.

Lars Kristensen (Jonstrup, 2023-09-20)

#261

Jeg har 2 børn der skal gå der og den ene starter allerede til maj.
Det er vigtigt at der er plads til alle de nye børn der er flyttet ind og jeg håber at skolen også bliver udvidet til at gå til og med 5 klasse og med tilsvarende klub tilbud.

Mette Marie Meyer (3500, 2023-09-20)

#265

Jeg ønsker de bedste forhold for mit eget og alle de mange andre børn, der skal gå i skole i jonstrup i fremtiden

Stine Simonsen (Værløse, 2023-09-21)

#266

Der skal støttes op om skolen skal styrkes i Jonstrup, at man er med den udvikling der er nu. Og med de ekstra 500 nye skatteydere der er tilkomme vores område. Bør infrastrukturen vær på plads

Frank Severin Hansen (Jonstrup (Værløse), 2023-09-21)

#268

Det er vigtigt med en god lokal skole

Kristoffer Glavind (Værløse, 2023-09-21)

#269

Jeg skriver under fordi, vores børn fortjener et rettidigt og nært skoletilbud.

Christina Vega Pedersen (Værløse, 2023-09-21)

#270

Jeg støtter skoleprojektet i Jonstrup

Dennis Bogø (Værløse, 2023-09-21)

#275

Jeg skriver under fordi vores børn i Jonstrup skal have ordentlige og tidssvarende omgivelser at gå i skole.

Einar Andreassen (Værløse, 2023-09-21)

#277

Jeg er enig

Mikael Frydlund (Værløsr, 2023-09-21)

#279

Jeg selv har børn der skal gå på skolen en dag

Maiken Lysholm Grydgaard (Værløse, 2023-09-21)

#284

Skolen i Jonstrup følger ikke med udviklingen i antallet af tilflyttere, og børnene fortjener en stærk lokal skole med nok kapacitet

Jakob Espersen (Værløse, 2023-09-22)

#285

Jeg bakker op om et godt og stærkt lokalmiljø med gode og bæredygtige betingelser for Jonstrups børn

Stine Frydendal (Jonstrup, 2023-09-22)

#286

Jeg støtter det store meget nuværende behov for udvidelse af Jonstrup skole. Der er så mange tilflyttede børn på de nye områder på og omkring flyvepladsen at det burde være en planlagt naturlighed at skolen skal udvides. Tak.

Frederik Yding Tingleff (Jonstrup, 2023-09-22)

#288

Jeg bor tæt på Jonstrup skolen og har to børn og det er oplagt at de skulle have muligheden for at gå på den skole.
Det er åbenlyst at der er brug for en skole udvidelse pga de mange nytilflyttede børne familier der er kommet til.

Andreas Kongshaug (Værløse, 2023-09-22)

#291

Der ikke er plads og vores børn fortjener bedre

Amie NDong (Værløse , 2023-09-22)

#294

Styrke udviklingen mht Jonstrup Skole

Hanne Bogø (3500, 2023-09-22)

#298

Bydelen er vokset voldsomt, det er mere trygt for forældrene at have skolen tæt på, det giver mere fællesskab og identitet med Jonstrup at vi har en velfungerende skole som omdrejningspunkt.

Kirsten Aagaard (Jonstrup,Værløse, 2023-09-23)