BEVAR VORES SKOLE I AALBORG KOMMUNE

Kommentarer

#201

Jeg vil gerne skrive under fordi … Hou skole er rigtig vigtig for vores børn ! Hou skole gør en kæmpe forskel for børnenes skyld , vores børn kan få lov til og være præcis dem de er , og skal ikke pakkes ind i en kasse for , at “passe ind” her kan børnene være præcis dem de er , og der er plads til dem ! Og til os forældre . Vores børns trivsel er det vigtigste ! Så derfor skal vi bevare vores skole (hou skole) . Mvh Emilie

Emilie Ladefoged (Hou, 2023-08-04)

#202

Det er vigtigt at have de små skoler i lokalsamfundet. Ellers dør de små samfund. Og Gudumholm skole gør det rigtig godt. Jeg har fx en dreng der har det svært i de sproglige fag, men fordi der ikke er 25-30 elever i klassen, så kan læreren nå at se både ham og alle de andre.

Mette Kjær (Lillevorde, 2023-08-04)

#205

Fordi jeg gerne vil beholde mine børn skole

Josephine pihl Andersen (Storvorde , 2023-08-04)

#206

Jeg vil bevare Gudumholm skole

Thomas Quaade (Storvorde, 2023-08-04)

#208

Vi SKAL have en skole i hou og de små byer

Mathias Enevold Nielsen (Hou, 2023-08-04)

#210

Vi flyttede ud til landet fordi vi godt kan lide roen, og vores datter har noget selektiv mutisme, så det meget rart at man kan være i klassen hvor der ikke er så mange, for der er mange år endnu, og skole gangen skal ikke være et mareridt det skal være et sted man vil komme til faktisk hverdag i 9 år.

PANEERAQ Lyberth (Gudumlund , 2023-08-04)

#211

De små skoler er godt for børnene, og samtidig er skolerne det der binder byerne sammen. Uden skole ingen vækst af børnefamilier og samtidig bliver det utrolig svært at sælge for dem der allerede har ejendom i de små byer. Det er alt for nemt at gemme sig i stor Aalborg , der går byen ikke istå hvis en skole lukkes. Det gør den i de små samfund

Herle Jørgensen (Nørresundby, 2023-08-04)

#213

Jeg skriver under fordi de små skoler i Aalborg kommune skal bevares, så Aalborg kan bevare sin diversitet i boligformer. En nylig undersøgelse viser at 20% af byboer overvejer at flytte på landet inden for 10 år. Hvorfor ikke støtte de små landsbysamfund og deres skoler, så Aalborg kommune kan tiltrække denne gruppe? Jeg selv er flyttet hertil fra København, da landsbylivet med en landsbyordning var en tiltalende boligform for min familie. Hvis den evindelige trussel om skolelukninger ikke hang over de små landsbysamfund, ville flere turde tage springet. Så støt de små skoler og deres landsbysamfund! Bevar diversiteten i Aalborg kommune ☀️

Susanne Busk Hansen (Hals, 2023-08-04)

#214

Jeg bor i Gudumholm og vil bevare det liv der er i byen.

Anne Mette Andersen (Storvorde, 2023-08-04)

#215

Jeg er født og opvokset i Hou. Jeg har gået på Hou skole og det var den bedste skolegang i mit liv. Der var plads til alle og man får et helt andet værdisæt med.
Det ville ødelægge byen at miste skolen.

Sidse Rasmussen (Hals, 2023-08-04)

#216

Min søn går på gudumholm skole og vi er flyttet til gudumholm for 3 år siden, netop fordi vi ville have vores søn til at gå i skole her.

Kenneth Thomsen (Gudumholm , 2023-08-04)

#217

Jeg skriver under fordi jeg bor i Bislev

Tinna Bøgeskov Schultz (Bislev , 2023-08-04)

#219

Mine børn går i ellidshøj skole

Michael Grambye (Ellidshøj , 2023-08-04)

#220

jeg har familie der går på Ellidshøj Skole, bevar den!

Linnea Melgaard (Løgstør, 2023-08-04)

#221

Vi har børn på gudumholm skole og er fantastisk glad for skolen!

Marianne Fuglsang Welling Farsinsen (Storvorde, 2023-08-04)

#223

Jeg skriver under fordi, for at bevarer de små landsbyer, er det vigtig for forretningslivet,foreningslivet og at der kommer nye tilflyttere til byen, der også er skole, skolefritidsordning, børnehave og dagplejere så byen bliver attraktiv og består, hvis man skal gøre det bedste for børnene og fremtidige borger, så skal man ikke gøre skoleklasserne for store, så man taber dem med udfordringer.
Der skal vel være plads til alle ?
Eller ?

Lone Willumsen (Gudumholm , 2023-08-04)

#224

Landsbyskolerne er grunden til, at de små samfund ikke ligger øde. Skolerne tiltrækker familier med børn, som holder liv i samfundet på lang sigt.

Marianne Krarup Nielsen (Hou, 2023-08-04)

#225

Gudumholm skole er en dejlig skole h pr der er sammenhold

Winnie Jensen (Storvorde, 2023-08-04)

#226

Det er VIGTIGT - også med små skoler.
Kan og gør så meget godt for børn og lokalområdet.

Elin Holst Holst (Valsted, 2023-08-04)

#228

Det er vigtigt at bevare skoler i de små lokalsamfund

Eva Nordahl (Storvorde , 2023-08-04)

#230

Det er altafgørende at vi beholder vores landsbyskole, Sebber skole.
Skolen betyder meget for børnene fordi der er nærhed, omsorg og opmærksomhed fra de voksne. Og så er skolen en vigtig del af lokalsamfundet

Ea Schou Petersen (9240 Nibe , 2023-08-04)

#232

Gudumholm skole skal bevares. Det eget afgørende aktiv for byens overlevelse.

Evan Lund (Gudumholm, 2023-08-04)

#234

Vores lokale skole i Gudumholm er en livsnerve for at byen fortsat eksisterer i fremtiden.
- Uden den vil vores by ikke kunne tiltrække alle de børnefamilier som den gør nu.

Linda Thomsen (Gudumholm, 2023-08-04)

#236

Det er vigtigt vi bevarer de mindre skoler

Lone Byrdal (Storvorde, 2023-08-04)

#237

Familien i Hou der snart får barn får brug for en skole engang

Lars Holzmann (Langå, 2023-08-04)

#238

Jeg bor i ulsted og gerne vil bevare vores livsnerve

Anette Sigh (Ulsted, 2023-08-04)

#240

Jeg har to børn som er rigtig glade for at gå på deres skole Gudumholm

Marlene Rasmussen (Storvorde , 2023-08-04)

#243

Fordi skolen er livsnerven i vores lille samfund.

Trine Elisabeth Møller Jørgensen (Hou, 2023-08-04)

#244

1) jeg har et barn på skolen i Gudumholm og bor i byen.
2) jeg ser en sammenhæng mellem byens udvikling - og i værste tilfælde afvikling - mellem udbud af bl.a skole og børnepasningsmuligheder. Landsbyliv er i vores tilfælde et TILVALG!
3) Skolen er samlingspunkt for flere landområder udenfor Gudumholm og bl.a. tilvalg for nogle som har valgt bl.a. den større skole i Storvorde fra.

Birthe Vichit Petersen (Gudumholm, 2023-08-04)

#245

At de små skoler er vigtige for børns trivsel og for at bevare de små landsbyer.

Tina Østergaard (9280, 2023-08-04)

#246

Jeg skriver under fordi hvis I lukker skolen ødelægger I hele vores gode lokalsamfund

Jette Nielsen (Gudumholm, 2023-08-04)

#247

Vores Datter går på skolen og hun er meget glad for at gå der,og vi er også helt tilfreds med skolen,og det vil være synd for byen at miste skolen.

Tommy Larsen (Ellidshøj , 2023-08-04)

#248

Vi skal bevare Gudumholmskole

Sabina Nielsen (Gudumholm , 2023-08-04)

#249

Det er vigtigt at bevare de små skoler også. Der er bedre plads til eleverne og et tryggere miljø for både børn, lærer og forældre. Vi bor i Sejlflod, og mine 3 børn har gået på Tofthøjskolen, og allerede der, var det en udfordring med pladsen, så jeg har svært ved at se hvordan de skulle få plads til alle de nye elever. Det bliver trangt for alle, og med flere elever i hver klasse, er det hverken optimalt for elever eller lærer. Cykelstien fra Gudumholm til Storvorde er i øvrig mørk og ikke egnet til små cyklister. Som tilflytter ville jeg også helt klart vælge Gudumholm fra, hvis ikke der var skole til mine børn. Det bliver ødelæggende for byens Dagli Brugs, som kæmper nok i forvejen. Lad os nu bevare noget lokalt istedet for at ville spare sig ud af alt.

Christine Nielsen (Storvorde, 2023-08-04)

#251

Gudumholm skole 🏫 har været fantastisk skole for vores børn. Den mulighed skal skolesøgende stadig have nu og for eftertiden.

Peter Hjul (Gudumholm , 2023-08-04)

#254

Hou skole bør bevares for at opretholde et samfund i Hou by

Peter Birkkjær (Hou, 2023-08-04)

#255

Vores søn selv er gået på Hou Skole i en periode, hvor vi har set hvor meget en lille skole kan, og hvor meget det betyder for hele lokalsamfundet at de har skolen og nogle engagerede familier. Det ville få store og triste konsekvenser for hele vores område nord for Aalborg, hvis de små skoler her lukker…😢

Maike Heldt Sand (Hals, 2023-08-04)

#256

Jeg ønsker de små landsbysamfund skal have en lokal skole til gavn for hele byen

Lasse Nielsen (Gandrup, 2023-08-04)

#259

Vi har så meget brug for de små skoler. For vores børns skyld. De små byer dør når i lukker skoler, butikker osv.

Annette Larsen (Aalborg øst , 2023-08-04)

#260

Jeg ønsker at bevare Gudumholm skole. Ved at havde en lokal skole til børn i området/byen.

Rene Mortensen (Gudumholm, 2023-08-04)

#261

Skolen betyder for alt for at holde sammen på et lille samfund som Hou. Brugs og idrætsforening vil komme til at bøde, hvis skolen lukkes og byen vil risikere at ‘dø’.
Skolen har altid været rummelig, nærværende og nytænkende i forbindelse med undervisning, så alle kan være med. Familier er flyttet hertil alene af den grund, familier der hvis skolen lukkes skal hjælpes på anden vis.

Britta Rusbak Christensen (Hou, 2023-08-04)

#262

Mange børn passer til de lille skole i stedet for de store. Lukke de lille skole er ikke god idé for at spar penge.

Sunisa Bjerg (Gudumholm , 2023-08-04)

#263

En lokal folkeskole kan noget med nærhed og fællesskab. Her dannes venskab på tværs hos både børn og forældre. Forældre skal have mulighed for at bosætte sig og vælge skole også i de små samfund, så der også sker en udvikling disse steder. Vi kan ikke alle bo i de store byer.

Connie Andersen (Gudumholm , 2023-08-04)

#266

Hvorfor skal en velfungerende skole lukkes ned - det er jo også med til at lukke byen ned

Hanne Tofteby (Gudumholm, 2023-08-04)

#267

Har skolesøgende barn. Det vil være en dårlig sag for nærmiljø hvis skolen lukker. Der vil blive langt til nærmeste skole, der ikke er stor nok til at rumme hele Gudumholm Skoles elever. Hvad skal de så? Deles ud og få endnu længere til en stor skole? Eller prpooes Max elever i hver klasse? Eller måske søge mod privatskole for ikke at drukne i større klasser/større skole?
I forvejen er eneste dagligvarebutik trængt og med en skolelukning vil dette ligeledes forværres.

Kirsten Zinck Wulff (Storvorde, 2023-08-04)

#268

Vi vil bevare Gudumholm skole til vores børn, og vores by.

Brian Hovaldt (Gudumholm , 2023-08-04)

#269

Skolen er meget vigtigt for vores by. Både for det nuværende Ulsted borger og for fremtidens eventuelle tilflyttere

Rose Larsen (Ulsted , 2023-08-04)

#271

Vores landsbyskole er med til at fastholde og udvikle vores landsby.
Uden skolen vil det betyde den positive udvikling med tilflytning af børnefamilier stopper og småbørnsfamilier vil overveje at flytte fra byen

Hans Jørgen Kallehauge (Valsted, 2023-08-04)

#272

De små bysamfund dør uden skolerne

Georg Rasmussen (Hals, 2023-08-04)

#273

Skolen skal bevares, så vores by bevares.

Lena Horne (9370 Hou, Hals, 2023-08-04)

#274

Skolen er altafgørende for vores by.

Conny Nørgaard (Hals , 2023-08-04)

#275

Fordi ulsted er en rigtig dejlig by.

Grethe Nielsen (Ulsted , 2023-08-04)

#276

Jeg skriver under fordi, det er meget vigtigt for byens børn at have en skole, der hvor de bor. En lille skole kan udrette STORE ting :)

Sanne Gade (9370 Hou, 2023-08-04)

#278

Jeg vil bevare vores gode skole i Gudumholm.

Anita Mortensen (Gudumholm , 2023-08-04)

#282

Vi har en fantastisk skole i hou, vi havde aldrig opdaget byen eller fastsat os her havde det ikke været pga skolen.

Sine Gregersen (Hou, 2023-08-04)

#284

Det er fuldstændig forrykt, at man kan kaste 600 millioner efter en motorvej, men ikke har råd til skoler.

Jes Bælum (Aalborg, 2023-08-04)

#285

Det ville være forfærdentlig for børnene og vores dejlige by hvis vores skole lukkes. Alt kan ikke gøres op i et regneark. Tænk jer nu om kære politikere.

Rasmus Mark Larsen (Ellidshøj , 2023-08-04)

#287

Fordi mine børn går på Ulsted skole og fordi det er en fantastisk skole, som bare skal bevares. Vi bor i Ulsted, ligesom resten af vores familier - det vil have følger for værdien af vores huse mm hvis skolen lukker

Christina Røgilds (Ulsted, 2023-08-04)

#290

Underskrevet 🙏

Berith Jensen (Gudumholm, 2023-08-04)

#292

Jeg skriver under fordi det vil være en katastrofe for vores by.

Lene Nielsen (Ulsted , 2023-08-04)

#296

Sebber skole skal blive ved med at være der

Sune Sørensen (Valsted, 2023-08-04)

#298

Jeg gerne vil bevarer vores skole i byen. Den er en vigtig brik i at beholde de sammenhold der er i byen.
Uden skolen mister vi en række af andre ting som gør at byen ender som en spøgelsesby.

Robert Jensen (Storvorde , 2023-08-04)

#300

Bevarelse af de små skoler har stor betydning for byernes eksistens, herunder butikkerne og foreningslivet. Det er vigtigt at bevare de små lokalsamfund, hvor sammenholdet er stærkt.

Helle Jensen (Gudumholm, 2023-08-04)

#304

Jeg arbejder i en landsbyordning.

Lisbeth Kjelds (Svenstrup , 2023-08-04)

#305

Jeg bor i en af byerne og det er helt essentielt at skolen bevares for byens skyld og børnenes skyld

Thomas Thomsen (Svenstrup J, 2023-08-04)

#306

De små skoler SKAL bevares da det er samlepunket i vores by.

Louise Christensen (Ellidshøj, 2023-08-04)

#307

Jeg har selv gået på en lille skole og ved, hvor betydningsfuldt det er for børn at blive set og hørt. Vi ser gang på gang konsekvenserne af at stuve mange børn sammen i store skoler og klasser. Det gavner måske økonomien i kommunen men ikke velfærden. Det er trods alt de børn som skal bære samfundet videre og det gavner ingenting at give dem en ringere start på livet, fordi man vil spare penge på det område.

Anna Holst (Hou, 2023-08-04)

#308

Det vil ødelægge et helt lille samfund..Hvis ikke der er en skole lukker,brugsen,husene bliver sat til salg,og det hele bliver ødelagt..

Tina Sams (Storvorde , 2023-08-04)

#309

Jeg skriver under fordi de små skoler er med til at bære byens diversitet og give mange børn wn tryg opvækst.

Nicolai Kjærsgaard Andersen (Aalborg, 2023-08-04)

#312

Jeg ønsker at bevare landsbyskolerne i Aalborg kommune og i særdeleshed Gudumholm Skolr

Morten Boel Andersen (Gudumholm, 2023-08-04)

#313

Gudumholm skole skal bevares, for at sikre en god og tryg start på skole og uddannelses livet.

Rikke Hørby (Gudumholm, 2023-08-04)

#314

De små skoler har unikke muligheder for at give de lokale børn og børn med udfordringer et dejligt sammenhængende skoleliv fra børnehaven til skoledelen 🥰og det vil få store konsekvenser på sigt for børn, borgere og byen som helhed desværre 😨😨😨

Nina Mortensen (Vodskov , 2023-08-04)

#318

Fordi det er vigtigt for vores lokalsamfund at have en skole. Hvis skolen lukker, kommer der ikke nye børnefamilier til byen, og byen dør. Desuden ser jeg ikke hvor kommunen vil flytte alle Gudumholm skoles børn hen. 🤷‍♀️

Ina Bækgaard Olesen (Gudumholm , 2023-08-04)

#319

De små landsbyer uddør og dem der bor vil blive fastlåst pga ingen vil flytte derud og hussalg/huskøb stopper
Børn har gavn af at være i en mindre skole i deres første skoleår hvor der er ro og rummelighed til en god skolestart

Dorthe Knudsen (Tylstrup , 2023-08-04)

#320

For at bevare skolen, Brugsen, idrætsforeningen, byen og de små samfund.

Anette Bloch Sørensen (Gudumholm , 2023-08-04)

#321

Jeg vil bevare landsbyskolerene.

Anja Gudbergsson (Ellidshøj , 2023-08-04)

#323

Vi flyttede herud bl.a. for at vores børn kunne komme i en mindre skole. De trives og vi vil nødig have dem på en stor skole, hvor fællesskab ikke er i fokus på samme måde.

Anne Stange Boel (Gudumholm, 2023-08-04)

#325

Jeg bor i gudumholm og vil bevar vores skole til mine børn!

Simon Frederiksen (Gudumholm, 2023-08-04)

#330

Jeg ønsker at støtte op om, at man bevarer Gudumholm Skole

Lise-Lotte Kinnberg (Gudumholm, 2023-08-04)

#332

Jeg skriver under fordi en skole i landsbyerne er alfa og omega for at sikre, at børnefamilier ønsker at blive boende eller flytte til byen. Og hvor tænker man overhovedet, at der skal være plads til de børn, som ved en lukning af en lokal skole skal til en anden skole.

Nina Løve (Gudumholm, 2023-08-04)

#333

Gudumholm Skole er RIGTIG god, der er et stort opland og der er mange elever….
Bevar GUDUMHOLM skole🤞🙏

Helle Christensen (Storvorde, 2023-08-04)

#336

Skolen er vigtig for lokalsamfundet

Mogens Olesen (Storvorde , 2023-08-04)

#338

Vi vil bevare vores skole

Karen Margrethe Saxtorff (9370 Hals, 2023-08-04)

#339

For at sikre fremtiden for børn og børnefamilier i Hou

Karina Brorsen (Hou, 2023-08-04)

#340

Fordi det er vigtigt at bevare småsamfund, nærvær og det var 1 af grundene til vi købte huset her på landet.

Izza Hoppe (Gudum, 2023-08-04)

#341

Fordi mine børn har gået der og nu mine børnebørn ❤️ det er en rigtig god skole .

Gitte Fogh Larsen (Gudumholm, 2023-08-04)

#343

Vi kan simpelthen ikke undvære skolen i gudumholm. Storvorde skole, som er nærmeste alternativ, har ikke plads til flere elever.

Michael Hagemann Nielsen (Gudumlund, 2023-08-04)

#344

For at bevare de små landsby samfund.

Lars Kristensen (Gudumholm, 2023-08-04)

#345

Jeg har børn på skolen, og en skolelukning vil have store negative konsekvenser for hele byen.

Anton Mark (Ellidshøj , 2023-08-04)

#347

Mit barnebarn går i skole i ulsted og har 3 mere der skal i skole der 😊😊

Pia Haubro Hansen (Ulsted, 2023-08-04)

#350

Som beskrevet i Højer oppe, kan det ødelægge de små landsbyer forde at unge mennesker ikke flytter til de så landsbyer når børnene skal fragtes flere km hver vej. Hvis det skal være muligt for børnefamilier at bo i landsbyerne uden skoler skal der være skole busser så børn selv kan komme frem og tilbage.
Jeg er selv flytte ud i nærheden af Gudumholm og havde tænkt at min børn skulle gå i skole der, jeg havde nok ikke købt mit hus hvis der ikke var en skole i Gudumholm. Hvem skal dække evt.

Filip Nex (Lillevorde , 2023-08-04)

#351

Hvorfor skal børnene samles på store skoler med med lang transportvej og større risiko for mistrivsel, når vi kan bevare de mindre skoler, give dem en god skolegang og skøn opvækst, hvor "alle kender alle" og tager vare på hinanden.
Vores små lokalsamfund bør UDvikles, ikke AFvikles!

Berit Sulkjær (Gudumholm, 2023-08-04)

#354

De små byer skal bevares, hvilket bedst sikres ved at have et skoletilbud til byens nuværende og tilflyttende børn.
BEVAR GUDUMHOLM SKOLE!

Anita Jellesen (Gudumholm, 2023-08-04)

#355

Vi skal bevare landsby miljøet.

Jens Ole Rasmussen (Gudum , 2023-08-04)

#356

Fordi at lukke skolerne i de små samfund, dræber de små samfund og der skal være en anden mulighed end og bo i storbyen

Peter Emanuelsen (Gudumholm, 2023-08-04)

#357

Som snart nyuddannet lærer, og som tidligere barn udsat for en stor skolesammenlægning, ved jeg hvor vigtigt det er at holde de små skoler igang. De små byer dør ved skolesammenlægningerne, og bliver væsentligt mindre attraktive at bo i. Det gør ikke noget godt for området. For mange børn er det også godt at gå på en mindre skole, med færre mennesker at forholde sig til. Da jeg bor i området, ønsker jeg at støtte op om bevaring af skolen.

Emma Andreasen (Gudumlund, 2023-08-04)

#358

Hvis skolen lukker, vil det få store konsekvenser for byen. Der flytter så mange børnefamilier herud, og det er vigtigt, at skolen er der. Byen er i god udvikling, så det vil være en katestrofe at lukke skolen.

Lotta Christiansen (9000, 2023-08-04)

#362

Jeg skriver under fordi Bislev skole er en livsnerve i byen og er vigtig for os at bevare for at værne om det unikke landsbyskolerne kan: nærvær, lav normering og langt bedre plads til den enkelte med hver deres unikke personlighed. Den stigende kurve af stressede, udbrændte børn - kan landsbyskolerne være med til at knække og derved genoprette trivslen og læringen i et trygt miljø hvor de bliver set 🙏

Maria Korsvang (Nibe , 2023-08-04)

#366

For at bevare lokalsamfundene.

Samt der er et alternativ til store skoler, som nødvendigvis ikke er godt for alle børn. Godt at investere i både små og store skoler.

Helle Smed Jokumsen (Aalbors SØ, 2023-08-04)

#368

Begge mine børn går på Ellidshøj skole. Det er en skole med masser af sammenhold for både børn og voksen. Skolen binder byen sammen og med til at gøre en byen til et godt sted at bo.

Diana Lange (Ellidshøj , 2023-08-04)

#370

Vi skal bevare vores små skoler i lokalsamfundet. Både for vores bys overlevelse, men for at give børnene en sikker skolegang i et område de kender.

Susanne Busk Sloth (Hou, Hals, 2023-08-04)

#372

Jeg skriver under fordi skole, er god til børn der har problemer, og har brug for lidt mere hjælp. Og det er jo godt når de ikke er så mange i hver klasse

Helle Kanstrup (Gudumholm , 2023-08-04)

#375

Jeg vil bevarer Gudumholm skole og dermed vores trykke og skønne samfund og byliv for børnefamilier og ældre borgere.

Brian Christoffersen (Gudumholm, 2023-08-04)

#376

Det er vigtigt for lokalsamfundets overlevelse, at vi bevarer skolen.
Denne skole rummer alle typer elever; også dem med særlige behov, som ellers let bliver overset på de større skoler. For os forældre betyder Ellidshøj Skole tryghed, nærvær, sammenhold på tværs af klasserne og tid og fokus på den enkelte elev.

Tinna Bentzen (Svenstrup J, 2023-08-04)

#377

Byens livsnerve og godt sted for vores børn især ift alternativerne.

Line Hemmingsen (Ulsted, 2023-08-04)

#379

Vi har selv haft børn, som har gået på denne skønne skole. Ulsted er en by stor udvikling og en lukning af skolen vil betyde en lukning af byen som helhed. Jeg håber ikke dette er hvad politikerne ønsker med de små, velfungerende samfund.

Gitte Bundgaard (Hals, 2023-08-04)

#380

Gudumholm skole er en velfungerende skole der rummer alle elever på den bedst mulige måde

Anja Clemmensen (Storvorde, 2023-08-04)

#383

Jeg har arbejdet på skolen i mange år,kommer fra Gudumholm, er nu på efterløn

Ellen Hedegaard (Gudumholm, 2023-08-04)

#384

Sebber skole er , sammen med de andre landsbyskoler , nerven og fremtiden for et alsidigt befolkningsgrundlag i de små samfund.

Gorm Thorhauge (Valsted, 2023-08-04)

#385

Jeg skriver fordi det betyder enormt for de små samfund at have en lokal skole. Jeg kommer fra Ulsted og det var en dejligt st vokse op endnu.

Kent Kørting (Rødovre, 2023-08-04)

#388

Det er så vigtigt at bevare skolerne i de små samfund. Det betyder alverden for fællesskabet og byernes udvikling.

Anja Nielsen (Ulsted , 2023-08-04)

#389

Hvis man lukker vores skole i byen , er det børnene der bliver tabere, vi ønsker ikke de problemer det giver vores børnefamilier i forhold til aflevering og afhentning af børn , forældrene kan jo ikke nå deres job til tiden, derforuden har vi en god skole hvor børnene trives og sådan skal det helst blive ved med at være

Conny Kjær Elsberg (Ulsted 9370 hals, 2023-08-04)

#390

Jeg er vokset op i Gudumholm, og gået i folkeskole der. Jeg husker selv at cykle til og fra skole allerede i 1.klasse. Den frihed til at børn lærer og cykle, frem for at skulle transporteres med bus hver dag. Gudumholm skole samler børn fra mange byer, og det er fedt. Mine forældre bor stadig i byen, og vi bruger skolens område, når vi er på besøg. Byen vil blive en spøgelsesby, hvis skolen forsvinder. Så er det kun Brugsen der er tilbage, og den kæmper i forvejen, så udsigterne for Brugsen vil være nedadgående hvis skolen lukker.

Majbrit Baj (Brovst, 2023-08-04)

#391

Lukning af skoler i de små samfund, vil betyde disse samfunds afvikling. Ingen skole betyder ingen børnefamilier og landsbyerne vil efterhånden være uden liv og dø stille hen.

Jørgen Kühlmann (9370, 2023-08-04)

#393

Skolen er vigtig for vores samfund herude.

Pia Mosbæk (Lillevorde, 2023-08-04)

#394

Landsby skoler er guld og et must for de små buer.
Ligeledes er de små Dagli vare butikker ❤️❤️

Gitte Bertelsen (Gudumholm, 2023-08-04)

#397

Hvis man har intentioner om at bevare de små samfund og åndehuller af små byer og opland, er skolen først og fremmest livsåren og dernæst handelslivet kan bestå,for de bevares og familier kan blive boende.
Mener at for at bevare vores byer med høj puls, skal der sedfølgelig være en modpol til de der ønsker et langsommere liv. De to ting er ikke hinandens modsætninger, men nødvendighed, for en udvikling i vores samfund, hvis vi vil blive ved med at bryste os af at være et land hvor der er højt til loftet og plads til at bygge rede og opfostre sin familie med de værdier den enkelte finder vigtig.

Notlev Anni (Randers , 2023-08-04)

#399

Vi skal da beholde vores skole

Bente Kristensen (Gudumholm, 2023-08-04)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...