STOP Projekt Ringsted Go Green

Kommentarer

#603

Jeg ønsker ikke etablering af Ringsted GoGreen da det er et for stort projekt til vores lokalområde. Projektet bør opdeles og spredes over hele kommunen

Henrik Majdal Kaarsholm (Ringsted, 2023-05-31)

#605

Jeg ønsker ikke, at VORES hjem og VORES natur bliver ødelagt og forvandlet til et industriområde af investorer fra de dyreste erhvervsadresser i hovedstaden. Hvilken interesse har disse mennesker i et landområde syd for Ringsted ud over afkast fra projekt Ringsted Go Green.

Henrik Larsen (Nyvang, 4100 , 2023-06-01)

#608

en stor del af verdens befolkning sulter, så derfor skal god landbrugsjord bruges til korn m.m.
vindmøller skal ud på havet, og solceller op på tagene evt. på store industribygninger

Sus Nielsen (Ringsted, 2023-06-01)

#609

Jeg er absolut imod etablering af denne såkaldte ENERGIØ i Ringsted Kommune.
Vi skal huske en ting at BioCirc Group ApS kun har et formål koldt og kynisk at tjene penge.
Hvor naiv skal man være og tro at de lodsejere som stiller deres jord til rådighed for dette projekt, tænker i første hånd på miljøet. Nej det er at tjene penge og ikke andet.
Kæmpe vindmøller hører ud på havet samlet på energi øer. Biogasanlæg og solcelle anlæg hører hjemme i industriområder og ikke klos op ad beboelser. Hvor miljø venligt et biogasanlæg enligt er, kan man sætte store spørgsmålstegn ved alt taget i betragtning så som transport af gylle, udledning af metangas osv.
Livskvaliteten for os alle som eventuelt bliver berørt af dette projekt hvis det bliver gennemført ville dale markant, støjgener og lugtgener som kan påvirke vores helbred og ikke mindst det økonomiske tab i forringelse af ejendomsværdien. Alt dette er BioCirc fuldstændigt ligeglad med.
STOP dette projekt omgående. Jeg syns at vores borgmester er emsig med at tiltrække arbejdspladser og industrivirksomheder. Men i dette tilfælde synes jeg, han går langt over stregen hvis dette projekt bliver gennemført.

Bernd Koch (Ringsted, 2023-06-01)

#611

Projektet er totalt overdimensioneret og vil være fuldstændig ødelæggende for lokalområdet med økonomisk gevinst for de meget få på bekostning af natur, dyreliv og mennesker.
Kæmpevindmøller hører til på havet - jvnf. regeringens beslutning om havvindmølleparker, solceller kan placeres på tage af høje bygninger og eventuelle hybridanlæg hører hjemme i industriområder med langt til beboelser og med infrastruktur beregnet til tung trafik.
Det gavner ikke miljøet at ødelægge områdets smukke natur og dyreliv. Projektet vil påføre os beboere en massiv forringelse af livskvalitet, støj-og lugtgener samt værditab på boligen.
Så nej til at firmaet Biocirc tjener penge på at omdanne vores landdistrikt til et industriområde.

Anne Martinsen (Ringsted, 2023-06-01)

#612

Min søster og jeg sælger vores forældres hus i Farendløse, og vi har forståelsen af, at der fra deres have vil være udsyn til Vindmøller. Den nuværende udsigt ændres totalt. Hvordan vil Vindmøllerne påvirke kommende beboere i huset?

Christensen Solveig (Sorø, 2023-06-01)

#614

Jeg syntes ikke dette projekt skal vedtages da det ødelægger så meget for så mange mennesker og ødelægger den dejlige pæne natur vi har i området

Jesper Halling (Mulstrup, 2023-06-02)

#616

At jeg ikke finder det som den optimale løsning for fremtiden og området beboer

Camilla Nielsen (Ringsted , 2023-06-02)

#618

Jeg mener vi alle skal sænke vores energiforbrug ikke bare erstatte fossil energi med en anden kilde, som også kræver mange ressourcer…
Desuden er jeg imod at virksomheder bare kan komme ind og opkøbe og bestemme over så meget plads i et lokalsamfund.
Lav en mindre solcellepark og skab lokal medejerskab og medbestemmelse af den. Så skal i nok få folk med.

Ellen Obdrup (Farendløse, 2023-06-02)

#627

Jeg skriver under fordi jeg er imod projektet, det vil ødelægge en stor del af lokalsamfundet for det område projektet omhandler.

Thomas Andersen (Ringsted, 2023-06-03)

#630

Projektet ikke er gennemtænkt i forhold til lovgivning, helhedsorienteret arealplanlægning, meget stort for området der ikke kan bære det, biodiversitets hæmmende og ikke gennemtænkt tværfagligt på flere måder, ejendomsværdi nedsættende for hele området. og meget mere.

Ann Johansen (Ringsted, 2023-06-03)

#632

Fordi jeg er enig i indholdet

Kiki Dantved (Ringsted , 2023-06-03)

#633

Jeg bruger områdets natur og synes det er et forkert sted at placere sådan et projekt, både for natur, dyr og mennesker

Pia Legene (Borup, 2023-06-03)

#634

Fordi jeg ingen intentioner har om at vores dejlige grønne områder, med mangfoldigt dyreliv skal ødelægges af enten lav frekvens støj fra vindmøller eller den forstyrrelse som et helt område solceller vil medføre.
Der ud over ser jeg det som værende problematisk i en tid hvor vi er nød til at være mere selvforsynende, indrager man god landbrugs jord til er sådan projekt

Kasper Nielsen (Ringsted, 2023-06-03)

#638

Det ødelægger lokalsamfund og natur.

Durita Kallsoy (Ørslev, 2023-06-03)

#640

Fordi det er ren galskab at plante solceller på jorden og vindmøller og fordi vi ikke har infrastrukturen til at gemme/lagre strømmen til senere og at vores nuværende udnyttelse af vores vedvarende energi, herunder både fra sol og vind, kun er 10-12% og uanset hvor mange sol og vindmølleparker vi opfører, vil dette tal ikke stige, det vil CO2'en på at producere og opføre det tilgengæld, samt at vi pt. Har 600.000 tons glasfiber affald nedgravet på deponi.
Dette er med andre ord det nye sort og rene vanvid.

Leif Nebbelunde (Ringsted , 2023-06-03)

#641

Jeg mener ikke industri hører til herude på landet - det hører til i et industrikvarter.

John Hansen (Ringsted, 2023-06-04)

#642

Jeg skriver under fordi, jeg ikke finder beliggenheden gennemtænkt. Man øddelægger et fantastisk smukt område natur. I min optik er det ren økonomi og ikke gennemtænkt.

Kristine Kjær Schmeling (Herlufmagle, 2023-06-04)

#643

Nej tak. Hvis vi vil være så grønne i Ringsted. Så lav det i Ådalen. Så kan Ringsted kikke på det. Og lave det som et vare Tejn

Rasmus Graae (Sneslev, 2023-06-04)

#644

Jeg skriver fordi, at solcelleparken vil ødelægge vores nærmiljø og trivsel

Anna Baltzer (Ringsted, 2023-06-04)

#646

Я подписываюсь-- потому что я против развития современной промышленности в ущерб сохранения дикой природы, я- за зелёный Рингстед, без вмешательства промышленности

Natallia Karcheuskaya (Grodno, 2023-06-04)

#649

Jeg er underskriver, da jeg er dybt imod projektets ødelæggende omfang for lokal områdets beboer og udvikling.

Lars Hansen (Farendløse Ringsted, 2023-06-04)

#651

Det vil spolere alt for meget natur
Brug dog motor vej’s områder i stedet

John Andersen (Farendløse , 2023-06-04)

#652

Jeg ikke synes om det at det skal være stort

Torben Nielsen (Tolstrup , 2023-06-04)

#654

Jeg ønsker ikke projektet gennemført

Johannes Hansen (4100, 2023-06-04)

#655

Jeg mener, at placeringen af såvel vindmøller og solceller som industriklynge er dårligt valgt.

Bente Røsling (Ringsted, 2023-06-04)

#656

Fordi det vil ødelægge hvors natur og omgivelser det næste 30-35 år. Der må være andre muligheder for sådanne projekter.

Andreas Hansen (Farendløse , 2023-06-04)

#664

Dette vanvidsprojekt hører ikke hjemme inde midt i det smukke land med mulighed for at dyrke afgrøder. Ud i vandet med møllerne og sæt de solceller langs motorveje rundt i Danmark.

Jytte LØNBERG (8420 , 2023-06-04)

#666

Påtvinger mig kafalalgi

William Lund (Kastrup, 2023-06-04)

#668

Jeg ikke kan støtte op om at man vil plastre alle vores skønne grønne marker til med solceller. Og hvad med de vilde dyr der bliver lukket ude af indhegningerne rundt om solcellerne

Anette Andersen (Haslev , 2023-06-04)

#670

Jeg ønsker ikke at projekt Go Green Ringsted bliver gennemført.

Steffen Hansen (Farendløse , 2023-06-04)

#671

Det er alt for stort projekt for lokalområdet

Kjeld Hansen (3210 vejby, 2023-06-04)

#681

Ingen vindmøller tak

Morten slott (Nordrup, 2023-06-04)

#684

Jeg er stærk modstander af at naturen bliver ødelagt, samt forholdene for det fantastiske dyre- og fugleliv vi har bliver stærkt forringet ved opsætningen af så mange solceller. Min oprigtige mening er, at vindmøller hører til på havet.

Kenneth Wilhjelm (Ringsted, 2023-06-04)

#688

dyrelivet og naturen i området er unikt.

Palle pedersen (Ringsted, 2023-06-05)

#689

Ønsker ikke dette drastiske indgreb i naturen.

Tina sørensen (Ringsted, 2023-06-05)

#690

Jeg er imod at vi ødelægger den gode landbrugsjord, ødelægger det vilde liv vi har for dyr og planter samt det høje lydniveau der også vil ødelægge fuglepip og stilheden, som også er grunden til at jeg vil bo på landet. Lav projektet langs motorveje eller i industriområder

Pernille Kofoed (Ringsted, 2023-06-05)

#693

Der må være andre måder Ringsted kan blive grønnere på

Malene Bay Andersen (Ringsted, 2023-06-05)

#695

Dette rammer os alle, hvis vi ikke siger fra i tide

pia rasmussen (rønnede, 2023-06-05)

#697

Det genere dem der bor i området!

Freja Jensen (Ringsted, 2023-06-05)

#698

Jeg ikke bare gør som masserne og ligger under for klima propaganda løgnene!

Michael Hansen (Hørsholm, 2023-06-05)

#700

Jeg ikke ønsker omgivelserne ødelagt af vindmøller og solceller, vil i stedet opfordre til, at man får solceller på tagrne

Pia Søby (4340, 2023-06-05)

#701

vindmøller og solceller er ikke grøn energi de sviner med miliøfarligt affald og så ødelægger de naturen det var langt bedre og mere miliørigtigt at få A-kraft

Anders Hatting Larsen (Harlev j , 2023-06-05)

#702

Vi skal ikke plastre hele vores jord til med håber energi. Vi skal bruge vores jord til fødevarer. Kernekraft er fremtiden nu...

Kirstine Pedersen (Haslev, 2023-06-05)

#706

Der er ikke menneskeskabte klimaforandringer
youtube/watchv=Lmmmgiha_Y...
Kennedy: WEF og Bill Gates bruger 'klimaændringer' til at kontrollere befolkningen
da.technocracy.news/Kennedy-Wef-og-Bill-Gates-bruger-klima%C3%A6ndringer-til-at-kontrollere-befolkningen/?fbclid=IwAR1dFA27jazrGbQYkc74FF7J512r8rxcK5fqn5FHfAezAPeZpZL43NGw3jY

Christian Abildgaard (Roskilde, 2023-06-05)

#707

Det er ren sund fornuft at dette projekt ikke er en god ide, i forhold til sundhed og naturen.

Jesper Nørby Dahl (Skanderborg , 2023-06-05)

#708

Dette klimahysteri er vanvittigt! Skal vi virkelig ødelægge naturen, fordi en global elite tjener fedt på klimareligionen.

Vibeke Andersen (Viborg, 2023-06-05)

#710

Jeg går ind for SIKKER energi. HELE DØGNET.
Politikerne er jo i lommen på Vindmølleindustrien, så der er ingen hjælp at hente der.....

Mogens Jensen (Bevtoft, 2023-06-05)

#711

Da vi får ødelagt naturområder for en falsk klimaagenda.

Henrik Schimmel (København, 2023-06-05)

#712

Fordi det ikke er udviklet nok og kun vil gøre alting dyre

Jesper Thuesen (Ringsted , 2023-06-05)

#724

jeg er enig ...

Flemming Jensen (Haslev, 2023-06-07)

#726

Projektet er alt for stort og det er meget forkert at bruge gode landbrugsarealer til det formål. Det ødelægger tilværelsen for mange mennesker og ikke mindst det ødelægger landskabet. Herudover er det kun pengegriskhed fra ejernes side. Hvorfor mon de tilbyder gratis strøm og fjernvarme. Udvidelse af biogasanlægget medfører stærkt stigende trafik og risiko for store lugtgener.
Brug dog alle de store industri tage til solceller og arealer langs motorveje. Og hvad med alle de mange store tage på boligblokkene i byen. Prøv dog at køre en tur i Tyskland og se de store arealer der er plastret til med solceller.

Flemming Johansen (Ringsted , 2023-06-07)

#727

Jeg skriver under fordi dette er et fuldstændigt vanvittigt projekt..!

Ulrik Riis (Ringsted, 2023-06-07)

#736

Grøn energi er sjældent grøn.
Vindmøller er meget ressourcekrævende at lave, i forhold til hvad man får ud af dem.

Susa Larsen (Taastrup, 2023-06-17)

#740

Vi skal bevare Ringsted’s natur

Annette Brenneke Frederiksen (Ringsted, 2023-07-01)

#741

Solceller hører ikke til i naturen,men på bygninger

Michael Bruhn (Høsten, 2023-07-02)

#742

Vi skal ikke have flere vindmøller på lands/vand og ej heller solcelleparker på jord

Henrik Olsen (Bjæverskov , 2023-08-04)

#748

Jeg er ikke interesseret i at få ødelagt vores miljø, natur og marker, med ineffektiv Vejrafhængig Energi, når der findes bedre alternativer.

Peter Dam (Skævinge , 2023-08-04)

#751

Vindkraft er et energi- og miljøpolitisk blindspor

John Fiskvik (RENDALEN, 2023-08-04)

#752

Jeg er imod opsætning af møller og solceller. De har intet at gøre på god dansk landbrugsjord.

Mette Flensted Jensen (Vrå, 2023-08-04)

#753

Solceller og vindmøller er værdiløse strømkilde. Vi skal bruge atomkraft for at komme i mål!

Helle Nielsen (Skive , 2023-08-04)

#754

Det giver ikke mening at ødelægge den danske natur.

Per Timmermann (Vodskov, 2023-08-04)

#755

Jeg er generelt imod sporadiske energi kilder som sol og vind. Vi hører ALDRIG om helbredsmæssige gener, naturmassakre, økonomiske forringelser ( ejendomsværdi ) livskvalitet, eksistensgrundlag, nedsat dyre- og fugleliv o.s.v.

Kirsten Freudendahl (Skærbæk, 2023-08-04)

#757

Jeg mener ikke vi skal ødelægge naturen for dyr og mennesker med de store industrianlæg.

Asger Mørck (Karise, 2023-08-04)

#760

Jeg er modstander af både kæmpevindmøller og de enorme solcelleanlæg, fordi spekulanter manipulerer og fylder både politikere og borgere med løgne. Har kæmpet siden 2010, da vi selv blev truet til dette vanvittige naboskab! Vi vandt heldigvis kampen, men det var svært og krævede meget tid!

Poul Nielsen (Sakskøbing, 2023-08-04)

#763

A-kraft er vejen frem

Jan Thomsen (Greve , 2023-08-04)

#765

Danmark skal ikke ødelægges mere af Vindfabrikker og Solhøstefabrikker.

Henriette Blædel (Præstø, 2023-08-04)

#766

Vind- og vejrmaskiners tid er snart forbi. Hvorfor stresse mennesker og naturen for at hive de sidste støttekroner ud af borgernes lommer? Nye teknologier vil gøre den såkaldte "grønne" energi overflødig, til gengæld venter der et dyrt oprydningsarbejde af denne vandalisme.

Greta Gallandy-Jakobsen (Karise, 2023-08-04)

#767

Nej tak til at ødelægge naturen i den grønne omstillinges navn

Adrienn Bognár (Omø, 2023-08-04)

#770

Jeg skriver under, fordi enhver yderligere ødelæggelse af dansk natur i klimaets navn bør bekæmpes.

Erik Østergaard (Næstved, 2023-08-05)

#772

Det er helt forkert, at vindmøller har fået sådan et grønt image, når de er så belastende og dårlige for miljøet. Dertil kommer, at de samtidig er ineffektive, kræver meget plads og påvirker mennesker og dyreliv vidt omkring.

Jeg er træt af danske mediers evigt positive omtale af vindmøller - hvornår tør medierne tage bladet fra munden og stikke spaden lidt dybere for at finde sandheden?

Jeg skriver under på alle underskriftsindsamlinger der gælder den falske grønne omstilling. Vi må alle stå sammen - vi kan ikke lade en mindre lokalbefolkning i stikken med disse møller som efter min mening ikke er andet en en millionforretning for selskaberne bag dem.

Gitte Sørensen (Eskebjerg, 2023-08-07)

#774

... fordi, det vil komme til at genere mange borgere i Ringsted kommune.

Danny Nielsen (Aalborg, 2023-08-17)

#779

Det er helt uhørt at ødelægge skønne naturverdier blot for at videresælge energi til brug for andre end borgerne i Ringsted. Dertil kommer risiko for driftsulykker på biogasanlæg og gener fra vind -og solcelleanlæg.
Ringsted handler uforsvarligt og overdimensioneret.

Anne-Lise Larsen (Jyllinge , 2023-11-27)

#792

Som forklaret i ovenstående skrivelse

Dennis K Mortensen (Ringsted , 2024-03-12)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...