Bevar Kærhedevejens bro

Kommentarer

#1

Jeg ønsker udvikling frem for afvikling af vores små landsbysamfund.

Anna-Mette Fjord Kristensen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#3

Jeg er vokset op i området og ved hvor meget den bro betyder for lokalsamfundet.

Marie Tang (Fredericia, 2023-05-09)

#4

Afvikling af Herning kommunes yder områder skal stoppe.

Thomas DE52976 (Sdr.Felding , 2023-05-09)

#7

Det er en lille investering med en stort betydning for lokale såvel som alle andre. Og når broen er i ringe forfatning bør den udskiftes. Ikke stå og forfalde yderligere.

Mette Bloch (Herning, 2023-05-09)

#8

Broen er en vigtig del af vejnettet i lokalområdet. Hvis den lukkes vil det betyde store omveje for lokabefolkningen og områdets gæster/turister. Endvidere vil en lukning medføre at trafikken flyttes til andre veje der ikke er i en tilstand hvor de kan bære den ekstra trafik. Det betyder at der skal ofres store summer på at forbedre disse veje, hvilket vil blive meget dyrt.

Lotte Kristensen (7200, 2023-05-09)

#11

Er født og opvokset i byen- og ved hvor meget broen betyder for lokalsamfundet

Aksel Tannebæk (Herning, 2023-05-09)

#13

Det er endnu en nedgradering for os i den sydlige del af Herning kommune. For mange vil det give længere vej til Herning.

Rikke Finnemann (6933, 2023-05-09)

#15

Jeg bor ikke i Kærhede-området men kører der ofte. Ved at ikke at renovere broen, giver man områdets beboer dårlige betingelser for at komme nord for området.

Gunilla Pedersen (Sønder Felding, 2023-05-09)

#16

Jeg bruger jævnligt den bro

Danjel Eriksen (Sdr. Felding , 2023-05-09)

#17

Fordi vi skal bevare de fine steder i byen. Og fordi det ikke er rimeligt at så mange borger skal køre en omvej.

Kirsten Førrisdahl Beck (Sdr. Felding , 2023-05-09)

#20

Vii har brug for den🤗

Gudrun Bjerre (Sdr felding, 2023-05-09)

#21

jeg synes absolut at den skal bestå det er sådan en hyggelig lille vej der betyder utrolig meget for vores lokal samfund og den har altid været der

anne kristensen (Sønder Felding, 2023-05-09)

#22

1. Vi ikke kan undvære den bro i vores udkantssamfund.
2. Der vil blive ledt alt for meget virkelig tung trafik ned i byområdet.
3. Sdr Felding bliver nedprioriteret hele tiden til budgetforhandlinger. Bjergevej har skulle laves i flere år og været på budgettet men er sparet væk alligevel.

Peder Nielsen (Sdr Felding , 2023-05-09)

#26

Jeg bruger denne bro flere gange i ugen, og det vil være til gene for mig og min familie hvis den lukkes.

Tanja Bonitz (Spjald , 2023-05-09)

#28

.. en lukket bro giver store omveje og mere co2 forurening. Ydermere unødig tid i bil = mindre tid med familien.

Kurt Rahbek Nielsen (Tarm, 2023-05-09)

#29

Broen er bindeleddet og absolut korteste vej til arbejde / familiebesøg / handel mm,

Heidi Andersen (Sønder Felding, 2023-05-09)

#30

Jeg bor i nærområdet det vil give stor omvej for at krydse åen
Plus det er en dårlig signal fra kommunens side bare nedlægge i yderområder

Freddy Andersen (Sdr Felding , 2023-05-09)

#33

Det ser ud til kommunen overser yderkanten.

Kim Allan Jensen (Sønder Felding , 2023-05-09)

#34

Som " nabo" til broen - Jeg bor på Skovbjergvej.. - synes jeg det er vigtigt at broen = vejen til skjernvej bevares ..
Skovbjergvej har MEGET og TUNGT trafik ; dette vil øges hvis broen lukkes ...

Jeg er voldsom bekymret for trafikken på Skovbjergvej og mine BØRN !

Derudover kan jeg også være bekymret for vejen ; kan den holde til trafikken ... -
Istedet vil jeg gerne broen laves ; så trafikken omkring kærhede fordeles via Skovbjergvej og kærhedevej ... 💥

Laila Nielsen (Sdr. Felding , 2023-05-09)

#35

Jeg underskriver da jeg synes det er lidt af en fallit erklæring at der ikke er mulighed for at vedligehold veje og broer da det har en stor samfundsmæssige betydning for de berørte områder

Hans Otto Jensen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#36

Jeg er ejer af en ejendom på Kærhedevej.
En lukning af broen for biltrafik vil medføre en ca 6km længere tur til samme udgangspunkt.
Jeg mener at man skal udvikle, eller som minimum bevare området i stedet for at afvikle.

Anders Schmidt (Sønder Felding, 2023-05-09)

#37

Vi skal bevare broen og have den repareret.

Ann Nissen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#38

Broen kan ikke undværes ,det er livsnerven for området

Ingeborg Jensen (Sdr.Felding, 2023-05-09)

#40

Støtter de udtalelser som gruppen har fremlagt.

Connie linding (Sdr felding, 2023-05-09)

#42

Det er en vigtig vej for mig, da vi bor på Kærhedevej og bruger broen dagligt. Det give væsentligt flere kørte kilometer hvert år!

Caspar Bennedsen (Sønder Felding, 2023-05-09)

#44

Har boet på Kærhedevej, og brugte broen hver dag for at komme på arbejde.

Camilla Kjær Jensen (6093, 2023-05-09)

#45

Fordi broen er vigtig for lidt lokal samfundet

Emil Støttrup (Sdr Felding , 2023-05-09)

#48

Den bro ligger på kortest vej til den offentlige veje hvor der bliver nogle gange ryddet sne om vinteren, og den korteste vej til arbejde hvad DK ja også vil i hensyn med Miljøet / støj og forurening.

Mario Frahm (Sandet , 2023-05-09)

#49

Vejen/broen benyttes meget, både af landbrug, cyklister og biler,

Agnethe Grønbæk (Sdr. Felding , 2023-05-09)

#52

Jeg selv syntes det er en hyggelig vej

Louise Pedersen (Sønder felding , 2023-05-09)

#53

Det er en forringelse for oplandet til sdr. Felding
Det giver mere tung trafik på andre ruter der i forvejen er dårlige.

Kim Sørensen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#54

Vi kører tit den vej da vi kører til vores jord i Sandet. Kører også denne vej når vi vil ikke på naturen.

Lene Kristensen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#56

Jeg som en del af vores lille samfund synes det er vigtigt at støtte op om ikke at lukke ned eller forringe chancen for at folk flytter til byen eller øge risikoen for at folk flytter herfra fordi det blir for besværligt at by i de mindre byer i kommunen.

Thanja Filskov (Sdr. Felding , 2023-05-09)

#58

Broen er vital for passage af køretøjer over Skjern Å mellem Sdr. Felding og Skarrild - det vil give alt for megen spildtid og spild af brændstof hvis der i stedet skal køres omveje over enten Sdr. Felding eller Skartild.

Benny Sunesen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#59

Fordi vi bruger Kærhedevej ofte, når vi skal besøge bl.a. familie.

Maibritt Diemar (7280 Sdr Felding. , 2023-05-09)

#61

Broen skal bevares

Mathilde Jørgensen (Sandet, 2023-05-09)

#62

Broen er en livsnerve for beboere og erhvervsdrivende i området. Det vil blive uhensigtsmæssigt og til stor gene for alle at lede trafikken ned gennem byen.

steffen højfeldt (sdr. felding, 2023-05-09)

#63

Vejen har altid været en betydning og har altid kørt den vej hjem til min morfar.

Jacob dahl Gregersen (Vejle , 2023-05-09)

#64

Fordi der ikke skal lukkes mere ned i Sdr. Felding, vi skal være en attraktiv by at blive boende i og for nye tilflytter.

Lars Pedersen (Sdr.Felding, 2023-05-09)

#65

Bruger vejen hver dag mange gange om dagen og det ville være fatalt for Sandet og borgerne, samt borgerne i området hvis den forsvandt og alt trafik skulle køre igennem Sandet og også forbi golf klubben.

Thomas Nielsen (Sandet, 2023-05-09)

#66

Jeg synes broen er værd at bevare.

Hanne Skytte (Kølkær, 2023-05-09)

#68

Jeg skriver fordi mine forældre bor på Nygårdsvej og jeg har boet der det meste af mit liv. Fremadrettet vil vi få omkring 8-10 kilometer længere hver gang vi skal besøge mine forældre, og mine forældre får også begge længere på arbejde hver dag.

Camilla Hellwig (7500, 2023-05-09)

#70

Lukningen vil medføre mere kørsel og dermed co2. Endvidere vil det øge opdelingen af udkants Danmark.

Dorthe Stokholm Pedersen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#71

Jeg skriver under, fordi broen skal renoveres, så den fortsat kan blive brugt som indtil nu

Helle Uhd clausen (Sdr Felding , 2023-05-09)

#72

Jeg skriver under fordi vi bruger broen hverdag på arbejd og når vi skal besøge familie.

Hanne Dam (Kibæk, 2023-05-09)

#73

Broen kan ikke undværes .

Gitte Hjøllund (Sdr.Felding, 2023-05-09)

#74

Jeg bruger broen en del

Birgitte Birkbak (Sdr. Felding , 2023-05-09)

#76

Broen skal renoveres

Michael Hjortshøj (Sønder Felding, 2023-05-09)

#77

Jeg er beboer på Kærhedevej.
Er meget ked af lukningen af broen.
Støt op om de små samfund i stedet for at afvikle dem.

Maria Schmidt (Sønder felding, 2023-05-09)

#78

Hvorfor skal alt lukkes og nedprioriteres, bare fordi det ikke lige ligger inde midt i Herning.
Det er simpelthen for ringe, at det er prestige byen Herning, der skal sidde på alt flæsket her kommunen.

Dennis Guldberg (Sønder Felding, 2023-05-09)

#79

Jeg bruger tit den bro og den spare mig for mange km

Nathalie Brunhøj Juelsgaard (Kibæk, 2023-05-09)

#80

Vi har et sommerhus som ligger tæt på kærlighedsbroen og vi benytter den dagligt når vi der.

Rebecca Bruun (2100, 2023-05-09)

#81

Jeg ønsker at bevare broen, til gavn for hele området. Jeg bruger den ofte.

Birthe Vium Sørensen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#82

At det er tåbelig at lukke broen. Der er mange som skal kører en stor omvej. Bevar broen og undvær alle de cykelstier som ingen bruger

Kent Kjær (7280, 2023-05-09)

#84

Det er en meget vigtig forbindelsesvej

Niels Hoffmann (Herning , 2023-05-09)

#85

Fordi jeg kører den vej til Skovbjergvej ugentligt

Liselotte Christensen (Hernibg, 2023-05-09)

#86

For det første er det kommunens ansvar at vedligeholde gader og veje ( broer )
2 Så er det vel også en 25-26 år siden at man sidst har brugt penge på broen.
3 Sidst jeg tjekkede betalte jeg stadig kommune skat. Og eftersom at busserne snart er væk, så får vi vel ikke noget kunst ved busholdepladsen i Sandet.
4 Hvad sker der med den nedgraderede bro engang når den er for slidt til cykler. Bliver den så fjernet ?
5 Bliver der ikke problemer på de omkringliggende små veje. Især for blød trafik.
6 I en tid hvor der lige er invisteret i el busser og grøn omstilling, der skal os på landet så bruge flere penge på transport og udlede mere co2. Det går da ikke.

Jens Jørgensen (Sandet, 2023-05-09)

#87

Fordi det kan simpelthen ikke være rigtigt at alt bare kan blive nedlagt når det ligger i yderkanten af kommunen.
Og er det i og omkring Herning kan finde penge til at at skifte ting ud. Ikke fordi det er nødvendigt, men bare fordi det skal se godt ud.

Lene Pedersen (Sdr. Felding , 2023-05-09)

#88

Broen har stor betydning for området og dermed også vores lille by.
Kommunen skal udvikle og ikke afvikle yderområderne.

Ole Pedersen (Sdr. Felding , 2023-05-09)

#90

Det vil give mange ekstra km. For folk i Sandet og omegn og for div. landmænd og virksomheder Skovbjergvej med flere

Laes Dam (Sønder Felding, 2023-05-09)

#91

Det er forkert at lukke de små samfund, hvilket er det man gør, når man lukker en bro. De lokale skal køre en lang omvej og det gør jo ikke noget godt for deres huspriser.

Bente Lund (Kibæk , 2023-05-09)

#93

min søn bruger dagligt den bro

Carsten Frøkjær (København , 2023-05-09)

#94

Vi bor i Skovfogedhuset på Stor Skovbjerg og har benyttet broen så længe jeg kan huske. Det vil i den grad være en forringelse for os.

Birgitte Thybo Dahl (København, 2023-05-09)

#96

Vi bor på Timlundvej og mærker meget mere trafik når kærhedevej er lukket.

Suzanne Snel (Skarrild , 2023-05-09)

#99

Jeg bruger vejen med jævne mellemrum og mener det er en forringelse, hvis den ikke bliver renoveret.

Søren Kristensen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#100

Jeg bruger dagligt broen med bilen

Sandor Vig (Sønder Felding, 2023-05-09)

#102

Jeg kommer til at mangle broen - ikke dagligt, men ofte. Den vil give mig 4-5 km ekstra for at komme til motorvej. Desuden vil en lukning medføre mere trafik på Skovbjergvej og det er den ikke bygget til.

Michael Römhild (Sønder Felding, 2023-05-09)

#103

Broen er vigtig for byen og området. Det er den eneste overgang imellem to byer

Michael Falck Jensen (Sdr felding , 2023-05-09)

#105

Noget må vi vel bevare i Sdr. Felding

Niels. Chr Larsen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#106

Det er en vigtig gennemkørsel gennem sandet til skarrild mod Herning.

Dennis Jensen (Sønder felding , 2023-05-09)

#107

Fordi jeg mener den skal bibeholdes som
Nu af hensyn til de daglige bruger ( biler traktorer)

Vagn Andersen (Sdr Felding, 2023-05-09)

#108

Broen er forbindelsesled nord,syd,øst,vest. Det er småpenge det drejer sig om.
Syntes det blev sagt så godt på Tv.midt vest,at det ikke er rart ,at bo i en kommune ,som ikke har råd til vedligehold af veje og broer.

Finn Christensen (Kibæk, 2023-05-09)

#109

Jeg har boet i sandet og fordi alt bare skal lukke ned i de små byer, vi skal jo køre noget længere for at komme til skjernvej.

Lisbeth Dahl (Sdr felding, 2023-05-09)

#112

Jeg har familier på vejen som bliver berørt af en evt lukning af broen.
Jeg er fra Sdr Felding og bruger ofte broen

Steen Brink (Glamsbjerg, 2023-05-09)

#116

Jeg mener Herning kommunes konklusion og beslutning er taget på tyndt og mangelfuldt grundlag.
Derudover jar Herning kommune ikke idført løbende vedligeholdelse af broen. Dette skal ikke medføre en så omfattende konsekvens for et område i udkanten af Herning kommune.

Brian Gram (Sdr. Felding , 2023-05-09)

#121

Jeg vil gerne beholde Broen da vi bruger den dagligt og vil være træt af det hvis den bliver lukket.

Jens Bonde (Sdr felding , 2023-05-09)

#124

Det er en forringelse for både Kærhede-områdets beboere og virksomheder, for de mange lystfisker-turister, men absolut også for Sdr. Felding, Sandet og Skarrilds borgere. Den asfalterede vej bruges af mange, som bindeled mellem byerne og som en passage ud mod motorvejen ved Arnborg.

Rikke Brahe (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#125

Det er en vigtig rute, fra Sandet til motorvejen. Ellers vil Timlundvej blive mere trafikeret

Mads Hansen (Tjørring , 2023-05-09)

#134Nicholas brunhøj (Kibæk, 2023-05-09)

#136

Jeg vil gerne værne om det lokale.
Landdistrikterne bliver nedprioriteret i alt for mange henseender.
Denne bro syner måske ikke af meget fra byrådssalen i Herning, men den har stor betydning i nærmiljøet.

Anette Kristensen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#137

Broen er vigtig i forhold til lokalsamfundet - eneste offentlige vej over Skjernå mellem Skarrild og Sdr. Felding. Flere får længere at køre til job osv. Broer klæder naturen

Helle Rahbek (6933, 2023-05-09)

#138

Fordi jeg syntes det efterhånden bliver et lukket område at bo i Sdr.Felding. Vores børn kan ikke gå på kommunens uddannelser, busruterne lukker, ja og nu igen bliver vi i Sdr Frlding sparret væk

Benthe Linding (Sdr.Felding, 2023-05-09)

#139

Jeg køre jævnligt den vej da det er langt nemmere for mig arbejds og venne relateret.

Kim Henriksen (Kibæk, 2023-05-09)

#142

At man mindsker min mulighed for at færdes i mit nærområde

Claus Hansen (Sdr. Felding , 2023-05-09)

#143

Fordi det er en vigtig vej for beboerne og virksomhederne derude. Vi bruger den også.

Birthe Skærbæk (Kibæk, 2023-05-09)

#148

Endnu engang bliver der sparet i udkanten af kommunen. Det er også en kæmpe omvej for dem der bo i området.

Helle Hammer (Sdr. Felding , 2023-05-09)

#149

Jeg jævntligt kører den vej og vil blive generet af lukningen. Jeg tænker der er nok trafik i skovbjergvej/Vardevej krydset i Felding og det er problematisk at alt trafikken skal den vej.

Peter Bertelsen (Sdr.Felding , 2023-05-09)

#152

Der er nogen der har brug for at køre den vej

Gitte Nielsen (Sdr.Felding , 2023-05-09)

#156

Jeg bruger broen flere gange dagligt og nedlæggelse af den vil gøre min tur ca 8 km længere. Iøvrigt er jeg meget imod at os i udkants kommunen aldrig bliver tænkt på. Lå den bro inde i Herning by var den aldrig blevet nedlagt

Anita Hellwig (Sdr Felding , 2023-05-09)

#157

Jeg skriver under fordi vi vil udvikling fremfor afvikling, grønnere CO2 regnskab, og fordi at broen er bindeleddet til bosættelse i landområdet

Chris Andersen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#158

At jeg bruger broen af og til. Nu er der endnu en bro som skal lukkes i det sydlige Herning kommune, den bliver brugt mere end I regner med - så lav den.

Susanne Christensen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#159

Da jeg daglig køre den vej på arbejde.

Heidi Thorning Laursen (Sønder Felding , 2023-05-09)

#160

Fordi vi tit bruger broen

Bo Mikkelsen (Sdr Felding , 2023-05-09)

#161

Jeg kører jævnligt den vej til og fra Skovbjerg skoven og vil mangle broen. Cykler jævnligt på Skovbjergvej og er bekymret for øget trafik.
Synes det er forkert at nedprioritere landområderne på den måde - vores veje er basis og ikke luksus.

Bertelsen Lilian (Sdr.Felding , 2023-05-09)

#162

Det vil resulterer i at jeg får længere på arbejde og der med også længere når alarmen går.

Mads Rahbek-Mackenhauer (Kibæk, 2023-05-09)

#163

Jeg bor med min familie lags skovbjergvej
Lukkes broen skal de biler der skal kører en længere vej forbi vores hus mere trafik og støj
Og vi cykler til byen på skovbjergvej som er smal

Erik n Skovdal (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#165

Vigtigt for borgerne i udkanten af Herning kommune

Jesper krupsdahl (Sdr.Felding, 2023-05-09)

#166

Den skal bevares

Thomas Kousgaard Kjær (Skjern, 2023-05-09)

#169

Fordi jeg bruger broen dagligt.

Peter Klausen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#172

Det er en fejl at sløjfe broen for transport. Det er for nemt at side i Herning og lukke yderområderne ned.

Steen Kjær (Stakroge, 2023-05-09)

#175

Vigtigt bindeled for beboere ift. arbejde, handel og familiebesøg mv.
Ved nedlukning vil øvrige veje/ruter skulle benyttes, hvilket vil resultere i en markant omvej.

Mads Andersen (Aarhus C, 2023-05-09)

#177

Fordi jeg bruger den ofte, og fordi jeg betaler min skat med glæde. Så forventer jeg også at kommunes veje og broer bliver vedligeholdt , og ikke bare lukker fordi det bliver dyrt. Så må man holde den venlige løbende. Mvh Henning Andersen

Henning Andersen (Skarrild, 2023-05-09)

#182

Jeg benyttet broen

Camilla Christensen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#184

Jeg ønsker udvikling i vores landsby, ikke bare at være skattebetaler til udvikling af Herning.

Lasse Henriksen (Sønder felding , 2023-05-09)

#185

Lokal samfundet i byen bliver ramt at en lang omkørsel

Robert Kristensen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#187

Vi benytter ofte broen, det er en hyggelig tur, som både sparer os tid og naturen er så skøn denne vej.

Line Bojsen (Sdr Felding , 2023-05-09)

#189

Byg en ny bro. Det er en klar forringelse af vores område og til stor gene for mange hvis den kun skal være cykelbro.

Jørgen Villumsen (Arnborg , 2023-05-09)

#191

Jeg skriver under, fordi vi skal bevare transportmulighederne i vores lokalsamfund. Vi har venner og bekendte på Kærhedevej, som vil få en del ekstra køretid og km hver dag, hvis broen lukker - og min mand arbejder på Frea, hvor tilkørselsforhold også bliver mere begrænset og kræver omkørsel.

Elisabeth Hansen (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#195

Fordi mine bedsteforældre bruger den tit, og den vækker minder for mig

Andreas Kjær (Skjern, 2023-05-09)

#196

Fordi jeg fisker på begge sider af åen. Og der bliver en masse dum kørsel udenom

Henrik Bøjgård (Brande, 2023-05-09)

#198

Alle penge skal ikke bruges på cykelsti fra Kibæk til Herning som kun få sikkert vil bruge. De penge der skal bruges på en ny bro er peanuts i forhold til. Lad være med at gøre det alt for besværligt at bo på landet,- selv om i sikkert helst så vi flyttede ind til byen og kørte i bus.

Jens Kristensen (Stakroge, 2023-05-09)

#199

Det viser et signal om at Herning Kommune ikke er interesseret i de mindre samfund ved at lukke broen. Det gør ikke lysten større at få folk til at flytte til Sandet, Stakroge mm for hvad bliver så det næste som ikke bliver holdt vedlige?? Buslinjen har lige fået sparekniven. Det bliver ikke nemt at bo i Kommunens yderområder.

Anette Lund (Sdr. Felding, 2023-05-09)

#200

Broen betyder meget for lokalområdet og mit erhverv.

Brian Christensen (Sdr.felding , 2023-05-10)