Støt kampen mod støj fra Giber Ringvej

Kommentarer

#1

Jeg er generet af støjen

Karsten K. Madsen (Tranbjerg J, 2023-01-21)

#5

Vi bor på Damgårdstoften og er generet af støjen fra Giber Ringvej. Støjsikring af bebyggelse langs med vejen burde være tænkt ind i projektet, når man placerer en vej så tæt på beboelsesejendomme. Det skal rettes op ASAP!

Jacob Grosen Dandanell (Mårslet, 2023-01-21)

#6

Vi og mange andre er mere plaget af støj end forventet

Annie Dybvad (Mårslet, 2023-01-21)

#8

Meget tydelig på Jegstrupvej 85
særlig lastbiler og i myldretrafikken

Søren Fomsgaard (Hasselager, 2023-01-21)

#9

Vi er voldsomt plaget af larmen fra vejen. Der ligger lige ved siden af os

Asbjørn Pileborg (Mårslet, 2023-01-21)

#11

Jeg bor på Damgårdstoften og dagligt generet af vejens støj.

Christian Jakobsen (Mårslet, 2023-01-21)

#15

Fordi vi i Tranbjerg er plaget af støjen, når vi bor tæt på den nye Giber landevej.

Hailey Firmann Fisker (Tranbjerg+J, 2023-01-21)

#18

Der mangler støj dæmpning ved Damgårdstoften

Claus Pedersen (Mårslet, 2023-01-21)

#19

Jeg bor på Damgårdstoften og har dagligt støj gener.

Ninna Thorsø (Mårslet, 2023-01-21)

#23

Jeg skriver under fordi jeg også er plaget af støjen. Selvom døre og vinduer er lukket kan jeg kraftigt høre accelerationer fra rundkørslen. Det kan simpelthen ikke passe at der bygges en god vej og så man ikke sørger for at sætte støjvolde op. En åben rundkørsel så tæt på beboelse uden en støjafskærmning burde ikke være lovligt.

Kristi Lyngborg (Mårslet, 2023-01-21)

#25

Der skal etableres meget bedre støjsikring

Annette Jensen (Mårslet , 2023-01-21)

#27

Der er alt for meget trafik larm fra giber ringvej

Claus Weinreich (Kolt/Bering, 2023-01-21)

#31

Jeg er plaget af støj fra den nye vej, og ønsker støjværn og evt. sænkelse af maksimal hastighed for især lastbiler.

Jakob Hannibal (Mårslet, 2023-01-21)

#32

Det er ikke rimeligt at man skal udsættes for støj i sådan et projekt

Chr. Skovgaard-Hansen (Mårslet, 2023-01-21)

#35

Jeg bor som nabo til vejen

Mie Rosenmaj (Mårslet, 2023-01-21)

#38

Jeg er voldsomt generet af støj fra den nye vej. Jeg har direkte udsigt til vejen fra min have

Morten Skovgaard (Mårslet, 2023-01-22)

#39

Ulideligt at være plaget af trafikstøj. Det påvirker hjernen i negativ retning fra spæd til gammel.
Få da bygget et støjværn NU

Lisbeth Graff (Åbyhøj, 2023-01-22)

#40

Når man anlægger en ny stor vej tæt ved beboelse, så skal der selvfølgelig laves støjmålinger og støjreducerende foranstaltninger.

Bjørn Stilling (Malling, 2023-01-22)

#42

Jeg bor i støjen

Peter Holub (Hasselager , 2023-01-22)

#44

Fordi fuglefløjt er blevet afstattet af bilers og lastbilers susen. Kan endda høre det indendøre. Det påvirker min livskvalitet at høre….

Bonna Clausen (Mårslet, 2023-01-22)

#47

Der bør laves støjreducerende tiltag ved problemområder på Giber Ringvej.

Jane Midtgaard Madsen (Mårslet, 2023-01-22)

#51

Vi er voldsomt plaget af larmen fra vejen, der ligger lige udenfor vores hus. Især ovenpå og når det er vådt og myldretid, er den helt gal

Camilla Olesen (Mårslet, 2023-01-22)

#52

Der naturligvis skal tages mest mulig hensyn til os, der pludselig er plaget støj.
Det kan lade sig gøre at reducere støjen med volde og evt hegn. Derfor skal det gøres. Det er jo det eneste rigtige at gøre.

Lasse Beck Meinicke (Mårslet , 2023-01-22)

#54

Jeg skriver under fordi, vi som nære naboer til Giver Ringvej er voldsomt plaget af støj fra vejen. Vores hus ligger omkranset af vejen, således at vi får støj fra en 1,5 km lang strækning. Både inde i huset og udenfor. Særligt lastbilerne støjer voldsomt.

Lisbeth Overgaard (Mårslet, 2023-01-22)

#55

Er frygtelig generet af støjen og udsigten til vejen

Dorte Pedersen (Mårslet, 2023-01-22)

#57

Jeg skriver under da støjen fra Giber Ringvej er yderst generende, især i morgentimerne og sidst på eftermiddagen. Især den tunge trafik er generende.
Generne er mere generende end vi på noget tidspunkt havde regnet med.

Linda Andsager (Mårslet, 2023-01-22)

#58

Støjniveauet fra Giber Ringvej er langt højere, end vi forventede og vil have stor indflydelse på vores hverdagsliv

Nette Nord (Mårslet, 2023-01-22)

#60

Vi bor på Jegstrupvænget og er voldsomt generet af støj fra den ekstra trafik, der nu ledes ad landevejen efter åbning af Giber Ringvej.

Carina Graae Rasmussen (Tranbjerg J, 2023-01-22)

#61

Jeg er plaget af støj fra Giber Ringvej

Klaus Petersen (Mårslet, 2023-01-22)

#63

Jeg er plaget af støj fra køretøjer i forbindelse med den nyqnlagte Giber Ringvej.

Johnny Stewen (Tranbjerg J, 2023-01-22)

#65

Er meget generet af støjen fra giber ringvej.

Kirsten Hauge Lyndgård (Mårslet, 2023-01-22)

#67

Jeg bor tæt på ringvejen

Brian Ahle (Mårslet, 2023-01-22)

#68

Jeg skriver under fordi jeg bor tæt på vejen og kan høre støj fra især tunge kørertøjer. Kan slet ikke forestille mig, hvor meget støj der må være for dem, det bor lige op ad vejen - det er ikke i orden!

Rakel Yde Olsen (Mårslet, 2023-01-22)

#70

Er ramt af støj på vejen over en 1,5 km strækning da vej ligger højt og udkæmpet. Vores helbred er på spil.

Morten Overgaard (Mårslet, 2023-01-22)

#71

Støjen er mere generende end lovet!

Nanna Fisker (Mårslet, 2023-01-22)

#74

Støj

Bob Jensen (Hasselager, 2023-01-22)

#76

Den vej larmer ind i vores stue.

Camilla Lovén (Mårslet, 2023-01-22)

#79

Støjen fra især lastbiler er voldsomt generende, og kan høres gennem helt lukkede vinduer på lang afstand. Vi bor på Ovesdal i Mårslet

Søren Munk (Mårslet, 2023-01-22)

#81

Vejen larmer

Line Ørtvig (Mårslet, 2023-01-22)

#82

Der er meget støj fra den nye vej.

Robert Uldahl søndergård (Mårslet , 2023-01-22)

#83

Vi er stærkt generet af støj fra Giber Ringvej

Jan Baungaard (Maarslet, 2023-01-22)

#84

Vi bor tæt på Giber ringvej og er stærkt generet af støj der fra.

Mille de Fine Lassen (Mårslet, 2023-01-22)

#86

Jeg selv er generet af vejens støj og os i dagligdagen på min egen bopæl på Mustrupvej!

Kamille Skauge Hartelius (Mårslet, 2023-01-22)

#87

Vejen larmer markant mere end andre veje. Især når den er våd.

Martin Skauge (Mårslet, 2023-01-22)

#89

Det er urimeligt at Mårslet borgere skal leve med støj der kan afhjælpes

Mona Winther Krogh (Mårslet, 2023-01-22)

#90

Vi bor ca. 400 m fra Giber Ringvej, hvor den er hævet så meget over terræn, at vi kan se bilerne kører over Testrupvej mellem de to rundkørsler på ringvejen og samtidig tydeligt kan høre forskel på, om det er personbiler eller lastbiler der kører på vejen. Nogle gange er trafikstøjen så tydelig, at vi kan hører den gennem lukkede vinduer i dagtimerne.

Palle Andersen (Mårslet, 2023-01-22)

#91

Den støj fra Giber Ringvej er til at blive sindssyg af.
Det er ikke i orden at jeg skal have tændt min radio det meste af døgnet, det er jeg nød til når der er gang i trafikken

Dorthe Larsen (Mårsler, 2023-01-23)

#95

Jeg selv bor ud til vejen

Malene Villesen (Malling , 2023-01-23)

#97

der KAN gøres noget ved støjen

Henrik Breyen (Mårslet, 2023-01-23)

#98

Fordi støjniveauet er over de lovmæssige krav målt aktuelt i Sønderbrokrogen 8310 Tranbjerg, hvor jeg bor. Er generet udenfor i dagtimerne.

Birgith Jakobsen (8310 Tranbjerg, 2023-01-23)

#101

Jeg bor der selv og det larmer meget

Jette Christina Weinreich (Hasselager, 2023-01-23)

#103

-

peter nielsen (Hasselager, 2023-01-23)

#104

Støjen er væsentligt værre end forventet.

Vibeke Rasmussen (Mårslet, 2023-01-23)

#105

Der er noget mere larm fra vejen end ventet og acceptabelt.

Hans-Ole Rasmussen (Mårslet, 2023-01-23)

#108

Vi oplever udpræget støj fra vejen både ude men også inde i den del af huset, der vender væk fra vejen. Mange dage er det voldsomt!

Jørgen Jegsen (Mårslet , 2023-01-23)

#110

Jeg bor langs stykket og er overrasket over, hvor store gener, det har medført

Zenia Fyrstenberg Guldbæk-Svensson (Enslev, Hasselager , 2023-01-23)

#112

Vi er generet af støj fra Giber ringvej i stor grad!! Der bør laves en ny støjmåling og etableres støjværn.

Jan Wonsyld (Mårslet, 2023-01-23)

#113

Støjværn er nødvendigt ved Damgårdstoften.

Dagmar Valter Christiansen (Mårslet, 2023-01-23)

#114

Der er meget voldsomme støjgener i hverdagene/dagtimerne. Et beregnet gennemsnit over døgnet giver ikke et retvisende billede af, hvor belastende støjen allerede er, kun godt en måned efter vejen er åbnet.

Susanne Christiansen (Mårslet, 2023-01-23)

#115

Vi oplever store støjgener fra vejen på vores ejendom og mener Aarhus kommune bør lave tiltag som dæmper støjen

Michael Bisgaard (Mårslet, 2023-01-23)

#116

Jeg skriver under fordi, det ikke er rimeligt, at mine medmennesker skal leve med støjen, der beviseligt forringer deres livskvalitet!

Lotte Sigvardt Larsen (Mårslet, 2023-01-23)

#117

Jeg skriver under fordi Giber Ringvej ikke blev som forventet og planlagt. Der blev valgt en rute meget tæt på bl.a. Mårslet, og der blev ikke bygget de lovede støjværn. Så vi har brug for støjsænkning i form af værn, hastighedsnedsættelse til 60 km/t ved Mårslet samt fx 100 meter skov langs vejen.

Allan Ahle (Mårslet, 2023-01-24)

#119

Min søn og svigerdatter er meget plagede af støjen fra Giber ringvej. De blev ved huskøb i Mårslet forsikret om, at der ville blive bygget en støjvæg over mod deres bebyggelse, men støjvæggen er ikke blevet opført og nu plages de af støj hele døgnet.

Søren Grosen (Åbyhøj, 2023-01-24)

#120

Det støjer mere end forventet.

Arun Rajasingam (Mårslet, 2023-01-24)

#125

Jeg skriver under fordi vi lider utrolig meget af støj fra Giber Ringvej og ønsker at der tages hånd om dette af hensyn til naboer mm.

Christine Pötzsch-Simonsen (Mårslet , 2023-01-24)

#126

Jeg er plaget af støj fra den nye vej

Malene Skarby (Mårslet, 2023-01-24)

#127

Vi er også plaget af støj fra den nye vej

Thea Kragelund (Mårslet, 2023-01-24)

#128

Jeg støtter, at der skal bygges en støjvold Giber ringvej på grund af støjgenerne

Sven Andersen (Mårslet, 2023-01-24)

#129

Manglende støjvold

Claus Iburg (Mårslet, 2023-01-24)

#131

Det er et rimeligt krav.

Hanne Martin (Mårslet, 2023-01-24)

#133

Jeg er dagligt plaget af støj fra Giber Ringvej

Mathias Kolind (Mårslet, 2023-01-25)

#134

det er vigtigt!

laila Johansen (Mårslet, 2023-01-25)

#136

Jeg skriver under fordi, at støjen fra Giber Ringvej er til stor gene for både min familie og vores gode naboer.

Anders Ravn Koch (Mårslet, 2023-01-25)

#137

Støjen fra Giber Ringvej er voldsom, der er slet ikke tænkt ind i de beboere der bor langs den

Majken Vange (Mårslet, 2023-01-25)

#138

Ringvejen giver en del støj, og der ER muligheder for at begrænse denne med støjreducerende tiltag, så vi undgår at mange mennesker bliver generet af den

Lise Tordrup (Mårslet, 2023-01-25)

#141

Jeg skriver under fordi vi er voldsomt plaget af trafikstøjen fra den Giber ringvej. Vi bor på Mustrupvej 79 og er direkte generet over støj fra den del af Giber ringvej, som er “løftet” over Testrupvej og Giber å.

Claus Nedergaard (Mårslet, 2023-01-25)

#143

Vores husstand på Damgårdstoften er plaget af støj fra Giber Ringvej - selv med lukkede døre og vinduer. Der bør laves støjafskærmning mod Mårslet - fra Tandervej til Testrupvej. Ligesom der er lavet mellem Oddervej og Tandervej.

Kim Hansen (Mårslet, 2023-01-25)

#144

Jeg skriver under fordi jeg er meget generet af støj fra den nye Giber Ringvej på min bopæl Mustrupvej 57, 8320 Mårslet

Marianne Astrup Sørensen (Mårslet, 2023-01-25)

#145

Giber Ringvej støjer frygteligt, støjen er stressende og giver dårlig søvnkvalitet, selv bag lukkede vinduer og døre.

Lis Brink (Mårslet, 2023-01-25)

#147

Det påvirker både min egen husholdning men især dagligdagen for mange andre som kender

Rune Hjortkjær Meldgaard (Mårslet, 2023-01-26)

#148

Jeg er nabo til giberringvej og er generet sad både lys og støj

Christina Riddersholm (Mårslet , 2023-01-27)

#149

Jeg håber det kan hjælpe til med at få lavet støjvolde eller lignende, så det reducerer støjen mest muligt

Finn Lauridsen (Mårslet, 2023-01-27)

#151

Vi bor på Mustrupvej 81 og er kraftigt generet at støjen fra den nye vej på alle tidspunkt er døgnet; men især. Det er især lastbil trafikken som er markant og når vejen er våd.

Michael Gereon Haas (Mårslet, 2023-01-28)

#153

Jeg ønsker en støjmur da støjen er tydelig fra Giber Ringvej

Jonna Glibstrup (Mårslet, 2023-01-29)

#156

Det støjer...

Lisbeth Johnsen (Hasselager, 2023-01-29)

#157

Jeg bor i Mårslet tæt på vejen

Niels Åge Skovbo (Mårslet, 2023-01-29)

#159

Vi bor ved siden af Giber ringvej og det støjer utroligt meget og er dybt generende

Yvonne Bach (Mårslet, 2023-01-29)

#160

Jeg skriver under fordi jeg har vej lige i min baghave. Og den larmer forfærdelig meget.

Michael Rasmussen (Mårslet, 2023-01-29)

#161

Fordi vi bor i anden række mod vejen på Nymarks Allé og vi kan høre den mere end forventet og hvis støjen kan reduceres så skal ren

Louise Harlung (Mårslet, 2023-01-29)

#163

Jeg er meget generet af støj fra biler i min have, som faktisk ligger ret langt fra vejen, hvorfor vi ikke i vores vildeste fantasi havde troet, at vi ville blive berørt negativt af vejen

Anne Oszadlik Jensen (Mårslet, 2023-01-29)

#166

Vi bliver forstyrret af vejstøj

Lene Kathrine Larsen (Mårslet, 2023-01-29)

#168

Der bør laves nye støjmålinger som kan be- eller afkræfte om støjniveauet ligger over den acceptable grænse.

Bo Henriksen (Mårslet, 2023-01-29)

#170

Jeg skriver under fordi støjen er høj grundet manglende støjsikring

Jan Morre Christensen (Mårslet, 2023-01-29)

#171

Jeg er påvirket den konstante støj fra vejen

Mette Kierbye Hansen (Mårslet , 2023-01-29)

#172

Støjen fra vejen er til gene og ligger lige ved siden af min baghave.

Christina Cheeseman (Tranbjerg J, 2023-01-29)

#179

Jeg skriver under, da støj er værre end forventet, og ønsker støjdæmning hele vejen syd om Mårslet. Valget af linjeføring tættest på Mårslet, samtidigt med der ikke etableres støjdæmpning, undrer ift. beslutningstagernes grundlag og motivation for valget?

Kim Christensen (Mårslet, 2023-01-30)

#181

Støjen er langt højere end forventet.

Jens Sonne (Mårslet, 2023-01-30)

#182

Vi købte hun for, at vores børn kunne opleve natur i fuglekvidder og ikke motorlarm. Er så skuffet over man ligger en linjeføring så tæt på
Mårslet og de øvrige byer og ødelægger livskvaliteten for så mange borgere.

Simon Andersen (Mårslet, 2023-01-30)

#186

Jeg bor langs den nye og 12 km lange Giber Ringvej, er voldsomt plaget af støj. Især fra lastbiler. Det er langt værre end forventet, og det påvirker livskvaliteten meget. Der skal derfor foretages støjmålinger langs hele Giber Ringvej og ved de beboelser, der er ramt af støj. NU! Derefter bør der hurtigt laves tiltag, som reducerer støjen mest muligt.

Bente Christensen (Maarslet, 2023-01-31)

#190

Jeg er meget ked af den ekstra støj, som der er fra Giber Ringvej, så snart vi åbner en dør, et vindue eller går udenfor. Og nu er det endda vinter, til sommer vil vi jo være være væsentligt mere genereret af det, da her har flere åbner vinduer og færdes mere udenfor.

Anne Kristensen (Mårslet, 2023-01-31)

#192

Jeg er nabo til vejen - i den del hvor vejen er løftet hen over Giberå, der skal etableres støjværn/støjvold ASAP for til sommer bliver det ulideligt at være i haven

Charlotte Kjærholm (Maarslet, 2023-02-01)

#196

Det larmer.

Kjeld Hansen (Ingerslev, 2023-02-02)

#198

Vi er nu kommet til at bo i første række til Giber Ringvej og er meget generet af trafikstøjen, der sender ekko ud i hele landskabet. Det er så højt, så vi også er plaget af støjen indenfor.

Dorthe Hougesen (Mårslet, 2023-02-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...