Nej til en visionsløs trafik- og parkeringsplan i Kongelunden

Kommentarer

#4

Jeg ikke ønsker parkering i Kongelunden, og absolut ikke vil acceptere at der laves ny vejføring langs Carinavej

Hans Jørgen Petersen (Højbjerg, 2023-01-05)

#7

Planerne for Projekt Kongelunden er ude af trit med virkeligheden, i et gammelt naturområde, der er vigtigt for både stat og kommune. Jeg kan kun se de mange, nye planlagte haller med medfølgende megaevents (eksempelvis i form af koncerter) og den deraf enorme trafikforøgelse være til voldsom skade for et sårbart naturområde, der hovedsageligt består af særlig værdifuld skov (paragraf 25 skov, Skovloven). Desuden vil mindst én af disse haller (placering på en lille parkeringsplads), med nødvendig anlæggelse af servicevej osv. gøre indhug i førnævnte fredskov.

Ena Nielsen-Refs (Viby J., 2023-01-06)

#10

Det er bydende nødvendigt, at der sikres fremtidssikret kollektiv transport til stadion. Det er ikke i overensstemmelse med den overordnede vision for Kongelundens natur og landskabsværdi - visionsløst blot at udvide parkeringsarealer og regne med at omgivende villaveje belastes med mere eller mindre uautoriserede parkering. Overdækket parkering på Væddeløbsbanens midterareal må være en mulighed uden at belaste Carinavej

Lasse Werling (Højbjerg, 2023-01-06)

#11

Der er tilstrækkeligt med biler i området.

Karen Christensen (Viby J, 2023-01-07)

#15

Området kan ikke tage den ønskede parkering og trafik, uden følgerne bliver så dårlig fremkommelighed i forhold til brand og redning. Vejnettet vil ikke lever op til gælden lovgivning.

Frans Frandsen (Højbjerg, 2023-01-07)

#18

Uacceptabel med vejføring parallelt med Carinavej og ødelæggende for naturen og husene ved Carinavej!

Annemette Winther (Højbjerg, 2023-01-07)

#24

Det går udover vores vej. Det er få år siden min far købte huset, og det var bestemt også naturen omkring, der stemte for lige netop dette hus.

Mathilde Winther (Højbjerg, 2023-01-07)

#33

Bor i området og synes ikke det er en optimal løsning på infrastrukturen ved store arrangementer, og man vil ødelægge noget af naturen ved Observatoriestien og væddeløbsbanen. I forevejen er der et stor pres på vejene omkring stadion ved arrangementer. Der opstår ofte kaos til gene for gæster og beboere.

Kathrine Tilma (Viby J, 2023-01-08)

#35

Trafiktrykket i området er i forvejen alt for stort. Etabler parkering længere ude og indsæt shuttlebusser betalt af arrangørerne.

Marianne Fuglsang (Højbjerg, 2023-01-08)

#36

Trafiktrykket i området er vil blive betydeligt større . Shuttlebusser til og fra området vi store arrangementer vil være den miljømæssig rigtige løsning

Gert Simonsen (Højbjerg, 2023-01-08)

#38

Jeg er generelt bekymret for den eksploderende byfortætning (på godt og ondt). Jeg er tilhænger af at reducere bilerne generelt i byen og tænke progressive nye alternativer. Yderligere 1200 åbne p-pladser i Kongelunden er stærkt bekymrende og igen et eksempel på at natur og biodiversiten må vige.

Uffe Ehlers (Aarhus C, 2023-01-08)

#40

Jeg protesterer hermed mod de påtænkte planer om at etablere 1.000-1.200 nye parkeringspladser i Kongelunden og lave en ny vejføring parallelt med Carinavej. Jeg vil samtidig opfordre til, at der udarbejdes og afprøves en 'ny ambitiøs og gennemgribende gentænkning af infrastrukturen. Kun herved får vi en fremtidssikret betjening af området med fokus på mobilitet, bevægelse, funktionalitet og æstetik,' som borgmester Jacob Bundsgaard udtalte, da han præsenterede Vision Kongelunden.

Lars Bock (Viby J, 2023-01-08)

#41

Jeg protesterer mod påtænkte planer om 1000-1200 nye p pladser parallelt med carinavej
Opfordre til gentænkt infrastruktur med fjerneparkering og shuttlebusser

Søren Koch (Århus, 2023-01-08)

#47

Som beboer tæt på oplever vi allerede i dag trafikkaos - denne tvangsbeslutning fra de finansierende kræfter med støtte fra kommunen gør det endnu værre og gør Aarhus til en mindre grøn by

Per Jørgensen (Højbjerg , 2023-01-08)

#48

Jeg er enig i Århus Byfælleds protest i hele dens ordlyd.

Hannah Dybbro (Viby J, 2023-01-08)

#52

Der er i mange år arbejdet på at få bilerne ud af Århus. Fortsæt nu dette tiltag og tag det skridtet videre og få lavet en holdbar trafik- og parkeringsplan for Kongelunden

Anders Larsen (Århus, 2023-01-09)

#54

Jvf. HJ Pedersens udtalelser

Liselotte Petersen (Højbjerg, 2023-01-09)

#55

Unikt naturområde omkring Observatoriestien og omegn ødelægges til fordel for ny såkaldt “Kongelundsnatur”

Erling Madsen (Aarhus, 2023-01-09)

#61

Jeg skriver under, da jeg er bekymret for totalt bilkaos i området omkring Kongelunden

Kirsten Marthedal (8270 Højbjerg, 2023-01-09)

#64

Kommunens planlægning af Kongelunden er ikke borgerinddragende.
Trods vore påvisninger af problemer vedr. Kongelundens påvirkning af naboerne er dialog ikke eksisterende, trods de pæne udtagelser.

jens-Erik Tvilling (Højbjerg, 2023-01-09)

#65

Aarhus Byråd negligerer den meget store værdi at være omfavnet af skov både i syd og i nord.
Et ny fodboldstadion bør have god plads og derfor placeres i byens udkant med gode p- og tilkørselsforhold.

Henrik Haugstrup (Viby J, 2023-01-09)

#66

Min adresse er i forvejen plaget af parkeringsproblemer ved store events

Erik Jensen (Højbjerg, 2023-01-09)

#70

Jeg skriver under fordi jeg bakker op om Aarhus Byfælled - Vision Kongelundens grønne venner

Claus Sørensen (Højbjerg , 2023-01-09)

#76

Jeg skriver under fordi, der etableres 1.200 p-pladser og at adgange til de 1.200 p-pladser kommer til at generere en markant trafikforøgelse ad Jyllands Alle samtidigt med at der ikke er projekteret et støjværn mod boligområderne. Selvom p-pladserne bliver fjernet bør der uanset hvad etableres et naturstøjværn mod boligområderne. Det er væsentligt at et støjværn ikke bliver en betonvæg men et støjhegn med lydabsorbenter egnet for bevoksning. I detailprojekteringen bør der generelt tilsikres at belysning placeres så lavt så det lysforurener de nærliggende boligområder mindst muligt.

Claus Thomsen (8260, 2023-01-10)

#80

Der skal udarbejdes en bedre plan for parkering. Parkeringskælder som Dokk1 fx?

Rasmus Bonde Mortensen (Højbjerg , 2023-01-10)

#86

Jeg er skuffet over det politiske behandling af borgerne - især skuffet over borgmester Jacob Bundsgaard

Holger Storgaard (Viby J, 2023-01-10)

#87

Nej tak til mere trafikbelastning i vores område. Luk området for "gæsteparkeringer" ved Fed Fredag, fodboldkampe og kommende events i "Kongelunden". Samme model, som ved koncerterne på stadion.

Anna Kristensen (Aarhus C, 2023-01-10)

#107

Bevar de større bynære grønne områder vi allerede har og skab gerne mange flere større grønne områder. Placer et nyt stadion m.m. ved en indfaldsvej. Så behøver I heller ikke bygge et imidlertidig stadion. Og vi kan bruge de penge, vi sparer ved kun at skulle bygge et stadion på at etablere nye større bynære grønne områder. Tænk visionært og langsigtet.

Monika Mohr (Aarhus, 2023-01-11)

#114

Området i og omkring Kongelunden er allerede kraftigt belastet af trafik og parkering. Det er et uigennemtænkt forslag yderligere af belaste området med et større stadion med en medfølgende forøgelse af events m.m.

Jens-Jørn Holmen (Viby J., 2023-01-11)

#118

Enig med forfatteren i dette andragende

Niels Mogens Wernberg (Aarhus C, 2023-01-11)

#120

Fordi det forhindrer det, der kunne blive et fantastisk eksempel på en plan med udgangspunkt i grønne løsninger og tvinge os væk fra individuel biltransport, ofte med et menneske i hver bil!!!!!

Lisbeth Krabbe (Højbjerg , 2023-01-12)

#122

Område er så skønt. Jeg færdes der meget til fod, løbende og på cykel. Jeg ønsker ingenlunde mere bil,- eller andet motoriseret trafik. Please,- pas nu på byens skønne natur!!

Mette Marie Weinrich (Højbjerg, 2023-01-12)

#124

Jeg ønsker en gennemarbejdet plan for infrastrukturen i forbindelse med udvikling af Kongelunden og de her planlagte faciliteter. Borgerinddragelse er afgørende for kvaliteten.

Ulla Bertelsen (Højbjerg, 2023-01-12)

#126

Det er helt urimeligt at området belastes så meget med trafik Tivoli stadion og koncerter i perioder er hele området spærret !

Jette Kaae (Viby J, 2023-01-12)

#134

Adgang til parkeringspladser på væddeløbsbanen skal flyttes til rundkørslen ved Carl Nielsensvej

Grete Jørgensen (8270 Højbjerg, 2023-01-12)

#135

Adgang til parkering på væddeløbsbanen skal flyttes til rundkørsel på Carl Nielsens Vej

Svend Erik Jørgensen (8270 Højbjerg, 2023-01-12)

#137

Jeg er som andre meget betænkelig ved løsningsforslag om p-plads og mener, vi som i andre byer må tænke fremad og finde p-løsninger uden for byen. Jeg er også bekymret for,hvor meget af skoven vi mister.

Caroline Londono (Viby j., 2023-01-12)

#140

der skal søges en trafikløsning, der tilgodeser området såvel som naboerne.

annelise Lauritsen (Højbjerg, 2023-01-13)

#151

Jeg bor tæt på Carinavej og er den del af de naboer de er generet af parkering i området

Jørgen Høi (8260, 2023-01-14)

#156

Fordi byen, uden visioner og gennemarbejdede planer, fortsætter med at lukke biler ind i byen

Peter Østerby (Aarhus , 2023-01-14)

#158

Jeg skriver under fordi jeg er helt uenig i behovet for ændringer i stadionarealet herunder at rive et 20 år gammelt stadion ned og bygge et nyt samt etablere yderligere parkeringsarealer.

Hans Bremholm Jahn (Højbjerg, 2023-01-14)

#162

Jeg skriver under fordi jeg konstant oplever trafikkaos så snart der foregår noget i området - det være sig Tivoli, Tangkrogen, Mindeparken eller Stadion og Arena. Folk parkerer hensynsløst ud for andres indkørsler og på begge sider af små veje, så der hverken kan komne ambulancer eller brandbiler igennem.
Det hille klæde kommunen at lave en ordentlig tragikplan før den starter noget som helst byggeri

Mariann Vinding (8270 Højbjerg, 2023-01-14)

#168

Jeg elsker Havreballeskov og området omkring observatoriestien og har dagligt gået der de sidste 30 år. Det er lige før, jeg synes det er visionsløst at ville ‘udvikle/afvikle’ området for at skabe plads til biler. Indsæt flere busser når der er kamp!

Anne Kathrine Sonnichsen (Fanø, tidligere Højbjerg, 2023-01-15)

#169

Ønsker ikke etablering af 1200 nye parkeringspladser i Kongelunden.

Mogens Hansen (Viby J, 2023-01-15)

#183

Aarhus er unik med bynære grønne rekreative områder, dem må vi ikke ødelægge.

Erik Steen Petersen (Højbjerg, 2023-01-16)

#187

Et p hus i de gamle militærarealer kunne løse problemet

Der er brug for sports og forenings faciliteter overalt i byen

Så et 20 år gammelt stadion burde kunne rettes til

Som cyklist er det provokerende at biler ustandseligt snupper cykelstierne

Som taxa chauffør er det træls at man ikke kan komme frem til stadion

Poul Møller Andersen (Aarhus C, 2023-01-17)

#189

Jeg skriver under fordi vi skal bevare den dyrebare natur i Aarhus og mindske udledning af CO2.

Anita Bergmann (Aarhus, 2023-01-18)

#190

Fordi jeg ikke ønsker området ødelagt af uhæmmet trafik m.v.

BJARNE ANDERSEN (Viby J, 2023-01-18)

#192

Det er helt afgørende med en bæredygtig plan for hele området og i særdeleshed omkring parkeringsforholdene

Jesper Madsen (Århus, 2023-01-18)

#197

Jeg har læst begrundelsen for modstand mod etablering af de mange nye p-pladser. Synes, der er gode konstruktive argumenter for at arbejde videre mod en mere kollektiv trafik løsning.

Charlotte Bunde-Pedersen (Højbjerg, 2023-01-19)

#198

Vi skal have parkeringshuse rundt om Aarhus og et effektivt transportsystem ind til byens aktiviteter f.eks. shuttlebusser.
Hvorfor placeres Aarhus Stadion ikke uden for byen?

Paul Henrik Sørensen (Aarhus C, 2023-01-19)

#199

Der bør kunne findes en anden p-løsning - fx et nedgravet p-hus. Der er ingen grund til at ødelægge Observatoriestien.

Hanne Sterndorf (Viby J., 2023-01-19)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...