Bevar Odsherreds Kattegatkyst! 

Kommentarer

#207

Jeg skriver under, fordi kæmpe vindmølleparker ikke hører hjemme i kystnærhedszonen, men skal 30 km fra kysten.

Christian Holt (Nykøbing S, 2022-10-03)

#209

Jeg er også for grøn energi og støtter forslag om at få havvindmøllerne mindst 30km + udfra kysten

Lene Blegvad (Pile Alle 7D 1th 2000 F, 2022-10-03)

#210

Fordi kysten, udsikten og landskapet i Odsherred er en enhet av kulturlandskap som ligger til grund for UNESCOs geopark. Dessuten er det Danmarks største sommerhusområde som er i spill. Flytt vindmøllene langt ud, eller kanskje er de ikke nødvendig dersom Danmark skal etablere kunstige øer for vindmøller.

Ingrid Lium (4583, 2022-10-03)

#216

Jeg har sommerhus i Klint og kan slet ikke forstå hvordan man kan godkende at sætte så høje vindmøller på 8 km fra kysten når det anbefalede km antal overskrides voldsomt. Det er ikke ok!!

Line W Jensen (Farum , 2022-10-03)

#219

Vindmølle parken vil komme alt for tæt på kysten, ved én af Danmarks smukkeste kyster.

Marianne Sundø (Hørsholm , 2022-10-03)

#220

Jeg er kommet i området Nyrup Bugt siden 1954, og har gennem alle årene nydt den vidunderlige uforstyrrede udsigt fra stranden (kun Grenå - Hundested færgen kunne man se i gamle dage), den storslåede natur og stilhed, som altid har været kendetegnet for en tur til vandet eller i klitterne. Det virker forkert at lave et så naturødelæggende projekt, så tæt på land, specielt når teknologien nu muliggør at Havvindmølleparker, primært vil ligge 30 til 60 km fra land, hvor de kun er til glæde for grøn vindmølle produktion og ikke har nogen generende virkning. Placeringen virker meget kortsigtet, og unødvendig når nu de andre muligheder eksisterer

Carsten Sundø (3060, 2022-10-03)

#223

Fredet område og naturperle og park alt for nær på kysten. Der findes andre og bedre måder at skabe energi på. Det her afhænger af vinden og er ikke vedvarende og garanteret holdbart. Vindforholdende vil ændre sig med tiden.

Torben Duus (Valby, 2022-10-04)

#228

Det er vigtigt, at der bliver tænkt ordentligt igennem inden den slags iværksættelser

allan borgstrøm (Fredensborg, 2022-10-04)

#232

Der findes mere hensigtsmæssige løsninger, der stadig tilgodeser den nødvendige grønne omstilling

Anders Kildedal (Brønshøj, 2022-10-04)

#235

Nordsjælland altid går fri. Jeg mener fordelingen af møller må være på alle kyster hvor der er vind. Man må se bort fra hvem der benytter kysten.

Karin hagen Olsen (Nykøbing sj, 2022-10-04)

#236

Vi købte sommerhus i Odsherred netop pga. den skønne/fredede natur.
Der er helt unødvendigt at sætte SÅ store vindmøller SÅ tæt på land - når der snart oprettes vindmølleparker f.eks. ved Hesselø.

Henriette Zinck-Bramsen (2000 Frederiksberg, 2022-10-04)

#239

Jeg ser gerne grøn energi men efter min mening skal HAVVINDMØLLER ligge på havet og ikke tæt på kysten

Hanne-Vibeke Jensen (Nykøbing sj, 2022-10-04)

#242

God ide med havmøller , men de skal længere ud.

Torben wind-hansen (Nykøbing Sj, 2022-10-04)

#244

Jeg har rejst mange steder i verden også i Danmark. At vi har strande uden elementer, der ser menneskeskabte ud er helt unikt, og det beundres meget af udlandet, at det er lykkedes Danmark at passe så godt på nogle af vores kyster. Dette ødelægges ved at putte menneskeskabte vindmøller ud for kysterne.

Hvorfor ikke monterer vindmøller ud fra havne og steder, hvor der i forvejen er menneskeskabte elemeter i syne?

Nina Roitmann (Nykøbing Sj, 2022-10-05)

#246

Strande skal være rene og hver mands eje

Lone Thomsen (Jægerspris, 2022-10-05)

#248

Projektet vil dramatisk ødelægge udsigten. Møllerne skal længere ud. Andel kan deltage i statens udbud længere ude i Kattegat på lige fod med alle andre virksomheder.

Casper Christensen (Lumsås, 2022-10-05)

#250

Jeg skriver under fordi jeg synes, at man skal værne om Odsherreds Kattegatkysts kulturlandskab - et område, jeg er så heldig at eje et sommerhus i (Moselyvej 13, Lumsås).

Peter Gyllan (København, 2022-10-05)

#254

Jeg er helt enig i den formulerede protest. Jeg skriver også under, fordi jeg mener, at placering af kæmpemøller på 256 m så tæt på land er ødelæggende for naturen og miljøet. Åben-dør ordningen har aldrig været tiltænkt så store vindmøller, og ansøgningen skulle aldrig have været afsendt endsige modtaget under den ordning. De visualiseringer, ANDEL præsenterede ved borgermødet, holder på ingen måde. På billederne ser de nogenlunde ud, som Kriegers Flak ser ud set fra toppen af Møns Klint. Men Kriegers Flaks møller er "kun" 188 m høje og placeret mellem 15 og 40 km fra kysten.

Ulla Dyhrberg (Allerød, 2022-10-05)

#255

Jeg skriver under fordi vi skal støtte vores grønne og ikke mindst smukke miljø

marianne skovgaard hansen (københavn, 2022-10-05)

#256

Grøn omstilling er afgørende, men det må ikke ske på bekostning af naturen. Når det ikke er nødvendigt og der er alternativer.
Havvindmøller af de dimensioner hører hjemme langt ude på havet, ligesom boreplatforme. Ikke så tæt på kysten!

Rita Lutzhøft Andersen (Hillerød, 2022-10-05)

#259

Jeg ikke mener så store vindmøller skal
Placeres kystnært

Lone Press (Virum, 2022-10-05)

#261

Det er for tæt på kysten.

Marianne Nielsen (Ballerup, 2022-10-06)

#264

Jeg skriver under, fordi jeg synes vi skal bevare den smukke kyststrækning.

Hans Christian Eriksen (Rørvig, 2022-10-06)

#266

Fordi jeg ikke ønsker vindmøller der skæmmer udsigten og naturen

Christian Jensen (Nykøbing SJ, 2022-10-06)

#267

Jeg har sommerhus i Rørvig og er helt enig i, at Andel bør søge om anlæg af vindmøller syd for Hesselø, jf de af staten udlagte arealer for fremtidige vindmølleparker.

Jan Webèr (Frederiksberg , 2022-10-06)

#268

Jeg skriver under, fordi jeg ikke ønsker disse kystnære havvindmøller. Jeg er ikke imod vindmøller som sådan, men er bevidst om, at der også kan være andre miljømæssige problemer med dem end dette, at de i hvert fald ikke skal ligge for tæt på kysterne. og heller ikke være for mange og for høje.

Birgit Klein Nielsen (Nykøbing Sjælland, 2022-10-06)

#273

Jeg har sommerhus i Rørvig og er kommet der hele mit liv. Den grønne omstilling skal ske i respekt for naturen så der ikke sker uoprettelig skade. Danmarks kyststrækning er vores helt unikke naturskat, så nej tak til kystnære kæmpevindmøller!

Ann Hein Hedegaard (Brønshøj, 2022-10-06)

#277

Det er et meget voldsomt projekt, med alt for mange møller, som vil ødelægge et natur skønt område.

Thomas Viskum (Frederiksberg, 2022-10-06)

#279

Det er en helt forkert beslutning - og skulle der være vindmøller, så bør de stå væsentlig længere ude.

Peter Hedberg (Hellerup, 2022-10-06)

#281

Private bør ikke kunne profitere af at ødelægge naturen

Pia Reindel (Holte , 2022-10-06)

#284

Jeg fisker, vandrer og bader på nordkysten, og ønsker ikke at dyreliv forstyrres, og at udsigten skæmmes.

Keld Kjøller (Nykøbing sj., 2022-10-06)

#287

vores fantastiske natur skal bevares!!!

Ulla Joergensen (Asperup, 2022-10-07)

#289

Jeg skriver under fordi møllerne både her og andre steder uden problemer vil kunne placeres langt længere fra kysten. Teknologien findes. Både Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) og Ørsted har annonceret, at de vil satse på den flydende havvindteknologi. Det skyldes selvfølgelig, at der reelt allerede er udsolgt af egnede kystnære områder, hvorfor man nu føler, at man må tage de fredede områder i brug. Det giver ingen mening, når der 1) findes alternativer og 2) Kystnær placeringer (= max 60 meters havdybde) under ingen omstændigheder er nok til at opfylde behovet. Disse og fremtidige møller skal ud på åbent hav, hvor de generer mindst og producerer mest. Og hvor de ikke skænder den natur, som det er meningen, de skal redde.

Kenneth Hansen (Rørvig, 2022-10-07)

#295

Andels projekt strider mod regeringens præmisser for kystnære projekter om SMÅ vindmøller ved at placere 260m høje vindmøller

Per Madsen (Klint, 2022-10-08)

#297

Vindmøller bør hverken være i nogens #back yard# eller kystnære. Det er muligt at anbringe dem til havs, så der bør alle vindmøller stå.

Inge Klinkby (Charlottenlund, 2022-10-08)

#298

Jeg mener, at alle vindmølleparker skal være til havs.

Poul Henning Klinkby (Charlottenlund, 2022-10-08)

#299

Jeg skriver under, fordi jeg er for vedvarende energi og vindmøller, men jeg finder samtidig, at vindmøller bør placeres, så de ikke generer unødigt for derved at fremme vindmøller på langt sigt. Det kan også lade sig gøre her ved at flytte dem længere væk fra kysten.

Niels Elers Koch (Skodsborg, 2022-10-08)

#300

Gigantiske vindmøller på det sted er fuldstændigt ødelæggende for det unikke kystlandskab!

Birgitte Lau (Nykøbing sjælland, 2022-10-08)

#301

Jeg mener at det private firma And-el tilsidesætter al teknisk og geopolitisk viden om produltion af vindenergi for at maksimere deres profit. Lad de statslige vindmølleprpjekter i stedet nyde fremne så det danske samfund bliver rigere og ikke kun And-el.

Bjarne Andersson (Nykøbing Sjælland , 2022-10-08)

#303

Jeg skriver under fordi jeg har sommerhus i Rørvig og ikke ønsker kystnære vindmøller til gene for udsigten og medfølgende støjgener. Placer møllerne langt ude på havet

Anders Laage Kragh (Roskilde, 2022-10-08)

#305

jeg skriver under fordi så store møller bør stå uden i statens område.

Jan Andersen (Klint, 2022-10-08)

#307

Har sommerhus i Klint. Er utilfreds med Andels fremfærd. Jeg er for grøn energi. Og Andels projekt kunne sagtens etableres længere ude i Kattegat, hvor kæmpe vindmøllerne ikke spolerer naturoplevelsen. At være imod møllernes placering så tæt på kysten er IKKE det samme som at være imod grøn energi!

Klaus Øster (Kastrup, 2022-10-09)

#312

Havvindmøller skal stå på havet, ikke i den kystnære zone

Birgit Krat (Nykøbing Sjælland, 2022-10-09)

#315

Naturen først i alle sammenhænge!

Marianne Benfeldt Kellmann (København , 2022-10-09)

#325

Jeg mener at vindmølleparken skal lægges langt væk fra kysten. 8 km er alt for tæt på.

Kirsten Jordy (Klint, 2022-10-10)

#329

Jeg skriver under, fordi det er utrolig vigtigt at bevare den unikke natur, og mørket som vi på nuværende tidspunkt kan nyde fra strandene.

Lene Krogh (København K, 2022-10-10)

#330

Jeg er for grøn energi og vindmøller, men de store havvindmølleparker skal ske via Statens udbud og ikke via misbrug af åben-dør-ordningen, som ikke er tiltænkt giga projekter.

HELENE ruhoff (Kbh, 2022-10-11)

#332

Det vil ødelægge hele ideen med Geopark Odsherred.
Der er 3 andre placeringer, længere væk fra kysten, som vil skåne naturen og mennesker for de voldsomme konsekvenser en vindmøllepark af den størrelse vil have.

Jan Pelle (Holte, 2022-10-11)

#335

Jeg skriver under da jeg mener vindmøllerne kommer for tæt på stranden

Henrik Nielsen (Rørvig, 2022-10-11)

#338

Møllerne vil være meget synlige pga. højden og den korte afstanden til kysten. 250 m høje møller vil i 8 km afstand syne 1,8°. Månen syner 0,5° på himlen, så møllerne vil syne 3,5 gange større end månen. På 18 km afstand vil 250 m møller syne 0,7° og på 27 km afstand (Hesselø-afstand) syne 0,5° (samme som månen). Jeg har korrigeret for den del af møllen som ligger skjult under horisonten (=40 m i 27 km afstand). Møller på 250 m skal 61 km ud før de bliver skjult under horisonten.

Jens Laursen (Charlottenlund, 2022-10-11)

#339

Det er unødvendigt at placere havvindmøller så tæt på kysten.

Simon Münster-Sylvest (København N, 2022-10-11)

#342

Jeg ønsker at bevare en smuk kystlinje og få vindmøllerne længere væk fra kysten

Pernille Hedberg (2900, 2022-10-11)

#343

Vindmøllerne er for tæt på kysten

Mette Bergstrøm Hansen (2630 Tåstrup, 2022-10-11)

#344

Jeg går ikke ind for flere vindmøller så længe elnettet ikke er udbyttet til at transportere strømmen.
Kig hellere i retning af Atom kraft - f.eks. det danske selskab Seaborg Technologies

Christina Thomsen (Helsinge, 2022-10-11)

#350

Der er for mange eksempler på opsætning af vindmøller pga profit. Der er ikke sikkerhed for at energien er co2 neutral, hvad sker der med vindmølle affald f.eks. og natur og dyreliv kan ikke undgå at blive påvirket.

Anita Nielsen (Søborg, 2022-10-11)

#356

Jeg har sommerhus i Rørvig og benytter ofte stranden.

Anders Christian Boisen (Bagsværd, 2022-10-11)

#357

Havvindmøller skal ikke være tæt på kysten

Joan Pedersen (Lejre, 2022-10-11)

#366

Jeg skriver under fordi jeg synes havvindmøllerpark skal ikke placeres kystnær i en naturfredet område som Klint

De skal længere væk i havnen end blot 8-18 km

Aurore Mensah (Klint, 2022-10-14)

#370

møllerne skal ligge ude som man ikke kan se dem fra kysten

Michael Madsen (KØBENHAVN Ø, 2022-10-16)

#371

Den eneste grund til, andel vil sætte vindmøller op lige der, er økonomi.
De bruger den grønne omstilling som en undskyldning for at fylde egne lommer uden skelen til, hvilket aftryk de efterlader i lokalområdet... Vindmøller er jeg kæmpe fortaler for, og der kommer et af staten udpeget område længere ude ved Hesselø (ca 30 km). Det er helt i orden og en gennemtænkt placering... Den kunne andel jo byde ind på.... Meeen jeg tænker det bliver dyrere og mere besværligt.
Så hellere se stort på lokalbefolkningen og området her for profit.
Skam jer andel!!
Derfor skriver jeg under!

Tonny Jørgensen (Højby Sjælland , 2022-10-16)

#372

Jeg skriver under fordi, selvom jeg bor i Rørvig har det stor indflydelse på min natur langs Rørvig Strand. Jeg er for grøn energi, men få møllerne længere ud i havet, så de ikke skæmmer. Jeg er ganske sikker på, at spurgte I nordkysten fra Helsingør til Kighavn, ville de heller ikke have plantet møller indenfor en 8 km. zone fra kysten. Os der nyder kysten herovre er ikke spor anderledes og kræver i virkeligheden så lidt, at møllerne bliver rykket længere ud i kattegat, så de ikke skæmmer ude i horizonten.

Malene Botved (Rørvig, 2022-10-17)

#378

Andel har andre muligheder og det er ikke i overensstemmelse med den lovgivning der søges under.

Hans Gårdhus (8210, 2022-10-17)

#379

Underskriver som sommerhusejer ved Yderby Lyng

Margrethe Borchorst (Gyvelbugten, 2022-10-17)

#380

Jeg er kommet i Odsherred hele mit liv, og området står for mig, som noget helt enestående i DK med flot og uberørt natur, herunder den fantastiske uspolerede kystlinje. Hvis først man griber ind her, vil det betyde varig skade på herlighedsværdien.

Vbeke Graff (Hellerup, 2022-10-17)

#384

1) havvindmøller skal langt langt ud på havet så de ikke kan ses fra kysten 2) vi skal værne om naturen for alles skyld

Jytte Jacobsen (Gentofte, 2022-10-21)

#385

Jeg skriver under fordi Andels projekt er alt for nær kysten, med alt for store havvindmøller, der i den grad vil skæmme - ødelægge - de fantastiske naturværdier, der er omkring Odsherreds nordkyst. En irreversibel ødelæggelse, som også efterfølgende generationer må leve med.

Flemming Bækkeskov (Nykøbing Sjælland, 2022-10-21)

#386

miljøet bliver ødelagt

poul martin kjær (gentofte, 2022-10-21)

#389

Vi har sommerhus ved Hald Strand og har talt om præcis det samme som i Odsherred. Vi har i årevis haft udsigt til Hesselø, som nu skal omdannes til vindmøllepark. En undersøgelse fra USA dokumenterer at for at dække DK's strøm behov skal HELE jylland plantes til med vindmøller, det viser lidt om hvor lidt strøm vi får og hvor mange vindmøller der skal til, som så skal stå i havet og på land.

Nadja Mernøe (København, 2022-10-22)

#390

Som der står i teksten til underskriftindsamlingen "Danmark har brug for grøn el, men det skal ske ud fra en overordnet og sammenhængende plan og med respekt for uerstattelige naturværdier. Staten arbejder på at få opført flere havvindmølleparker langt fra kysten, bl.a. her i Kattegat syd for Hesselø. "

Peter Kielland-Brandt (Helsingør, 2022-10-22)

#398

Jeg skriver under, fordi jeg synes det vil ødelægge Odsherreds Kattegatkyst, hvis der placeres så store vindmøller så kystnært.
De store vindmøller hører til længere ude på havet, så de ikke syner af så meget og ikke kan høres.
Kyststrækningen er unik, da naturen er så uforstyrret.

Philippe Claus Bandier (Søborg, 2022-10-25)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...