Støtteerklæring til PPR-psykologers opråb fra pædagoger og lærere

Kommentarer

#1014

Jeg skriver under fordi jeg er en bekymret pædagog studerende på campus Carlsberg!

Pernille Ohrt (Frederiksberg, 2022-09-25)

#1017

Jeg skriver under, fordi jeg arbejder med børn i mistrivsel, herunder angst og skolevægring, og det er et problem der er stigende..

Nikolaj Hennevalt Nielsen (Vipperød, 2022-09-25)

#1018

Fordi jeg som børnehavepædagog oplever børn, der i stigende grad er sårbare og mistrives og fordi jeg er en dygtig pædagog, der elsker mit arbejde sammen med børnene og jeg ved at hvis rammerne for mit virke var bedre (bedre normering, flere uddannede pædagoger, tættere ledelse) ville jeg og mine kollegaer kunne sikre at børnenes år i børnehaven, blev den positive ballast, de kunne tage sig med videre i livet til at stå imod med. For livet er fuld af udfordringer - for alle - men det er så afgørende at man fra en tidlig alder har haft nærværende voksne tæt på til at hjælpe en med at begribe verden og hvordan man håndterer den, for hvis man har haft det - voksne, der tror på en og udviser en tillid - så bliver udfordringerne måske nogle man lærer af og ikke nogen, der ødelægger en…

kirstine kirk (Aarhus, 2022-09-25)

#1021

Der er behov for ændringer. Nu

Stine Bruzelius (Kastrup, 2022-09-25)

#1024

Jeg er pædagog og vil gerne støtte!

Frederik Sommer (København, 2022-09-25)

#1025

Jeg som lærer på en specialefterskole hver dag møder knækkede og ødelagte børn, der ikke har været taget hånd om i tide.

Thea Lykkegaard Ahrensberg (Glumsø , 2022-09-25)

#1032

Fordi jeg er en af dem der hver dag er på gulvet for børn og medarbejdere ♥️

Christel Kallesøe (Tjæreborg, 2022-09-25)

#1052

Det er vigtigt.

Christina Olsen (Gadstrup , 2022-09-25)

#1054

Jeg er pædagogmedhjælper

Maria Sandby Madsen (Randers NV, 2022-09-25)

#1056

Jeg selv har barn i institution og en mand som er pædagog❤️

Louise G. Elisiussen (Silkeborg, 2022-09-25)

#1057

Fordi mit barn skal vokse op med, at der er voksne tilstede og som har ressourcerne til, at varetage hendes behov - og for, at støtte op om mine kollegaers kamp for, at få flere ressourcer og flere kollegaer på deres arbejdspladser ♥️

Linnea Adamsen (Tarm, 2022-09-25)

#1059

Nu har alle regeringer de sidste mange år skidt på lærere og pædagogers arbejdsforhold. Det må og SKAL stoppe nu!!!

Jakob Juul (Lystrup, 2022-09-25)

#1067

Det børneliv der eksisterer i dagtilbud for tiden er uacceptabelt.

Andreas Nielsen (Odense, 2022-09-25)

#1069

Det er det vigtigste i verden!!

Lotte Nygaard (Malling, 2022-09-25)

#1079

Jeg støtter op om dette

Dina Brix (Thorsø , 2022-09-25)

#1085

PPR skal haves flere ressourcer da der er behov for støtte - da for mange børn tabes på gulvet - på den lange bange kostet det langt flere penge. Tidlig indsats er til gavn for både børn, pædagoger og samfundet.

Helle Niemann (Hvidovre, 2022-09-25)

#1088

Jeg er pædagog i en daginstitution og oplever desværre, gang på gang, at vores rammer og vilkår er dybt utilstrækkelige. Bl.a. tænker jeg på det vigtige relationsarbejde, fokus på de før-kommunikative kompetencer og arbejdet med børn der på den ene eller anden måde har brug for noget særligt. Vi er for få pædagoger til at støtte op og der er al for mange børn samlet på stuerne til at vi rent pædagogisk kan udføre opgaven.

Christina Andersen (Vanløse, 2022-09-25)

#1092

Jeg skriver under fordi det er altafgørende, at børneområdet opprioriteres i forhold til bedre normering. På min skole oplever vi hyppigt at børn får tæsk af børn i udfordringer. Andre børn går i en kronisk angst for om de er de næste, der er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Skolens ledelse formår ikke at tage ansvar og sikre alle børn en tryg og god skolegang. Der er ikke økonomiske ressourcer til at lykkedes med opgaven. Det er urimeligt for alle parter

Anne Estrup (Middelfart , 2022-09-25)

#1094

Jeg ønsker bedre vilkår for vores børn

Maria Jørgensen (Lystrup, 2022-09-25)

#1098

Jeg er pædagog i en vuggestue og vi mangler hænder…

Lone Andersen (Horsens, 2022-09-25)

#1100

Jeg generelt er meget bekymret for børns trivsel, det være sig de helt små som de unge. Samt bekymret ifht pædagogernes muligheder for st støtte op om øget trivsel og positivt selvværd

Tinna Værum Østergaard (Gistrup, 2022-09-25)

#1103

Jeg selv lige har valgt at opsige min stilling som pædagog i en daginstitution i 16 år. Jeg kunne ganske enkelt kun føle afmagt i forhold til de børn jeg ikke nåede.

Line Bilgrau (Silkeborg, 2022-09-25)

#1105

Vi må ændre måden at behandle børn og unge på. Nu.

Bine Faure (Horsens, 2022-09-25)

#1120

Jeg kender alt til magtesløsheden som pædagog i børnehave.

Birte Kristoffersen (Vanløse, 2022-09-25)

#1122

Det er et nødvendigt initiativ

Birgit Steffensen (København , 2022-09-25)

#1130

Jeg står pt. Alene. Som pædagog i en vuggestue. Min kollega er gået ned med stress. Jeg blev selv ansat den 15.August, men startet ud som vikar i en lille uge. Jeg er oprindelig Social - og specialpædagog. Pt. Er der skiftende vikar inde ved mig og mine 12 børn. Vi får to nye børn her til november. Vi har børn der har nogle processer vi ikke selv kan hjælpe dem med, da vi ikke har hænder eller tid nok til det. Børnene er pt. I en god trivsels, men det mindste uro gør at vi skal løbe stærkt og ikke har hænder til at være der for den anden. Vi har hellere ikke tid til at være syge. Vi har internt lavede en regel på arbejdet, hvor vi kun er syge hvis man har 40 i feber eller lign. Hele institutionen er præget af stressede pædagoger. Vi har pt. Flere vikarer end vi har faste personaler nu, og vi kan se hvordan børnene mistrives i det.

Signe Sørensen (Aarhus N. , 2022-09-25)

#1133

Pædagogstuderende

Julie Mølbak (Aalborg , 2022-09-25)

#1136

Jeg er skolelærer. Jeg kan genkende den bekymring og oplevelse af virkeligheden som skildres her.

Vi har brug for, at der bliver lyttet.

Annika Andersen (Fredericia , 2022-09-25)

#1147

Jeg er lærer og hver eneste dag, er der ting, jeg ville ønske, jeg lige kunne fixe for mine elever. Men hver gang jeg starter en sag op, ved jeg, at det tager uendelig lang tid, før der sker noget…skolen skal iværksætte og bevise jeg ved ikke hvor mange tiltag, før der er håb om er andet tilbud til et barn, som bare går mere og mere til grunde….

Mette Freiesleben (2700, 2022-09-25)

#1156

Er lærer og kan ser hvad der beskrives i erklæring, hver eneste dag

Claire Griggs (Espergærde , 2022-09-25)

#1157

Jeg er lærer og ser jo det samme som I beskriver. Vi har jo heller ikke tid til den enkelte elev som tidligere.

Grete Bach (Biersted, 2022-09-25)

#1158

Jeg er enig 😏

Tine Salomonsen (Hammel , 2022-09-25)

#1159

Jeg er nyuddannet pædagog og dagligt oplever jeg, at der er for få hænder i vuggestuen. Størstedelen af dagen er der 2 voksne til 12-13 børn, og det gør, at min faglighed slet ikke kan komme i spil i et tilstrækkeligt omfang, hvilket vil sige, at der uden tvivl er børn, der ikke møder tilstrækkelige udfordringer eller ikke får de nødvendige redskaber til at kunne udvikle sig i tilstrækkelig grad. Derudover kan der være børn, der har brug for ekstra ressourcer, som heller ikke får dem, fordi der ikke er hænder til det.

Linnea Rand Andreasen (8700, 2022-09-25)

#1167

Jeg er lærer og har set omsorgssvigtet i virkeligheden

Katrine Lea Westfall (Stenløse, 2022-09-25)

#1182

Jeg er lærer og mor til to.

Sara Lind Bjørnkjær (Frederiksberg , 2022-09-25)

#1187

Jeg skriver under fordi nok er nok. Jeg ser det jo hver dag i mit job som lærer og når jeg afleverer og henter min lille dreng i vuggestue.

Maria Lund Petersen (Hedehusene, 2022-09-25)

#1188

Som pædagog oplever jeg tilstadighed børn som ikke trives og som har svært ved at komme i skole og dermed ind i det børnefællesskab som findes i klassen og på SFOen. De børn har brug for flere profesionelle personer omkring dem, ikke færre…

Jørgen Stubtoft (Albertslund, 2022-09-25)

#1194

Jeg er pædagog og ved hvor vigtigt det er med de rette ressourcer indenfor de pædagogiske områder. Forskning viser at Tidlig indsats betaler sig (Heckmann) og derfor er enhver besparelse på det pædagogiske område grotesk.

Dorthe Henriksen (Silkeborg+, 2022-09-25)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...