BEVAR SKOVAFDELINGERNE I SVANEPARKEN

Kommentarer

#1

Jeg ønsker at give mine børn mere skov og natur udover det Frederiksberg by kan give. Det er den forkerte vej at gå at lukke skovbørnehaverne.

Magnus Maribo (Frederiksberg , 2022-08-29)

#5

Fordi at flest muligt af Frederiksbergs børn selvfølgelig skal tilbydes en opvækst i skoven fremfor linoliumsgulvet.

Julie Vinkel (2000, 2022-08-29)

#6

Børn bør lære naturen at kende

Else Aastrup (København, 2022-08-29)

#9

Besparelser skal ikke gå ud over vores børn

vivian Falhof (Frederiksværk, 2022-08-29)

#17

Fordi jeg ønsker at mit barn skal gå i skovbørnehaven næste år.

Camilla Thøgersen (Vanløse, 2022-08-29)

#21

Vores børn skal forsat have mulighed for skov og natur.

Louise Larsson Engler (Frederiksberg, 2022-08-29)

#23

Min søn går i skovbørnehave i Svaneparken, og det er en kæmpe del af hans udvikling, både fysisk og psykisk. Jeg kunne unde alle børn at gå i skovbørnehave!

Signe Nordentoft (Frederiksberg, 2022-08-29)

#32

Svaneparken er et helt utroligt og uundværligt tilbud for vores børn, som er med til at definere deres og vores fremtid! Den læring de får i det daglige ved at være i naturen, bruge den og tage vare på den i den verden vi lever i nu, er helt essentielt! Skovbørnehave er et af fundamenterne for vores fremtid!!

Ditte Christina Ingevold-Winding (Frederiksberg, 2022-08-30)

#33

At det er for åndssvagt at spare på den fremtidige generations velvære. Flere politikere i Frederiksberg Kommune har gennem de sidste år vist sig, at være overordentligt gode til at finde, skabe og spare penge i deres private økonomi. Det må de også kunne gøre for de borgere, de er stemt ind for at hjælpe.

Emil Madsen Aaby (København NV, 2022-08-30)

#35

Fordi min datter går i lindehuset og elsker det

Emily Rapson (Frederiksberg , 2022-08-30)

#38

Det er vigtigt for vores børn som vokser på Frederiksberg

Tamila Fonshtain (Frederiksberg , 2022-08-30)

#51

Vi flyttede til frederiksberg primært på grund af den fremragende kvalitet, det giver familier med små børn. At røre ved skovafdelingerne ville skade kommunernes største styrke.

Thomas Ebeloe (Frederiksberg, 2022-08-30)

#68

Det er helt horribelt og uantageligt, at der foreligger så usikre budgetberegninger ift. nedlukningen af noget som så mange børn har enorm glæde af - både fysisk og mentalt.

Kasper Daniel Balslev (Frederiksberg, 2022-08-31)

#71

Jeg skriver under, fordi jeg ønsker at skovpladserne i Frederiksberg kommune bevares og fordi jeg finder det dybt useriøst, at de er foreslået nedlagt udelukkende af økonomiske årsager.

Liv Reiter Thorsen (Frederiksberg, 2022-08-31)

#72

Jeg skriver under fordi det aldrig skal spares på børneområdet. Det er især en dårlig argumentation at skære ned og lukke skovbørnehaven fordi børnetallet falder i kommunen. Tværtimod skal man gøre det mere attraktivt for børnefamilier med gode institutioner i kommunen, så de ikke flytter væk.

Kathrin Thelén (Frederiksberg, 2022-08-31)

#73

Mitt barnebarn går der og hun trives veldig godt der

Bo Thomsen (Sætre, 2022-08-31)

#75

Jeg støtter ikke lukningen af Mariendals skovbørnehaven!

Thomas Blankschøn (Frederiksberg, 2022-08-31)

#80

Det er vigtigt at bevare de små institutioner

Malene Wilken (Holbæk, 2022-08-31)

#82

Mine børn har altid været urolig glade for at komme i skovbørnehave som en del af deres børnehaveliv. Her kan de komme ud i naturen og få oplevelser i skov/ natur og frisk luft væk fra storbyens larm. Det ville være så synd hvis de ikke skulle have den oplevelse.

Tanja Poulsen (Frederiksberg, 2022-08-31)

#83

I think the forest daycare benefits children

Siobhan McLoughlin (Frederiksberg , 2022-08-31)

#89

Fordi det er fuldstændig tragisk at føre denne form for børnepolitik. Tænk langsigtet og pas på de små liv.

Elias Munk (Frederiksberg, 2022-08-31)

#92

Selvfølgelig skal børn i F Kommune ha’ adgang til natur og frisk luft! En skandale at nedprioritere dette område!!

Mette Sønderholm (Frederiksberc, 2022-08-31)

#102

Skovbørnehaverne skal bevares

Charlotte Meiner (Frederiksberg, 2022-08-31)

#104

Vi skal beholde Louis P’s skovbørnehave.

Mikkel Jessing (Frederiksberg, 2022-08-31)

#109

Mit barn skal have mulighed for i sin hverdag at boltre mellem træer, insekter og planter som I ikke kan tilbyde et barn som kun har sin hverdag inde i byen.

Helle Hansen (Frederiksberg, 2022-08-31)

#116

Naturen for børnene er et vigtigt valg at have mulighed for for forældre

Lasse Homann (Frederiksberg, 2022-08-31)

#117

Det er vigtigt at børnene kommer ud i naturen og ikke kun bliver indendørsmennesker

Anders Müller (Frederiksberg , 2022-08-31)

#126

Begge mine børn går i Mariendal, som også er i fare for at nedlukke skovbørnehaven!

Nanna Fredsgaard (Frederiksberg, 2022-08-31)

#131

Det vil være en dårlig prioritet at nedlægge skovbørnehave afdelingen i denne institution da den fungerer meget godt og har venteliste.

Karen Bach (Hellerup, 2022-08-31)

#136

Vi har haft to børn i Loui P’s skovbørnehave, og vi bliver simpelthen nød til at fortælle hvor unikt et sted det er! Svaneparken og skoven er nogle fantastiske rammer at udfolde sig i som børnehavebarn, og kan på ingen på sammenlignes med at gå i en alm. “hjemme”børnehave, som vi også har prøvet. Kvaliteten af børnenes hverdag i skoven er for rigtig mange børn og voksne ganske enkelt meget meget højere. Den friske lidt, naturen og højere til loftet i bogstavlig forstand er nogle vidunderlige rammer for kreativitet, trivsel og gode oplevelser sammen hver dag. Det er virkelig er tab for Frederiksbergs dagtilbud hvis tilbuddet om skovbørnehaven i Loui P forsvinder.

Nanna Sigsgaard (Frederiksberg, 2022-08-31)

#140

Fordi jeg ønsker Mariendal bevaret som det er i dag.

Preben Krab Larsen (Frederiksberg, 2022-08-31)

#141

Bybørn får lært noget nyt og vigtigt ved at komme ud i naturen

Agnethe Nordentoft (Frederiksberg, 2022-08-31)

#143

Bevar Mariendals skovbørnehave!

Louise Kieffer-Kristensen (Frederiksberg, 2022-08-31)

#147

Skovbørnehaven giver SÅ meget værdi og og det er en helt unik oplevelse for børnene. Skovbørnehaven bør slet ikke slukkes, men udvides så langt flere kan få lov at opleve alle de glæder det giver.
Kh en mor der igen har fået en glad dreng efter han er startet i Skoven.

Ann-Sofie Leth (Frederiksberg, 2022-08-31)

#148

Mit barn går i Mariendal og jeg ønsker at bevare vores skovbørnehave!

Britt Filtenborg Hansen (Frederiksberg, 2022-08-31)

#150

Jeg støtter op om skovbørnehaver generelt, da jeg har set en positiv udvikling hos mit ældste barn, som gik i skovbørnehave i 2 år, og da jeg ønsker at bevare muligheden for mit yngste barn, som lige er startet i skovbørnehave.

Julie Vollen (Frederiksberg, 2022-08-31)

#155

Jeg skriver under, fordi skovbørnehaven var en af de primære grunde til vi valgte Louis P til vores søn.

Tenna Christiansen (Frederiksberg, 2022-09-01)

#156

Jeg skriver under fordi jeg har børn i Mariendahl og uenige i lukke skov-børnehaven

Nichlas Hassing (Frederiksberg, 2022-09-01)

#157

Jeg har et barn som vil have uendeligt meget gavn af at komme ud i naturen og vi har virkelig at frem til at han kan komme i skovbørnehave, ikke kun fordi han får luft osv, uden mest af alt fordi hans nervesystem kører på overarbejde, og han slapper meget mere af, når han er i naturen. Vi ser det som en måde at give hans krop mulighed for at modne i et roligt og udviklende miljø.

Karin Egnell (Frederiksberg , 2022-09-01)

#158

Min søn går i Mariendal og vi ser nødigt at skovafdelingerne lukker!

Ronja Kate Zarakit (Frederiksberg, 2022-09-01)

#161

Far til to børn i Mariendal

Olivier Jais Nielsen (Frederiksberg, 2022-09-01)

#164

Kære politikere i Frederiksberg Kommune
Vi har med stor bekymring læst jeres effektiviseringsforslag til budget 23 (BU06) om at lukke skovbørnehaven i daginstitutionen Mariendal. Det vil få store konsekvenser for vores børn, men også for Mariendal som institution.
Mariendal er i dag en yderst velfungerende integreret institution med glade og tilfredse børn, pædagoger og forældre. At ændre på noget så velfungerende, giver umiddelbart ikke mening, fordi:

1. Lange ventelister:
Mariendal er med rette en eftertragtet institution med pt. 62 børn på venteliste. Af de 10 institutioner der ligger i den nordlige del af kommunen, er dette tal det højeste, hvilket uden tvivl handler om den kvalitet, institutionen står for. Der er således heller ingen tomme pladser, der står og suger penge ud af kommunekassen.

2. Kvalitet og attraktivitet:
Mariendal er en veldrevet institution med høj kvalitet igennem mange år. En nylig undersøgelse af danske dagtilbud foretaget af Danmarks Statistik, understreger dette (”Brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet” foretaget for Indenrigs- og Boligministeriet og forelagt Frederiksberg Kommunes Børneudvalg 15. august 2022). Undersøgelsen viser, at 95% af de adspurgte forældre enten er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med Mariendal. De resterende 5% er ’hverken tilfredse eller utilfredse’. Resultatet er langt over gennemsnittet for kommunen. Dette sættes over styr, hvis naturbørnehaven lukkes. Institutionen tilbyder det bedste af to verdner for børn og personale: skiftevis to uger ude i naturen efterfulgt af to uger hjemme i institutionen. Denne model giver mulighed for en stor variation af udfoldelse og læring. Det er vores og ledelsens opfattelse, at modellen er attraktiv for både børn og personale, og institutionens attraktivitet må derfor forventes at dale, såfremt skovbørnehavedelen lukkes.

3. Adgang til vild natur:
Skovbørnehaven tilbyder bybørn at blive fortrolige med vild natur og dyreliv samt læren om at passe på naturen. En nedlæggelse af skovbørnehaven er at forringe kvaliteten af dagtilbuddet ved at tage hele den del af børnenes oplevelser væk, som har været en af grundstenene i institutionens pædagogiske læringsplan

4. Stabil personalegruppe:
Mariendal har en fantastisk og velfungerende personalegruppe. Der er en høj andel af uddannet personale og lav medarbejderudskiftning. Det er ikke givet i disse tider, hvor rekruttering af pædagogisk personale er et stort problem. Vi skal værne om personalet, så de ikke forlader institutionen og Frederiksberg Kommune som arbejdsplads. Personale kan ikke “bare” flyttes over i en anden institution og forventes at trives. Ligesom vi forældre aktivt har valgt institutionen til, gælder det samme jo for personalet. Og personalet har bl.a. valgt institutionen som arbejdsplads, fordi den har adgang til naturen. Hvordan ville I selv reagere, hvis I var glade for jeres job, men blev ufrivilligt omplaceret og adskilt fra gode kollegaer?

5. Implikationer af effektiviseringen på længere sigt:
Den unikke vekslen for begge de to nuværende børnehavegrupper, hvor begge grupper skiftevis er to uger på Mariendal og to uger i skovbørnehaven gør, at ikke kun 25 børn, men samtlige 50 børnehavebørn og ligeledes samtlige ansatte i børnehaven vil blive påvirket, hvis skovbørnehaven lukkes. Det er urealistisk at tro, at det ikke vil have en påvirkning på de efterladte børn og pædagoger – for ikke at nævne de vuggestuebørn, som pludselig får frataget muligheden for at fortsætte i skovbørnehave i samme institution som de kender og er trygge ved. Det er forventeligt, at flere forældre og børn vil fravælge institutionen efter endt vuggestuetid, for at søge mod institutioner med skovbørnehave. Kommunens effektiviseringsforslag er en utrolig kortsigtet løsning. Det er en forestilling om, at selvom man saver ét ben af en stol, så vil stolen fortsætte med at være lige så stabil, som da den havde fire ben. En lukning af skovbørnehaven kan i værste fald ende med at betyde en lukning af Mariendal.

6. Mariendal er en lille, tryg institution:
Små institutioner kan noget helt særligt og skaber en tryghed for vores børn, hvor alle pædagoger kender alle børn – og alle børn kender alle pædagoger. Det er måske økonomisk bæredygtigt at straffe de mindre institutioner, men det er ikke bæredygtigt på den sociale bundlinje. Ikke alle børn og voksne trives i ’børnemaskiner’, som nogle af de store institutioner i kommunen ublu omtaler sig selv. På samme måde foretrækker nogle voksne små arbejdspladser, mens andre trives bedre på større arbejdspladser.
Vi mener forvaltningen bør finde nogle løsninger for at bevare en velfungerende institution som Mariendal. Man kunne kigge nærmere på følgende:

8. Det oplyses i kommunens materiale, at udgifterne til bustransport er høje. Dette skyldes efter sigende, at der er for få børn til at fylde en hel bus. Kan kommunen virkelig ikke se en løsning på denne relativt simple udfordring? Kan der lejes en mindre bus? Eller etableres en samkørselsordning, hvor skovbørnehaven deler bus med en nærliggende institution f.eks. Louis P? Eller et fremtidigt udbud, hvor den bydende forpligtes til at fremkomme med forslag til effektivisering af busdriften i kommunen? Med andre ord: kan det passe, at politikerne vil lukke en velfungerende skovbørnehave fordi busleverandøren kører i en bus med plads til 50 børn? Her må forvaltningen kunne anvise en alternativ model i stedet for at lukke institutionen.

9. Det er usagligt at lukke pladser i en velfungerende, stabil institution med glade børn og forældre, høj trivsel, et godt ry og lange ventelister. Det er alt andet lige mere logisk at lukke pladser i institutioner, hvor ovenstående ikke er tilfældet – og disse institutioner findes også i den nordlige del af kommunen. Kig blot på ventelister, personaleudskiftning og tilsynsrapporter. En anden mulighed er at se på renoveringsmodne institutioner, der står overfor en bekostelig renovering. Måske der er penge at spare ved at lukke dem, fremfor at renovere?

Med venlig hilsen, Jakob Bjørn Hansen.

Samt samt og forældre i Mariendal.

Jakob Bjørn Hansen (Frederiksberg, 2022-09-01)

#166

Skovbørnehaverne er et uundværligt tilbud for børnefamilier i byen!

Cathrine Kristensen (Frederiksberg, 2022-09-01)

#167

Skovbørnehaverne giver sunde, glade og skoleparate børn.

Lasse Pedersen (Frederiksberg, 2022-09-01)

#170

Skovbørnehaver er er unikt tilbud vi skal værne om. Mange tilvælger institution af den årsag og jeg har set hvilken værdi det har for vores børn og hvordan de udvikler sig både mentalt, motorisk og socialt.

Katja Frederiksen (Frederiksberg, 2022-09-01)

#172

Jeg mener det er vigtigt at bevare Skovbørnehaven i Louis P’s børnegård, hvor min søn gerne skulle gå. Bevar den for børnenes skyld.

Linda Kirkebæk Jensen (Frederiksberg, 2022-09-01)

#176

Vores barnebarn har i nogen tid været tilknyttet skovbørnehaven, og han har i den periode virkeligt udviklet sig, langt gladere og fortæller livligt om alt det de laver, det gjorde han ikke tidligere.
Så det er da en tosset ide, man her har fået.

Niels Lerbech Sørensen (Horsens, 2022-09-01)

#180

Jeg skriver under fordi Mariendal er en ekstremt velfungerende institution, som man kommer til at trække fundamentet væk under, hvis naturbørnehaven skæres fra.
Budgetforslaget forholder sig slet ikke til kvalitet som en parameter i den her beslutning - og det er stærkt bekymrende, fordi en nedskæring dermed kun vil have kortsigtede gevinster men til gengæld slæbe et spor af institutioner, der er blevet ødelagt, efter sig.

Iben Berg Hougaard (Frederiksberg, 2022-09-01)

#181

Ønsket pm at give børnebørn mulighed for at bruge naturen

Jon Askaa (Frederiksberg , 2022-09-01)

#182

Jeg skriver under fordi mit barnebarn går i Louis P’s skovafdeling. Han er blevet en gladere dreng af at komme ud i skoven og væk fra byen. For os jyder er det en gave at vores børnebørn får mulighed for at komme tæt på naturen og masser af frisk luft i deres dagligdag.

Lise Lerbech Sørensen (Horsens , 2022-09-01)

#188

Har selv ønske om at min datter skal gå i skov børnehave.

Henriette Mortensen (Frederiksberg, 2022-09-01)

#190

Børn har brug for at udvikle sig og benytte naturen ift læring motorisk og i det hele taget lære hvad naturen kan gøre for os alle.
I en travl hverdag også for børn er naturen netop med til at få ro på deres nervesystem, som er så vigtigt for især børnene.
Naturen kan så meget for alle de ting børn skal kunne og skal bruge den til.
Vi har derfor lige netop valgt at bruge en børnehave der både er i skov og i byen og lærer børn at tilpasse sig men også at stemple ud af den travle hverdag.
Bevar skoven for vores børn dem giver dem så meget.
Der kan sparres på de institutioner der alligevel ikke fungerer.
Lindehuset bibringer et højt fagligt niveau i trivsel og læring for vores børn men også et godt arbejd miljø for deres pædagoger og medhjælpere.

Maria Jensen (Frederiksberg, 2022-09-01)

#191

Jeg kan kun støtte det ovenstående og vigtigheden i at skovpladser bevares.

Bjarke Askaa (Frederiksberg, 2022-09-01)

#194

Jeg hellere vil betale mere i skat, end se vores børn betale for vores cirkus

Nina Nisted (Frederiksberg, 2022-09-01)

#196

Jeg synes at beslutningstagerne skulle prøve at tænke tingene i gennem en enkelt eller to gange mere.

Jim Vad Sørensen (Frederiksberg, 2022-09-01)

#199

Jeg skriver under fordi det ville på virker vores datter fremtid. Vi ønsker meget at vores datter skal starte på skovbørnehave.

Suki Suwan (Frederiksberg , 2022-09-01)