Overbygningen tilbage til Toksværd Skole

Kommentarer

#10

Fordi jeg synes at det er vigtigt at vores børn ikke bliver udsat for skift i deres skolegang, samt opbrud i deres relationer. Samt det vil være svært at træne selvstændighed og tillid ift at de ikke selv vil kunne cykle til og fra skole.

Lone Christensson (Holmegaard, 2022-07-10)

#11

Fordi overbygningen er ekstrem vigtig for skolen, lokalområdet, foreninger og ikke mindst børn og forældres fritid/transporttid hver dag.!

Morten Pedersen (Toksværd, 2022-07-10)

#13

Jeg skriver under, så Toksværd skole kan få ungdomsmiljøet tilbage, så børn og unge kan have fuld og tryg skolegang i lokalområdet, så man kan bevare nærmiljøet og fritidsaktiviteternes interesser.

Pernille Andersen (Toksværd, 2022-07-10)

#17

Vi mangler så meget liv i byen og mangler de unge mennesker

Pernille Olsen (Holmegaard, 2022-07-10)

#19

Det vil styrke lokalsamfundet og give vores unge bedre socialt netværk mht sport og aktiviteter efter skole.

Michaela Rossil (Homegaard, 2022-07-10)

#21

Det er vigtigt for byen og oplandet

Malene Zaar geisler (Toksværd, 2022-07-10)

#23

Jeg har 3 drenge på Toksværd og ønsker at de kan blive der til 9 kl.
Deres storebror gik der til og med 9 kl. og det var super godt. Lokal samfundet savner også de store elver.

Louise Hansen (Holmegård , 2022-07-10)

#24

Vi ønsker dette for Toksværd skole. Og fir vires sønner som begge skal gå i den skole.

Marie Hansen (Sørup, 2022-07-10)

#31

Min datter blev rykket til overbygningen i Fensmark. Det var virkelig en dårlig oplevelse at få klassen splittet op på en fremmed skole.

Kenn Kurup (Toksværd , 2022-07-10)

#33

Fordi overbygningen hører til i området. Og området kan bære det

Rasmus Mosvang (Dysted , 2022-07-10)

#34

Det er vigtigt af få overbygningen tilbage til Toksværd skole. Det var perfekt dengang det var muligt. Meget mere nærværende, og et godt miljø for både elever og lærer

Mette Klem (Karrebæksminde, 2022-07-10)

#36

Jeg har et barnebarn på skolen

Bente Søgaard (Holmegaard , 2022-07-10)

#48

Det helt hovedløst at fjerne fra de små byer, det får folk til at flytte til noget større

Sarah Louise Isbrand Østerbye (Holmegaard , 2022-07-10)

#52

At jeg ønsker at min datter kan gå hele sin skolegang i toksværd ♥️

Michelle Dahl (4684, 2022-07-10)

#53

Det er godt for byen og børnene

Jack Østergaard (Toksværd , 2022-07-10)

#56

Det er vigtigt, at bevare folkeskolen med alle klassetrin på den samme skole, så eleverne ikke skal opleve er skoleskift, hvilket for nogen elever vil give mistrivsel.

Christina Bolt (Karise , 2022-07-10)

#58

Uddybes i høringssvar.

Jeanette Pedersen (Toksværd , 2022-07-10)

#60

Jeg har selv gået på Toksværd skole til 9 klasse og jeg ønsker at mine børn kommer til at gøre det samme

Melanie Jakobsen (Næstved , 2022-07-10)

#62

Jeg har oldebarn der går på skolen.

Merete Olsen (Holme Olstrup , 2022-07-10)

#64

Så børnene kan få en tryg lokal skolegang ❤️

Søsser Aagaard (Holmegaard, 2022-07-10)

#65

Jeg vil have de store klasser tilbage på Holmegaards skolen i toksværd så vi igen har fra 0-9 klasse. Det er vigtigt at vi bevarer skolerne i de små byer

Cecilie Petersson (Toksværd , 2022-07-10)

#66

Jeg skriver under for at sikre vires foreningsliv i toksværd og Holme Olstrup og for at få de unge “tilbage” i byen

Annasofie Bardram (Holme Olstrup , 2022-07-10)

#67

Det eneste rigtige er, at få overbygningen tilbage til Toksværd. Har en datter der endte i massiv mistrivsel efter skoleskiftet fra toksværd til fensmark da hun skulle i 7. Klasse. Jeg ønsker ikke det samme skal ske for min yngste.

Maria Binderup (Holmegaard, 2022-07-10)

#71

Mit kommende barn skal være tæt på skole og kammerater så lang tid så muligt!

Maria Bournonville (Toksværd, 2022-07-10)

#73

Min datter går på skolen nu , og næste år ville skulle går på Fensmark. Skolebusserne passer ikke altid sammen med hvornår børnene møder , og der er ikke nogen busser der køre efter kl 8. Så hvis børnene møder senere skal de cykle fra toksværd til Fensmark , eller gå. Samt ses der større og større klasser på Fensmark skole, det ville være oplagt at lade børnene blive på toksværd skole, så kan de følge den klasse de startede i fra 0-9 klasse i stedet for at skulle splittes ad i 7 klasse .

Simone Bindner (Holmegaard , 2022-07-10)

#80

For at beholde ungdommen i nærmiljøet længer tid

Sjannie Pedersen (4684 Holmegaard , 2022-07-10)

#82

Min søn gik i Toksværd Skole indtil slutning af 6. Klasse

Haider Alkarnawi (Næstved , 2022-07-10)

#85

Jeg syndes skolen bare skulle være til 9 klasse syndes sku det synd børn skal flytte s rundt

Pia Nielsen (Glumsø, 2022-07-11)

#86

Det er vigtig for lokalsamfundet, at de unge mennesker er en del af hverdagen og er aktive i den by de bor i.

Helle Thorkenholdt (HolmeOlstrup, 2022-07-11)

#88

Min egen søn fik ødelagt sin skolegang, da overbygning flyttede fra Toksværd til Fensmark.

Jesper Wedebye (Næstved , 2022-07-11)

#91

Fordi jeg ønsker mine børne skal gå på samme skole fra 0. Til 9. Klasse.

Lise Hansen (Holme Olstrup, 2022-07-11)

#92

Jeg bor og har gået i skole i området, og mener det er meget vigtigt for de små bysamfund med et samlingspunkt og for tilflytningen til området.

Kim Sørensen (Toksværd, 2022-07-11)

#95

Det har været en bommert af dimensioner at tildelingsmodellen umuliggør små landsbyskoler. Store byskoler er fine for dem der bor i byen men ødelægger landsbysamfund og tilflytning til kommunen.

Lars Skau (holmegaard, 2022-07-11)

#97

Har været glad for at min søn kunne gå på Toksværd skole fra 0 til 9. Klasse, fra overbygningen eksisterede.
Positiv effekt på lokalsamfundet, unge får større tilknytning til området. Godt for fritidslivet. Mere interessant for kommende tilflyttere. Godt at have både store og små skoler i en kommune.
Borgere i en lille by oplever større fællesskab når en skole binder dem sammen. Der er færre initiativer og engagementer efter at overbygningen er flyttet.

Heidi Rosentjørn (Næstved, 2022-07-11)

#99

Jeg skriver under, fordi jeg gerne vil have overbygningen tilbage, så min lillebror kan gå på skolen til 9. Klasse.

Mathilde Bjørk Dahl (Toksværd, 2022-07-11)

#101

Det er vigtigt at have mulighed for lokal skolegang.

Katja Dalgaard Nielsen (4683 Rønnede, 2022-07-11)

#104

Der behov for de ældre klasser i lokal områderne

Sussy Nissen (Tappernøje, 2022-07-11)

#106

Jeg har boet i området i 15 år - flytningen af overbygningen var den direkte årsag til at jeg flyttede til Vordingborg Kommune med to børn som skulle starte i 6 og 7 klasse. Det er ét af mange store selvmål Næstved kommune har lavet, at fjerne overbygningen fra en meget velfungerende skole i et område hvor man ønsker vækst/bosætning af børnefamilier.

Benno Clausen (Præstø, 2022-07-11)

#108

Det er vigtigt med en skole i de små byer

Michael Søndergaard Jensen (Fensmark, 2022-07-11)

#110

Det et så vigtigt for lokalsamfundet at få overbygningen tilbage til toksværd skole. Vi har 3 børn og ønsker brændende at de kan få hele deres skolegang i toksværd.

Rikke Isen (4684+Holmegaard, 2022-07-11)

#115

Fordi at lille og trygt er langt bedre end stort og kaotisk

Stine Petersen (Toksværd, 2022-07-11)

#118

Det gør meget for lokal samfundet. Har selv 2 små børn som jeg gerne vil have skal gå på Toksværd i forhold til venner i lokalsamfundet.

Stephan Halken Nielsen (Næstved, 2022-07-11)

#119

Jeg synes det vigtigt for toksværd by.

Aske Niekrenz (Toksværd, 2022-07-11)

#122

Undgå skoleskift og helt nye klasser/venner for alle børnene i 7 klasse .
+ der mangler penge i toksværd, fensmark bliver højnet hver gang føler vi.

Brian Max Schütt (Holme-Olstrup, 2022-07-11)

#123

Jeg skriver under fordi mine drenge skal have muligheden for at gå i skole i deres nærområde og med den klasse som de hele tiden har flugt.

Sara Lang (Holmegaard, 2022-07-11)

#125

Jeg har børnebørn på skolen

Margit Clausen (HASLEV , 2022-07-11)

#126

Vi ønsker en lokal skole med synlig ledelse som ikke kun er i fensmark

Christian Lyngsfeldt (Toksværd, 2022-07-11)

#127

Det er VIGTIGT for lokalsamfundet og for vores børn at Toksværd skole igen udvides til og med 9.årgang.

Tanja Gromada (Toksværd+, 2022-07-11)

#129

Det betyder meget for en lille by at vi stadig har en skole

Helle Elgarth (Holmegaard, 2022-07-11)

#136

Hvis der ikke er 0-9 kl. Gider folk med skolesøgende børn ikke at flytte til de mindre byer det har så stor betydning.

Claus Haarbye (Toksværd, 2022-07-11)

#137

Mine niecers skolegang er vigtig for mig

Pernille Clausen (Haslev , 2022-07-11)

#141

Det er det eneste rigtige for børn, lærer, byernes fremtid.

Joy Sørensen (Toksværd, 2022-07-11)

#142

Jeg mener det er vigtigt at holde gang i de lokale skoler

Laila Andersen (Næstved, 2022-07-11)

#144

Jeg skriver under fordi det er utroligt vigtigt for lokalsamfundet at ha en skole fra 0-9 klasse, det er mindst lige så vigtigt for ungdomsmiljøet samt lokal sporten at de unge forbliver i lokalmiljøet

Helle Andersen (Næstved, 2022-07-11)

#147

Byerne på landet bliver spøgelsesbyer, hvis der ikke er plads til familier i alle aldre

Pernille Romme (Næstved , 2022-07-11)

#148

Jeg ved hvor vigtigt at for at kunne gå et sted i trykke rammer. Fremfor at skulle videre i så tidlig en alder

Mickey Heuser (Herlufmagle , 2022-07-11)

#150

Det er vigtigt at beholde landsby skolet så man ikke lukker byen

Søren Pedersen (Næstved , 2022-07-11)

#158

Fordi jeg ønsker at toksværd skole bliver en skole til og med 9
Klasse 🙏🏼

Michelle Rasmussen (Holmegaard, 2022-07-11)

#167

Det indtil videre har været tudetosset - det cirkus der har foregået på skoleområdet.

stefan olafsson (Holmegaard, 2022-07-12)

#173

Vi søn ikk skal skifte skole

Kenn Christiansen (Toksværd , 2022-07-12)

#180

Vi vil have vores dejlige skole tilbage .Alt liv forsvinder , når ungdommen forsvinder fra byen.

Lene Bjørk Dahl (Toksværd , 2022-07-14)

#181

Skolestrukturs ændringen, var en fejl fra start.

Peter Søholt Weigel Andersen (Toksværd , 2022-07-14)

#183

Jeg kender børn på skolen

Louise Sass Eskebjerg Samson (Næstved , 2022-07-15)

#190

Mine børnebørn får bedre vilkår

Iver Christensen (Fensmark, 2022-07-31)

#195

Vil styrke lokalsamfundet og ikke sende børnene til Fensmark og gå i udskoling

Heidi Lykke Christensen (Holmegaard, 2022-08-10)

#198

Overbygningen skal tilbage til Toksværd fordi, det at gå i skole nær sit hjem:
- Øger chancerne for, at der også er kræfter og tid til lektier, fritidsaktiviteter og sport efter skoletid.
- Mindsker spildtid i form af ventetid på bustransport/buskørsel (gælder for alle, men i særklasse for de børn, der bor ude på landet).
- Giver et mere levende nærmiljø i byen, når der færdes børn til og fra skole.
- Øger chancen for at fritidstilbud lokalt vil opleve en stabil tilslutning. Alternativt må de lukke, da de unge mennesker 'siver' til tilbud nær det skoletilbud, der bliver tilbudt.

Line Hartmann (4684 Holmegaard, 2022-08-11)