Indsigelse vedr. høring/forslag til lokalplan-282-og-tillæg-2-til-kommuneplan-2021 for DTU Science Park

Kommentarer

#1

I ødelægger området, gør en FORSKERpark til industri
I ødelægger unik natur
Hold jer fra Korea skoven og byg mod motorvej, fair nok, men respekter borgerne og hold jer væk fra området ved Dr neergaardsvej og Brådebæksvej.

Rie Pedersen (Hørsholm , 2021-11-12)

#4

Jeg føler der bliver drevet rovdrift på noget af det sidste skov i området der ligger imellem Brådebæksvej, kongevejen og agern alle.

Jens Clausen (Rudersdal, 2021-11-12)

#6

Jeg bakker op om denne yderst relevante indsigelse, da jeg er direkte nabo til det nævnte skovområde og derfor berørt af dette lokalplansforslag.

Linda Kronsted (Hørsholm, 2021-11-12)

#10

Jeg bor i Brådebæk og mine børn er på skovstjernen

Eva Bitsch (Hørsholm, 2021-11-12)

#24

Jeg er bruger af området og mener der her er tale om lovbrud og inhabilitet ift. interesser. Jeg er derudover interesseret i at bevare skov og søområder, hvor dyrelivet kan blive ved med at leve.

Mads Degel (Hørsholm, 2021-11-12)

#30

Jeg skriver under fordi det vil ødelægge områdets natur og helhedsindtryk samt kraftigt devaluere værdien af mit hus grundet min placering lige op til området.

Søren Schønnemann (Hørsholm, 2021-11-12)

#32

Vi ikke vil have ødelagt vores dejlige lokalområde

Marit Pedersen (Hørsholm, 2021-11-12)

#34

Vi har grund ned til søen og hele bunden af vores have er det meste af året en stor sump og vores nabo fik opført en bådebro for 5 år siden som har ligget under vand siden. Vi frygter vi vil miste en større del af vores grund ved øget spildevandsudledning, da denne vil ligge under vand. Vi har i forvejen selv et vandbed i vores have til vores eget tagrendevand, da vi ikke må udlede til søen. Det giver jo selvsagt ingen mening at dette så kan gøre sig gældende for et helt industriområde.
Vi ønsker ligeledes at bevare naturen omkring hele Brådebæk så det fortsat er er det område vi forelskede os i.
Jeg arbejder selv til dagligt i forskerparken og kan selvfølgelig også se fordelene ved virksomheder i lokalområdet.

Camilla Juhl Pørksen (Hørsholm, 2021-11-12)

#39

Jeg støtter indsigelsen.

Marianne Jensen (Hørsholm, 2021-11-12)

#48

Mener at der er et stort problem at forskerparken udleder urenset vej og tag spildevand opstrøms til brådebækssø som er en privat sø i stedet for nedstrøms gennem kommunens egene kanaler.
Også fordi dette ødelægger natur 2000 området ved brådebæksvej 15 til 17 mm.
Samt at lokalplanen giver en bygge linje 20 meter fra vej midte. Dvs 16 meter hvorfra der kan opføres bygninger 14 meter høje og derudover 3 meter ekstra installationer i form af trappe huse. Det er uacceptabelt og svært generende med så hold bygninger tæt på private boliger ved brådebæksvej. Dette er den smalleste bygge fri zone i hele byggeriet. Vi anmoder at der plantes en hurtig voksende stedsegrøn beplantning mindst 20 meters brede på indersiden af den eksisterende pile samling ved brådebæksvej for at dæmpe den negative effekt af den fremtidige bebyggelse mod brådebæksvej også i vinterhalvåret.

Allan Bayat (Hørsholm, 2021-11-12)

#49

Den unikke indsamlede vækst af forskellige træer mv. Risikerer at blive ødelagt af byggerier i området ligesom hele det spændende område med masser af vildt og fugle liv også risikerer at blive ødelagt.

Ulla Skov (Hørsholm, 2021-11-12)

#56

At bevare vores natur i området, at sikre imod evt. forurening, samt at fastholde Brådebæk som et unikt område.

Rolf Gøtze (Hørsholm, 2021-11-12)

#63

Jeg synes at vi skal bevare grønne områder, og at den nye plan vil ødelægge det nuværende grønne udtryk, som ellers definerer området.

Kathrine lassen Steenvinkel (Ubberød, 2021-11-12)

#73

Det virker på mig som om beboerne i området bliver de store ofre i en plan for at kommercialisere DTU Science Park yderligere. Desuden virker det på mig som om de data der ligger til grund for beslutningen, ikke er blevet analyseret ordentligt med store konsekvenser for miljøet og beboerne. Og ikke mindst bekymrer det mig at borgmesteren ikke naturligt trækker sig fra projektet, da han tydeligvis fremstår som værende inhabil, og på ingen måde giver udtryk for at ønske at varetage beboernes interesser.

Per Butschkow (Hørsholm, 2021-11-12)

#88

Naturen skal bevares for klimaets skyld

Mette Lunde (Hørsholm, 2021-11-12)

#92

Jeg skriver under fordi, jeg gerne vil redde vores naturskønne område.

Helle Høyen (Hørsholm, 2021-11-12)

#93

Da jeg er helt enig i indsigelserne.

Thomas Due (Hørsholm, 2021-11-12)

#107

Jeg ønsker at bevare den unikke natur i området

Jennifer Nyhus Brethvad (Hørsholm , 2021-11-12)

#108

Jeg underskriver fordi er jeg er beboer hvis familie vil være stærkt påvirket af det opstillede forslags udfald.

Hans Peter Mogensen (Brådebæk, 2021-11-12)

#142

Jeg ønsker ikke forslaget, da jeg mener at det vil ødelægge områdets rekreative potentiale og Ubberød brådebæk grundejerforenings værdi betragteligt.

Frederikke Friholm (Ubberødvej 34, 2021-11-13)

#148

Vi er i forvejen yderst forstyrret af støj i området og vil for alt i verden ikke have mere støj.

Amalie Christensen (Hørsholm , 2021-11-13)

#150

Vi skal passe på miljøet, såsom søen og skoven, især når der er sjældne træer. Nybyggeriet bør være mindre dominerende på BBV, der stadigvæk har et touch af lavtbebygget sommerhusområde.

Hans Kierulff (Hørsholm, 2021-11-13)

#165

Jeg har selv været med til at lave høringssvaret og deler synspunkterne

Martin Spang Olsen (hørsholm, 2021-11-14)

#169

Det bliver ikke pænt, og ingen vand i søen, ad beboere heller ikke må.

Jesper Thulin (Hørsholm, 2021-11-14)

#171

Gældende lokalplan skal overholdes og områdets unikke natur respekteres.

Lars Holmqvist (Brådebæk, 2021-11-14)

#173

Jeg er beboer på brådebæksvej og bruger de omkring liggende naturområder og søer.

Jacob Hahn (Hørsholm, 2021-11-14)

#188

Det er vigtigt at der er styr på disse indsigelses punkter.
Miljø hensyn er vigtig.

Meimei Swane lund (2970 Hørsholm , 2021-11-14)

#189

Det vil ødelægge området.

Anne Toft Schwarz (Hørsholm, 2021-11-14)

#197

Der skal tages mere hensyn til lokal beboer og miljøet.

Majken Sjøgreen (Hørsholm , 2021-11-14)



Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...