Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19. (Alle andre har også mulighed for at underskrive erklæringen)

Kommentarer

#39607

Det burde være stoppet for længe siden. Det her er så skørt. Vi skal en bedre vej.

Hargreave Noé (Hørsholm, 2021-12-08)

#39612

Jeg er enig i det der står, og savner mere frihed, ærlighed og meget mere decentralt styret, hvor det er befolkningen der er mere indraget medskabende i i de områder de bor i...osv. kærlig hilsen Johanes

Arun Johanes Rasmussen (Borre , 2021-12-08)

#39621

Det er så uigenkaldeligt og ikke borgernes ønske

Stine Grubbe (Ølstykke, 2021-12-10)

#39636

Jeg mener vi alle skal have valgfrihed angående vaccinationer i Danmark - også covid-19 vaccinationerne.
Jeg mener at regeringen, SSI og andre myndigheder, samt TV2, facebook m.fl. ikke holder sig neutrale i denne covid-19 situation. Jeg mener at vigtige informationer bliver tilbageholdt, hvis det ikke gavner myndighederne.

Kirstine Jensen (Frederikshavn, 2021-12-13)

#39643

menneskerettighed er ikke til afstemning, jeg finder dette et politisk tiltag og ikke med sundhedsmæssigt belæg

Anders Lau (ålborg, 2021-12-14)

#39649

Det er rablende vanvid det, der foregår.

Karin Sommer (4400 Kalundborg, 2021-12-15)

#39653

Støtter hende fuldt ud, hun har ikk gjort noget forkert 👍♥️♥️🇩🇰

Hanne Hansen (Suldrup, 2021-12-16)

#39659

Jeg er enig i ovenstående erklæring - og jeg mener at grænsen for "selvforvaltning og manipulation" fra de folkevalgte politikere, er overskredet.

Bettina Jensen (Fredensborg, 2021-12-18)

#39663

Fordi jeg ikke ønsker noget som helst af det der er kørt ind i halsen på folk i 22 mdr nu. Jeg er flygtet fra diktatur og nægter at leve i det igen og heller ej se mine danske medmennesker lide så meget som de nu gøre!

Youkhanes Juna (Horsens , 2021-12-20)

#39668

At denne frygtelige situation hvor raske mennesker bliver syge/sygeligjorte af bl.a. genmanipulerede væske med skader og evt død til følge.
At politikere kan få lov til at køre denne skræmmekampagne. At modstanderen bliver slettet på medierne.
At raske mennesker skal testede igen og igen med kortere interval..
Vi passer jo alle på hinanden og os selv.
Giv os vores liv tilbage. Dette skal have en koncekvens for politikere.

Susann Susann (Ribe, 2021-12-21)

#39671

Jeg ser ingen mening i jeres lovindgreb og finder dem på ingen måde i tråd med grundlov og diverse konventioner

Jakob Thøstesen (Brørup, 2021-12-25)

#39673

Der mangler evidens og mening i alle tiltag mod corona

Natasha Brøgger (Glostrup , 2021-12-28)

#39675

Jeg vil ik have deras CORONA vacciner BASTA BOM. Folk er FOLK og FÄ.

Inger Melani Blom Knudsen (Aarhus , 2021-12-29)

#39678

Jeg skriver under fordi jeg er enig med det der er grundlaget for denne underskriftindsamling og fordi det er min klare opfattelse at diverse medicinalfirmaer til stadighed har alt for meget indflydelse via lobby m.v. på både internationalt plan og i forhold til danske politikere. Corona er blevet gjort til 95% skræmmekampagne og 5% reel fare for helbreddet i forhold til danske forhold. At man i andre lande med langt mere forurening og kroniske luftvejslidelser i størstedelen af lokalbefolkningen, er hårdere ramt, er ikke en blåstempling af at vi i Danmark skal hverken lukke helt ned eller sprede unødig frygt i befolkningen fra regeringens side. Ej heller begynde at vaccinere med en vaccine som er betinget godkendt, idet man ikke kender langtidsvirkningerne heraf. (Der er pt. alt for mange besynderlige hjertestop i aviser og folk der vænner sig til at leve med at ha det elendigt p.g.a. diverse vacciner, som via deres teknologi, sløver imunforsvaret og gør folk generelt mere modtagelige over for det de skulle forhindre.

Lars Ole Bonnevie (Farum, 2021-12-31)

#39687

Diktatur er og bliver diktatur - også selvom der står medicinsk foran ordet.

Susanne Skadhauge (Lundby, 2022-01-05)

#39688

Regeringen og deres eksperter har fra udbruddet i Wuhan til dagsdato reageret for sent, forkert og uansvarligt. De tilpasser deres budskaber og ikke de faktuelle data.
Pentabase som besidder den absolut mest præcise pcr teknologi som levere testsvar på 2 timer inkl. Variant, er koldt blevet afvist i 2 år, selvom de gennem de 2 år, med over 1. Mio. Test har fundet og isoleret smittede I private virksomheder uden en eneste smittekæde, da testen er så sensitiv at den fanger smittede tidligt. Så man kunne men vil ikke standse smittespredningen.

Lars Christensen (Fredericia , 2022-01-05)

#39694

Jeg er frit menneske og mennesker bestemmer selv, hvad de vil. Ingen anden har ret, til at påtvinge os sundhedsfarlige tiltag og sundhedsfarlige eksperimentelle indsprøjtninger. GUD har givet os immunforsvar, så vi behøver ingen pharmazeutiske stoffer, som gør os syge.

Stefanie Widderich (Kruså , 2022-01-09)

#39701

Jeg er spændt på den afsluttende evaluering af regeringens og sundheds"væsnets" håndtering af deres groteske håndtering af denne sag.
Tallene fra Statistikbanken over antal døde i DK, taler vist for sig selv.
2017- 53 261
2018- 55 232
2019- 53 958
Det giver jo slet ingen mening med disse tåbelige tiltag.
1: Coronapasset er ingen garanti for ikke at være smittebærende.
2: Viruspartikler er ca. 250 X mindre end maskernes huller.
3: Testen er uvirksom, fordi den ikke kan kende forskel på virusser.

Bekendtgørelse om smitteopsporing, undersøgelse, indlæggelse eller isolation
og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod
smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af
Coronavirussygdom covid-19

Tvangsmæssig behandling
§ 5. Styrelsen for Patientsikkerhed kan iværksætte tvangs‐
mæssig behandling af en person, der lider af en alment
farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet
med en sådan, jf. § 5, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod
smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for
Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der
lider af Coronavirussygdom 2019 (covid-19), eller som for‐
modes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019
(covid-19), at lade sig tvangsmæssigt behandle.
Stk. 2. Politiet kan om nødvendigt og under anvendelse af
den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets
virksomhed yde bistand til gennemførelsen af den tvangs‐
mæssige behandling.
Sundheds- og Ældreministeriet, den 13. januar 2021
Magnus Heunicke
2020- 54 645

Michael Johannessen (3480, 2022-01-14)

#39702

jeg ser tendenser mod et mindre frit Danmark, hvor grundlovsikrede rettigheder står for fald og den enkelte borgers ret til at træffe et sundhedsmæssigt valg er sat ude af spil, men en indirekte tvang, hvis man vil opretholde sin "frihed"

Majbrit Keinicke (Hellerup, 2022-01-14)

#39712

Især fordi mundbing stort set ingen effekt har mod at blive corona smittet og fordi det giver falsk trykhed og formodelig øger smitten.

Claus Christiansen (Rørvig, 2022-01-19)

#39716

Fordi ingen kan tvinge andre til noget som helst..!!

Piet Haiin (Højbjerg, 2022-01-27)

#39718

Er fanme trøst af at de såkaldte magthavere styre udenom de der ved mest og trækker på folk med høje stillinger istedet for sundhedsfaglige, de der rent faktisk VED noget!

Tønder Ane-Cathrine Louise (Helsinge, 2022-01-30)

#39721

Covid 19 er den største manipulation og løgn og den er ikke mere dødelig end infuenza og aldrig skulle have været kaldt en pandemi. Og det at tvinge folk indirekte til at tage den for ikke at miste deres job er et totalt magt overgreb....

kevin pedeesen (Slagelse , 2022-01-31)

#39728

Jeg er fuldstændig enig i erklæringen.

Hanne Larsen (Ballerup, 2023-03-01)

#39730

Ich behandele immer mehr Patienten mit Impfschaeden.

Beatrix Braack (Padborg, 2023-03-27)

#39731

Det er vigtigt at vide ALT omkring COVID-19 !!!!!

Anja Øvre (Frederiksberg C, 2023-04-22)

#39732

Meget er sket siden initiativet til denne underskriftsindsamling blev taget
En loyalitet, som måske i nogle tilfælde i forvejen var tyndslidt, en uudtalt kontrakt bygget på priviligeret tillid, har fået dødsstødet af dem, der mest af alt profiterede af borgerens blinde kooperation, fordi nok aldrig er nok for visse "mennesker".
Hvad skal der så ske nu? Spørgsmål, nogle med fatale implikationer, er langt flere end svar. Dog en ting er sikkert, menneskehedens forrædere skal ikke slippe uskadt fra deres uhyrlige ugerninger.

Troels Møller (Brædstrup , 2023-09-02)

#39733

Jeg er enig i at dette er et biovåben

Jill Petersen (Valby, 2024-01-25)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...