NEJ TIL GRUSGRAV MELLEM SØSUM, SLAGSLUNDE OG GANLØSE

Kommentarer

#802

At placere en grusgrav så tæt på bymæssig bebyggelse er uacceptabelt i dagens Danmark. Grusgrave er lig med støj, støv og tung trafik i det omkringliggende miljø og Ganløse ligger kun 1-2 km væk i fugleflugtslinie afhængig af bopæl. Ganløses børn og voksne skal ikke belemres med partikelforurenet luft og mere tung trafik med dieselos og støj.

Connie Sørensen (Ganløse, 2019-05-24)

#803

Dette medfører utallige gener for mig og mine børnsopvækst i dette ellers rolige område. Støj, støv og trafik gener er kun en lille del af problematikkerne. Vi bor i rolige omgivelser - bevidst og ønsker at blive ved med det.

Tove Christensen (Stenløse, 2019-05-24)

#805

Som beboer i Ganløse og på Bygaden, vores lille landsbys hovedtrafikåre er jeg alvorligt bekymret for gener i form af støj, støv, trafikbelastning og vibrationer til skade for fundamenter og murværk. Ganløse bliver ødelagt af yderligere belastning.

Ralf Sørensen (Ganløse, 2019-05-24)

#816

Jeg ønsker ikke en grusgrav så tæt på by

Maya Grandahl (Ganløse, 2019-05-24)

#819

Vil være meget ked af at vores rolige smukke område bliver ødelagt af støj og tung trafik.

Kristine Aagaard (3660, 2019-05-24)

#826

Jeg vil ikke have et naturskønt område ødelagt

Birgit Jakobsen (Stenløse, 2019-05-25)

#830

Mine nære bliver dybt påvirket af denne gennemgribende kommunale beslutning!

Lars Lyngsøe Højberg (Aalborg SV, 2019-05-25)

#832

Det er for stor en belastning for byen Ganløse og vil ødelægge vores by. Vi har haft vores grusgrave omkring og det betyder meget trafik.

Sussie Nygaard (Stenløse, 2019-05-25)

#835

Jeg er bekymret for generne. Især tung trafik med lastbiler tæt på vores børns skole og støvpartiklerne i luften.

Christina Stadpris (3660 Stenløse, 2019-05-25)

#836

Vi har flere venner der er meget generet af det og jeg kommer selv fra området.

Tina Pihl Fossing (Lyngby, 2019-05-25)

#837

Jeg ønsker at bevare det naturskønne og mangfoldige dyreliv i området

Sidsel Jensen (Veksø sj, 2019-05-25)

#839

Min familie bliver nabo til det svineri

jens vilhelmsen (3670 Veksø Sjælland, 2019-05-25)

#846

Beboerne og nærliggende skole bliver generet af det.

Maria Brinkløv (Kgs. Lyngby , 2019-05-25)

#847

Det er en virkelig dårlig ide både for mennesker og miljø

Mai-Britt Vingsøe (Stenløse, 2019-05-25)

#854

Nok er nok.

Pelle Kristensen (stenløse, 2019-05-25)

#855

Frisk luft hører til på landet

Gry Olsen (Stenløse, 2019-05-25)

#861

Jeg skriver under, fordi sådan et indgreb er miljøforurende

Hans Jørgen Madsen (Stenløse, 2019-05-25)

#862

jeg protesterer mod forslaget om ny grusgrav

jane arentoft (slagslunde, 2019-05-25)

#864

Af miljømæssige hensyn og menneskelige omkostninger

mette groos (2300, 2019-05-25)

#868

Jeg bor i Ganløse, og har børn på Ganløse skole. Jeg syntes det er utrolig at man kan vælge at lave en grusgrav så tæt på et byområde. Der vil helt sikkert komme støvgener, og mere tung trafik i byen. Byen er ikke gearet til dette. Vores børn cykler flere steder på landevejen.

Ingelise Kastrup (Stenløse, 2019-05-25)

#870

Jeg skriver under fordi det er komplet latterligt at lave en grusgrav der

Jessika Hald (Køge, 2019-05-25)

#871

Det er et alt for voldsomt projekt, der ødelægger naturen. Grav grus ude på havet, så er der plads til mere vand der.

jørgen Lund-Hansen (Ganløse, 2019-05-25)

#877

Jeg skriver under fordi, hvis der etableres grusgrave:
Vil det enestående istidslandskab blive skamferet og skadet for al eftertid!
Desuden vil naturen lide skade, idet træer og flora, vildt og insekter vil lide skade, hvilket er uacceptabelt da det forringer biodiversitet og bidrager til klimaforandringer.
Det er vanvid at ødelægge landskabet og forurene området med støv og tung trafik, sammen med de øvrige skadevirkninger, der er fuldstændigt ignoreres af regionen.

Michael Reder (Slagslunde, Stenløse , 2019-05-25)

#879

Jeg vil ikke have ødelagt vores skønne natur af gravemaskiner, lastbiler mm.

Lea Markussen (Slagslunde, 2019-05-26)

#882

Jeg er bekymret for hvordan det påvirker kvaliteten af vores drikkevand.

Maibritt Hoydal (Stenløse, 2019-05-26)

#883

I forringer livskvaliteten hos flere familier

Morten Ballisager (Skanderborg, 2019-05-26)

#884

Støj fra trafikken, den trafik der kommer igennem Ganløse, forurening pga. Støv tænker på mit barns lunger når det løber og leger på skolen.

Kim Brendstrup (Ganløse , 2019-05-26)

#885

Har boet i Søsum.
Den vil være ødelagt for altid, denne lille hyggelige landsby.

Lis Brandt (Jyllinge, 2019-05-26)

#898

For at beskytte naturen. Som blev formet under sidste istid.
For at forhindre den tonstunge trafik på det smalle vejnet omkring Ganløse og Søsum

John Olsen (Jægerspris, 2019-05-26)

#899

Jeg skriver under fordi der ikke er plads til mere trafik på vejene igennem og rundt om Ganløse. Skoleveje skal beskyttes.
Vi ønsker heller ikke mere støv, støj og forurening af vores dyrebare grundvand.

Karoline Pedersen (Ganløse, 2019-05-26)

#901

Af miljømæssige årsager er det fuldstændigt ude i hampen at give tilladelse til udvinding af grus så nær byområder i en særlig bevaringsværdig natur. Det er ligeledes en usædvanlig hård miljømæssig belastning med støj, forurening fra mange store lastbiler samt urimelig slidtage af veje omkring byområderne.
Skolebørn der skal udsættes for fare grundet en voldsom mængde tung traffik.
I disse tider hvor miljø er i højsædet, vil det klæde politikkerne at stoppe dette og sikre miljøet i området

Palle Kristensen (Stenløse, 2019-05-26)

#902

Både trafik, luft og naturpåvirkningerne er for store uden kompenserende beplantning og nye veje

Jens Nyborg (Stenløse, 2019-05-26)

#903

Det ligger for tæt på skolen og der er ikke infrastruktur til al den tunge trafik der skal til og fra en grusgrav.

Christian Jensen (Ganløse, 2019-05-26)

#904

Grusgraven vil komme til at ligge alt for tæt på skolen, og der er ikke plads til mere tung trafik på vejene i lokalområdet. Der er mange forældre der ikke tør sende deres børn til skole på cykel, da her ingen cykelstier er. De børn der kører på cykel, kører på fortovene for at være i sikkerhed.

Carina Jensen (Ganløse, 2019-05-26)

#906

Vi skal passe på vores vand
Buresø vandværk

Willy Bromann Hansen (Slangerup, 2019-05-26)

#913

Jeg skriver under, da vi påtænker at flytte til dette område, samt for at bevare et smukt naturområde. Vi må tænke på at bevare områder der ligger frit til dyr, insekter, bier og mennesker. Vi kan ikke tillade os at ødelægge alt på vores vej frem. Samtidigt er det ikke sundt for befolkningen i området.

Lone Teit Bartels (Ballerup, 2019-05-26)

#914

Jeg synes ikke, at vi kan byde byens børn at sætte deres sundhed på spil. Jeg har selv et barn i byen og ønsker flere, men er da ikke sikker på, at jeg vil lade dem vokse op nær en grusgrav som Kan give sundhedsskadelige påvirkninger og konsekvenser.
I bør kraftigt overveje, hvilke borgere I ønsker skal bo i byen, for med en grusgrav som nabo er jeg ikke sikker på, at børnefamilier ønsker at bo her.
Udover vores børn, hvad så med naturen og vores drikkevand på sigt??? Et stort rungende NEJ TAK ved min underskrift her.

Louice Teit Steenberg (3660 Ganløse , 2019-05-26)

#915

Jeg er imod forslaget

Peter Hesdorf (København, 2019-05-26)

#916

Køre mc i smukt område som jeg ikke mener skal ødelægges med grus på veje og store tunge lastbils trafik som smadre fred og idyl !

Vita Christensen (Hillerød, 2019-05-26)

#919

Støj-trafik og støv problemer

Hanne Wagner (Slagslunde, 2019-05-26)

#921

Rita steffensen

Rita Steffensen (Herlev, 2019-05-26)

#924

Vi ødelægger naturen og får mange tunge køretøjer på de små landeveje hvor vi cykler og stor risiko får at blive kørt ned. Vi får også ødelagt vejene og alt det forurening det giver. Stort nej herfra

Flemming Skov (Stenløse , 2019-05-26)

#928

Jeg frygter for den forurening af naturen og øgede trafik, som en grusgrav vil medføre.

Lisbeth Henriksen (Ganløse, 2019-05-26)

#934

Jeg er imod en grusgrav så tæt på byen. Det ødelægger vores helbred og vi skal leve med støv og tung trafik i vores naturskønne område.

Anders Ibse (Ganløse, 2019-05-26)

#936

Stop dette vandvid. Vores små landsbyer ønsker ikke yderlig tung trafik gennem byerne.
Vi er allerede hårdt ramt. DETTE SKAL STOPPES MED ALLE MIDLER!

Thomas westergaard (Stenl'se, 2019-05-26)

#941

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret for miljøet og ikke mindst de følger en råstofudvinding vil få for de trafikale forhold i og omkring Ganløse, som i forvejen er hårdt plaget af megen og tung trafik gennem bymidten. Desuden kan jeg frygte forurening af grundvandet, som heldigvis indtil nu er rent i de 4 boringer vi har i og ved Ganløse.

Bo Otterstrøm (Ganløse, 2019-05-26)

#942

Mine børn skal ikke udsættes for støj og støv gener. Det er netop derfor vi er flyttet væk fra Kbh centrum

Christopher Scheel (Ganløse , 2019-05-26)

#945

Negativ miljøpåvirkning i et område, som er vigtigt drikkevandsområde. - og infrastruktur med små veje og landsbyer, der vil blive overbelastede.

Anni Søgaard (Ganløse, 2019-05-26)

#951

Jeg er af den overbevisning, at en grasgrav vil være sundhedsskadelig (støvpartikler) for børnene på Ganløse skole. Endvidere vil det stavnsbinde folk til deres huse (især i Søsum) og over meget lang tid ødelægge et smukt naturområde. Slutteligt vil transporterne via små veje være katastrofale for lokalområderne.

Rikke Glahn (Ganløse, 2019-05-26)

#954

Bosiddende i Slagslunde og ønsker ikke at mine børn skal udsættes for partiklestøv der på længere sigt kan give alvorlige komplikationer

Krestina Videslet Christiansen (3660 Stenløse , 2019-05-26)

#958

Absolut NEJ til grusgrav

Alice Andersen (Ganløse, 2019-05-26)

#969

For at værne om den unikke natur her er og for at sikre at vi ikke får mere tung trafik igennem vores vejnet som på igen måde er gearet til dette.

Marlene Schioldan (Slagslunde, 2019-05-26)

#976

Jeg bor i Slagslunde hvor vi allerede nu er plaget af rigtig meget gennemkørende trafik. Der bør gøres alt for at undgå yderligere tung trafik.

Berit Grønborg (STENLØSE, 2019-05-26)

#977

Protest

Jane Arentoft (Slagslunde, 2019-05-26)

#980

Jeg skriver under fordi jeg har børnebørn på ganløse skole og lider af astma

Aase Birkholm Olsen (Ganløse, 2019-05-27)

#981

Jeg skriver under fordi vi selvfølgelig ikke skal have en grusgrav i vores skønne område og som oven i købet vil skade børn og voksnes lunger! Niks!

Ea Rubin (Ganløse, 2019-05-27)

#985

Fordi der bliver meget mere trafik i gennem søsum Bygade med lastbiler

Egon Knudsen (Søsum Bygade 10, 2019-05-27)

#986

Jeg ønsker ikke yderligere tung trafik på de små veje hvor det i forvejen er presser at cykle.

Christian Sinding Nellemann (Slagslunde, 2019-05-27)

#995

Jeg skriver under fordi jeg ønsker at beskytte lokalmiljøet imod støvgener, trafikstøj samt sikre vores rene drikkevand.

John Thorndahl (Slagslunde, 2019-05-27)

#996

Jeg lever af ilt der produceres af planter, drikker vand der gerne skal være så rent som muligt og glæder mig over at fauna og flora har levested her i det smukke landskab. Et ørkenlandskab svarende til 1000 parcelhusgrunde med tilhørende trafik og forurening er i min optik ikke ønskeligt.

Søren Buchter (Slagslunde, 2019-05-27)

#997

Jeg skriver under for at undgå støvgener, for at beskytte de bløde trafikanter mod den store stigning i tung trafik; endvidere for at beskytte vores drikkevand.

Berit Thorndahl (Slagslunde, 2019-05-27)

#999

Grusgrave skal væk fra beboelse og især børn og unge!

Rolf Flor (Farum, 2019-05-27)

#1000

Jeg er opvokset i Ganløse og mine forældre har en gård jeg skal arve i det område, hvor der skal graves... Jeg vil absolut ikke være med til, at ødelægge både naturen, værdien og at Ganløse skal ligge midt i et industriområde.

Hanne Schultz (Hellerup, 2019-05-27)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...