Nej til Ring 5 motorvej

Kommentarer

#203

Jeg synes ideen om en vej der ødelægger de små landsbysamfund er en dårlig idé, vores liv bliver simpelthen ødelagt og vores fremtid med børn usikker pga. Forurening fra luft og lyd! Men det ødelægger også et smukt økosystem, som er helt særligt for dk! Derudover kommer vejen til at have en negativ betydning for de grundvandsreservoirer der ligger i området.

Camilla Hansen (Lille skensved, 2019-05-12)

#204

Jeg kommer til at bo 150 m op ad en motorvej, jeg på ingen måde har ønsket. Vores landsby forvandles til et støjhelvede, huspriserne falder og naturen bliver ødelagt. Det bliver en svensk motorvej, da de nu kan bruge Sjælland som vejen til Europa. Vi får svært ved at nå en co2 nedsættelse på 40 % overfor EU i 2030 med et nyt vejanlæg til 113%. Hænger slet ikke sammen. Tænk at politikerne er så klimafokuserede her op til valget, samtidig med at motorvej Ring 5 Syd er på tegnebrættet. Valgflæsk siger jeg bare. De skulle skamme sig..!!!!!

Anne Widerquist (Tune , 2019-05-12)

#206

Jeg ønsker ikke flere motorveje i Danmark. Jeg bekymre mig om klimaet og den natur der er tilbage.

Lisbeth Roed (Hove, 2019-05-12)

#207

Vi har rigeligt med motorveje og trafik i området.

Laila Bendtsen (Ishøj, 2019-05-12)

#211

Det går gemmen smukke naturområder

Jacob Larsen (Slangerup, 2019-05-12)

#218

Fordi jeg bor her og værner om naturen og miljø

Marie Ingerslev (Tune, 2019-05-12)

#220

Støj har nok af - vi behøver ikke mere. Støj dræber. Det er skændigt, at politikerne vil spærre alle landsbyerne langs Køge Bugt inde i motorveje og støj!

Steen Havlund Andersen (Tune, 2019-05-12)

#221

Få nu alternativer til at virke først ... der er en helt ny togbane som endnu ikke er i drift...

Søren Kristiansen (Tune, 2019-05-12)

#222

Ønsker ikke mere støj end der allerede er.
Med tanker på klimaet, så bør der heller ikke anlægges mere asfalt.

Lizette Raun Andersen (Havdrup, 2019-05-12)

#224

For mine børnebørns skyld og for naturens skyld

Lita Dandanel (Roskilde, 2019-05-12)

#225

Jeg skriver under fordi dansk natur bliver ødelagt. Større byer og landsbyer drukner i et støjhelvede og forurening. Danmark skal ikke være et transit land mellem landene syd for Danmarks grænser og lande i nord. Sverige og Norge må selv investere i løsninger der kan løse deres behov for transport af vare mellem nord og syd. Ikke på vores bekostning

Søs Kreutzmann (Havdrup, 2019-05-12)

#235

Alt for meget asfalt, alt for lidt miljø

Tina Stejlborg (Hedehusene, 2019-05-12)

#236

Ikke mere støj og forurening.
Ikke flere motorveje der pløjer sig gennem naturskønne områder,og ødelægger de små landsbyer.

Esther Jensen (Karlslunde, 2019-05-12)

#237

Jeg vil gerne stemme et stort nej til ring 5 da jeg ikke mener det løser problemet og fordi den vil komme til at køre lige igennem vores by der nok vil komme til at stoppe et større indbygger tal og by udvikling.

Aviaja Lennert Skov (Tune , 2019-05-12)

#244

Ikke mere asfalt

kamilla lindebod Kristensen (Lilleskendsved , 2019-05-12)

#245

For mange penge tilmed for kort investering. Planlægning og projektering tager tid så vejen er første en realitet om 5-10 år og så er udvikling på transportområdet løbet fra vejen.
Den altoverskyggende årsag er miljøet og pengene skulle investeres i udkants Danmark, som de ynde at kalde det, således hele landet udvikles. Ved det blev trafikkoncentration omkring de store byer ikke så stor.

Jan Egelund Jensen (Taastrup, 2019-05-12)

#246

Alle de unikke byer og landskaber der bliver ødelagt kan ikke genskabes. Flere veje giver flere biler.
Der er så mange alternativer, som ikke forsøgt endnu herunder styrkelsen af den kollektive trafik og fleksible vejbaner på eksisterende motorvej. Lad os kigge i den retning først!

Dorte Øland (store Salby, 2019-05-12)

#248

Jeg bor i ejby og vil blive generet af larm.
Det er også meget dyrt og lave en ekstra motorvej, mener bestemt ikke vi har behov for en til

Lizs Olsen (Ejby, 2019-05-12)

#249

Imod ring 5

John Andersen (Lille Skensved , 2019-05-12)

#252

Vi skal passe på jorden, og huske at vi kun er her i kort periode, men jorden er vores hjem som skal bestå

Cathrine Christophersen (Taastrup, 2019-05-12)

#253

Vi har motorvej nok ind til København.
Natur og ro er vejen frem ❤

Bettina Mikkelsen (Greve, 2019-05-12)

#257

Modstander af ring 5

Michael Larsen (Lille Skensved, 2019-05-12)

#261

Det er forkasteligt at smadre så mange hjem og landsbyer, for at lave en motorvej som nærmest alle trafikforskere og eksperter på området siger ikke vil hjælpe på trængslen.

Steffen Beck (Tune, 2019-05-12)

#263

Det er en fuldstændig vanvittig ide.

Vibeke Højer (Hedehusene, 2019-05-12)

#269

Et unødvendigt onde - uanset om vi taler miljø, økonomi eller tid. Kun svenskere og tyskere ( og måske fr. Stærke ) ønsker denne R5

Gitte Hartvig (Tune, 2019-05-12)

#270

Vi har ikke brug for flere motorveje, men alternative løsninger. Samtidig ødelægger en ny motorvej skønne naturområder.

Morten Markdanner Lindgren (Ishøj, 2019-05-12)

#271

Den forslået motorvej løser ikke nogle af de trafikale udfordringer. Taler af erfaring, køre over alt på vejene som servicetekniker på det 20en år og undre mig stadig over at politikerne der kalder sig ansvarlig kan komme med et forslag til så mange penge, når udvidelsen af Køge bugt ikke engang er nævnt som et forslag i kommissionen rapport

Henrik Jørgensen (Lille Skensved, 2019-05-12)

#272

Der er ikke et behov for ring 5 og man ødelægger så mange små landsbyer ved at lave den

Lisa Jørgensen (Ejby. Lille Skensved, 2019-05-12)

#274

Jeg har valgt at bo i Tune fordi jeg værdsætter natur, landsbymiljø og fred og ro. Vi bor meget tæt på transportkorridoren - og ville være rigtig ked af, at motorring 5 skulle blive en realitet

Pia Ørnslund (Tune, 2019-05-12)

#280

Det er en dårlig løsning

Nadja Ussingkær (Ishøj , 2019-05-12)

#282

Jeg har valgt at skrive under fordi jeg bor i Greve Landsby og fortsat ønsker at kunne nyde det at bo på landet uden yderligere støj fra endnu en motorvej.

Anne Hansen (Greve, 2019-05-12)

#284

Endnu en motorvej er en meningsløs investering i en fossil fortid. Jeg ønsker ikke at bidrage til at smadre miljø og klima unødigt.

Carsten Beck-Nilsson (Torslunde, 2019-05-12)

#289

Motorvejen vil have langt flere negative impacts end positive.

Frans Schelde Jacobsen (4622 Havdrup, 2019-05-12)

#290

Lad os afskaffe det for vores kommende generationers skyld.

Amanda Dandanel (Vallensbæk, 2019-05-12)

#291

Vi har ikke brug for endnu en motorvej. Der er alt for mange skønne steder og naturområder der bliver ødelagt. Desuden kommendes til at ligge i min baghave og det erjegbestemt ikke interesseret i.

Lene Johansen (Tune, 2019-05-12)

#293

Jeg ønsker Trængselskommissionens betænkning nr. 1539, september 2013 med visioner og forslag gennemført før man
begynder at tale om nye motorveje.

Henrik Fabricius (Greve, 2019-05-12)

#296

Er imod ødelæggelse af natur og landskab. Kan se klart bedre alternativer med langt mindre miljøbelastende konsekvenser

Zenja Godske (4623, 2019-05-12)

#298

Jeg bor i trafikkorridoren.

Charlotte Knigge (Gadstrup, 2019-05-12)

#299

Det eneste den nye motorring 5 bidrager med er støj og luftforurening!

Klaus Brekke (Sengeløse , 2019-05-12)

#300

Vi vil gerne bygge hus og var lige ved at købe en grund, hvor motor vejen skal gå igennem. Godt vi ikke gjorde det. Fik information via familien.

Yasmin Svan Jørgensen (Greve, 2019-05-12)

#305

Vi skal passe på miljøet, en ny motorvej er ikke løsningen på de trafikale trængsler.

Anders Ruby Nyholm (Roskilde, 2019-05-12)

#309

En parallel motorvej til Køgebugtmotorvejen ikke giver nogen mening. Vi skal satse på offentlig transport og Ring 5 ødelægger MANGE landsbyer på vejen.

Johanne Slemming (Byvejen 36, 2019-05-12)

#313

Jeg ikke ønsker en motorvej i baghaven

Lennert Weidekamp (Ejby, 2019-05-12)

#315

Som nystartet landmand i området vil det have en stor betydning for mig, da der vil blive inddraget en del af det jord jeg driver i dag.

Casper Rolighed (Ringsted, 2019-05-12)

#316

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker Ring 5 motorvejen. Jeg mener den kollektive trafik kan forbedres meget, gøres billigere, køre til tiden og oftere, gøres langt mere attraktiv, evt.med stats støtte. Evt. Udvidelse af eksisterende vejnet.

Leif Hansen (Ll.Skensved, 2019-05-12)

#322

Løsningen er ikke en ny vej, men bedre kollektiv trafik og intelligente teknologiske løsninger. Der er alt, alt for mange kendte bivirkninger (fx ødelæggelse og gennemskæring af natur, øget støj og forurening) ved en ny vej i forhold til fordele. Trængselsproblematikken omkring KBH løses jo ikke ved en parallelmotorvej til Køge Bugt. Effekten af vejudvidelser holder knap to år. Så er vejene ‘mættet’ med billister igen. Det er som at tisse i bukserne for at holde varmen. Prøv nu at tænke på, hvad kommende generationer vil og har brug for!!

Tine Hald (Solrød, 2019-05-12)

#323

En ring 5 vil ødelægge.hele området som i forvejen er ramt hårdt af motorvej, 3 jernbaner, mv . Der er samtidig en fantastisk natur, gamle landsbyer, kirker og lokalsamfund som man ikke finder så mange steder

Charlotte Lange (Jersie solrød, 2019-05-12)

#324

Ring 5 er fuldkommen unødvendig og vil genere, og i mange tilfælde - helt ødelægge - rigtig mange danskeres liv. Alt sammen for at få hurtigere trafik fra Tyskland til Sverige.

Vinni Bekmose (Lille Skensved, 2019-05-12)

#327

Vi ikke har brug for flere motorveje. V har brug for bedre kollektiv transport.

Inger Staahl Jensen (Borup, 2019-05-12)

#331

Nej til ring 5 syd og nord

Frode Baltzer (Lille Skensved, 2019-05-12)

#333

Lad vær med at ødelægge naturen. Flere vejbaner giver flere biler. Brug penge på billig attraktiv offentlig transport i stedet for.

Tina Nielsen (Solrød Strand , 2019-05-12)

#336

Vi skal passe på vores natur

Helle Holst (Tune, 2019-05-12)

#348

Flere veje giver mere biltrafik, og vi har alt for meget biltrafik i forvejen. Flere veje løser ikke trafikproblemer.

Thomas Otzen (Hvidovre, 2019-05-12)

#349

Vi har ikke brug for flere veje men derimod bedre offentlig transport!

Tine Samdahl (Fjenneslev, 2019-05-12)

#350

Jeg bor midt i trafikkorriodren

Nete Larsen (Hedehusene, 2019-05-12)

#351

Jeg skriver under fordi vores område ved Tune/ Greve Landsby er hårdt presset med kraftig trafik og støj fra motorvejen samt lufthavn og testcenter i Hedeland. Det kan ikke være rigtigt at man går ind for at ødelægge alle de små landsbyer, hvor folk flytter ud, netop for at finde fred og ro

Eva Nielsen Due (Greve , 2019-05-12)

#352

Jeg har valgt at bo i en landsby, tæt på naturen, ikke på en motorvej

Anette Larsen (Tune, 2019-05-12)

#354

Jeg skriver grundet min modstand til Ring5

Thomas Brøste (Ishøj, 2019-05-12)

#356

Det er en skidedårlig ide

Patrick Damgård Helgason (Terslev, 2019-05-12)

#357

Kommer til at bo lige op af den og er flyttet til Havdrup for at få fred, ro samt grønne marker.

Stine Hansen (Havdrup, 2019-05-12)

#363

Jeg ikke ønsker en Ring 5 så tæt på Vores dejlige by Ejby

Pia Hansen (Ll skensved, 2019-05-12)

#366

Jeg ikke en larmende og naturødelæggende motorvej

Karoline Kehler (Ishøj, 2019-05-12)

#370

Miljøet. Herunder støj.

Vibeke Winther (Taastrup, 2019-05-12)

#372

Vi skal passe på naturen

Henrik Zedeler (Espergærde , 2019-05-12)

#373

Min skønne landsby bliver ramt af disse planer!

Vibeke Richter (Torslunde Landsby/ Ishøj, 2019-05-12)

#374

Unødvendig med en ny motorvej, samt har vi støjgener nok i forvejen fra tog og motorvej i området

Nathasja Søfeldt (Vemmedrup , 2019-05-12)

#376

Jeg vil bevare naturen

Mie Rust Larsen (Hedehusene, 2019-05-12)

#377

Jeg er imod at Ring 5 bliver bygget.

Flemming Tholstorf (Karlslunde, 2019-05-12)

#378

Vi har ikke behov for en ny motorvej, det er hurtigere med bil end med offentlig transport, derfor invester i kollektiv transport og gratis parkering ved stationer og der må komme ny teknologi, vi skal passe på klimaet.

Birgitte Skytte Petersen (Tune, 2019-05-12)

#379

Jeg ønsker ikke mere biltrafik og vil ikke have en motorvej mindre end 100 meter fra mit hus

Kent Qvist Nepper (Tune, 2019-05-12)

#382

NYE RINGVEJ VIL IKKE HJÆLPE PÅ TRAFIKKEN, SOM BARE FORØGES ÅR EFTER ÅR. desuden VIL DEN ØDELÆGGE NATUREN.

anette HOUGAARD (KARLSLUNDE, 2019-05-12)

#386

Vi har nok her!!!!!

Benny Hansen (Solrød strand , 2019-05-12)

#389

Kan simpelthen ikke se hvorfor man skal bruge alle de penge, på at ødelægge noget dejlig natur!!!!

Mikkel Andersson (4030, 2019-05-12)

#393

Jeg syntes projektet er helt tosset. Lav i stedet mere kollektiv trafik.

Jesper Andersen (4622 Havdrup, 2019-05-12)

#394

Jeg vil hellere bibeholde naturen og udvikle offentlig transport.

Lene Hansen (Tune, 2019-05-12)

#395

Jeg bor i Tune som vil lide under fatale konsekvenser af ring 5. Derudover støtter jeg under INGEN omstændigheder de større ødelæggelser af den bevaringsværdige danske natur som bl. a. Hedeland og dyrehaven som ring 5 vil frembringe. Udover Tune står ubegribeligt mange mindre og større byer samt landsbyer til at blive påvirket i meget negativ grad på grund af ring 5. Jeg ønsker at bevare det skønne Danmark, som det er. Både den danske natur, skønne landskaber OG byliv.

Lisbeth Eugenie Olsen (4030 , 2019-05-12)

#396

Hvis Ring5 blev gennemført ville jeg komme til bo lige op ad motorvejen. Jeg har valgt at bo her i Tune, for at være i pagt med naturen og leve et landsbyliv med ro og højt til loftet. Det ville være ikke mindre end en katastrofe, at anlægge en motorvej her

Anne Marie Boysen (Tune, 2019-05-12)

#398

Her er sådan en dejlig ro i Tune,,, derfor jeg har bosat mig her,,,,,

Rene Nygaard (Tune, 2019-05-12)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...