Nej tak til Lergrav i Annisse Nord

Kommentarer

#402

Der agiteres disse år meget for "Nationalpark Kongernes Nordsjælland"
Minedrift tæt på beboer og til skue for turister virker ikke gennemtænkt

Rudy Bergholdt (Gl.Annisse, 2020-11-09)

#408

Støj, støv, tung trafik vil ødelægge den natur, som vi har i Annisse Nord. Hvordan kan vi bevare naturen til vores vilde dyr / insekter, når man vil fjerne så stort et grønt område og sætte store maskiner ind?

Lone Nielsen (Annisse Nord, 2020-11-10)

#409

Jeg er imod, at man vil grave, hvor der færdes børn på vej til og fra skole, og så tæt på boligområde. Der findes mange andre marker til gravning, hvor der ikke bor mennesker.

Britt Harboe (3200 Helsinge, 2020-11-10)

#410

støv og støj
tung trafik
huspriser

Bent Svensson (Annisse nord, 2020-11-10)

#412

Støv og støj

Bjarne Hansen (Annisette nord, 3200 Helsinge, 2020-11-10)

#413

Ønsker ikke fredn spoleret i vores område

Annette Jensen (Helsinge, 2020-11-10)

#418

Stop nu lergravningen, som ligger i et område med mange boliger, skole og små veje. Området har længe måtte trækkes med lergravning tæt på det nye forslag - og nu senest med jordpåfyldning af området. Der må være grænser for, hvor meget folk skal udsættes for.

Eva Frese (Vejby, 2020-11-10)

#421

Vi planlægger at købe hus 550 meter derfra. Dette bliver ikke til noget hvis dette vedtages. Det vil afskræmme os, og mange andre, fra at købe hus I Annisse Nord.

Elisabeth Martinelli (Charlottenlund, 2020-11-10)

#424

Jeg er ikke interesseret i tung trafik i området.

Kelly Zarate (Helsinge, 2020-11-10)

#425

Jeg gider ikke leve i støj fordi der skal laves veje og huse i København og andre steder 😡

Jane Sørensen (Annisse nord, 2020-11-10)

#428

Jeg skriver under fordi lergrave, industristøj og tung trafik ikke hører hjemme klods op af beboelse og midt i et naturskønt område.

Jacob Lauemøller (Helsinge, 2020-11-10)

#429

Jeg skriver under fordi, jeg ikke synes at tung trafik hører hjemme tæt på et boligkvarter med de gener det medfører af støj og forurening.

Sanne Lauemøller (Helsinge, 2020-11-10)

#430

Jeg er hverken interesseret i støj, larm eller tung trafik, som en lergrav lige op af et boligkvarter vil medføre.

Amalie Lauemøller (Annisse Nord, 2020-11-10)

#431

En grusgrav ødelægger naturen og det frirum der er til de lokale beboere.

Majken Astrup (Kbh S, 2020-11-10)

#433

Det vil betyde en væsentlig forringelse af livsmiljø-vilkår og ejendomsværdi for de borgere, der vil blive berørt af en lergrav ved planlagte placering.

Malene Piester (København, 2020-11-11)

#438

Udgravning vil ødelægge et værdifuldt by-og natur miljø

Henning Andersen (Annisse, 2020-11-12)

#442

Vi ønsker at bevare vores skønne natur med ro og fred.

Bent Jensen (Helsinge, 2020-11-12)

#443

Vi ønsker at bevare vores skønne natur med ro og fred.

Kirsten Jensen (Helsinge, 2020-11-12)

#455

Det giver ingen mening at ødelægge livskvaliteten for lokale familier i en landsby, der er specielt designet til at tiltrække familier!

Det giver ingen mening at ødelægge livskvaliteten for lokale familier i en landsby, der er specielt designet til at tiltrække familier! Vi flyttet her fordi der var et roligt og skønt område - Det er vigtigt at vi alle skulle kunne udvikle Gribskovs turistøkonomi med cykel og sports planer - de bringer os flere jobs og flere penge end en mudder mine.

Steven Albury (Annisse Nord, 2020-11-15)

#460

Det hører på ingen måde hjemme i et parcelhus område, det vil kun ødelægge et ellers velfungerende og trykt område hvor der er massere af liv og børn færdes rundt på egen hånd

Morten Borup (Helsinge, 2020-11-15)

#465

Jeg ikke ønsker en lergrav i min baghave

Helle Pedersen (Helsinge, 2020-11-16)

#466

Lergraven vil ødelægge et stort beboelsesområde, hvor der i øjeblikket sker et stort generationsskift, så der bliver mange flere skolebørn på vejen.

Niels Rasmussen (Annisse Nord, Helsinge, 2020-11-16)

#468

Vi er et samfund med mange børnefamilier med smalle veje og i forvejen tæt trafik og det skal bevares uden så stor belastning, som en grusgrav er.

Bente Morsing (Annisse Nord, 2020-11-16)

#474

Lige præcis = råstofindvinding bør ikke foregå klods op af et villakvarter, med støjgener, forringet livskvalitet og værditab til følge. Slet ikke med så mange børnefamilier, en skole og daginstitution. Hver eneste dag går der yngre børn ned af Ryagergårdsvej med rygsæk på.

Michael Olsen (Helsinge, 2020-11-17)

#477

At grave ler eller grus i Annisse nord, vi smadre byen totalt!!

Rasmus Hauberg-møller (Helsinge, 2020-11-17)

#479

Vi har i de sidste par år oplevet at man meget tidligt om morgenen ( kl 5) kører med bæltekøretøjer. Ikke alene støj men også forplantning at rystelser som påvirker dyre liv og folk som bor i områder Annisse nord.

Thomas Koldt (Helsinge , 2020-11-17)

#483

Jeg skriver under, fordi.. det at jeg på ingen tænkelig måde finder det særlig tiltalende at skulle bo i et område hvor der forekommer tung kørsel, støj og andre gener.

Lilja Maria Olafsson (Helsinge, Annisse Nord, 2020-11-17)

#486

Jeg skal ikke have ødelagt den fine natur i og omkring Annisse og Annisse Nord , og så have mere tung trafik igennem vores byer , tæt på skole og institutioner
Ikke i Annisse Nord
mvh
Niels Meier

Niels Meier (Helsinge, 2020-11-18)

#490

Vi har allerede en stor lergrav i Annisse Nord. Det er meget urimeligt overfor beboere at planlægge en så omfattende og støjende virksomhed så tæt op af en eksisterende bebyggelse. Det vil være meget skadeligt for værdien af vores område. Vi er mange der er flyttet ud af København pga støj gener, for så i stedet at skulle lytte til store diesel motorer ude i naturen???

Mikkel Gundersen (Helsinge, 2020-11-19)

#491

Det er alt for tæt på bebyggelse, det larmer utroligt meget, det kunne man tydeligt høre da der blev gravet ler ved teglværket. Tid horisonten er urimelige og svineriet fra lastbilerne er til stor gene og fare for de bløde trafikanter.

Mikael Lohmann (heslinge, 2020-11-19)

#493

Bare nej

Joachim Skak (Annisse nord, 2020-11-19)

#495

Jeg er flyttet med min familie herop på landet for at få fred og ro samt dejlig natur og udsigt over åbne marker.
Vi vil ikke have spoleret vores dejlige område med larm og ikke mindst tung trafik. Vejene her omkring er i forvejen smalle og med dårlige oversigtsforhold, så det er helt uacceptabelt og urimeligt, hvis vi skal have store lastbiler til at køre frem og tilbage her. Det ville gøre det nærmest umuligt at sende vores barn på cykel eller gåben alene til skole og fritidsaktiviter i nærmeste fremtid.
Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at de pågældende udgravningsområder bliver taget ud af planen og udlagt steder væk fra tæt beboelse.
Man taler om, at ville have flere unge børnefamilier fra København herop nordpå, men med udsigt til en ler-/grusgrav i baghaven, forringer det da muligheden herfor ganske væsentligt.
Endnu værre er situationen for de familier der allerede bor nær de planlagte områder, deres ejemdomme vil jo i så fald få en betragtelig værdiforringelse!

Heidi Eildal (Helsinge, 2020-11-20)

#496

Det er/bliver en skolevej for vores barn. Helt urimeligt med så tung trafik på små veje op mod beboelse, skole og idrætsfaciliteter. Der ud over larm fra maskiner alt for tæt på hjem fra et højtliggende og åbent område hvor larmen kan høres milevidt.
Vi er flyttet på landet med natur og ro ikke for at høre på larm og få mere trafik.
Der er i forvejen mange farlige trafiksituation på de små snoede veje i området, mange ulykker, blot med den nuværende almindelige trafik fra personbiler. Helt uhørt at endnu flere lastbiler skal på vejene i området.

Rene Søndergaard Nøttrup (Helsinge, 2020-11-20)

#502

Hører ikke til så tæt på boligområde, og ødelægger vores smukke natur.

Jill Neumann (Helsinge, 2020-11-21)

#504

Jeg underskriver da jeg er imod en lergrav

Emil Hauberg-moeller (Helsinge, 2020-11-21)

#512

Jeg er enig.

Simon Hedegaard (Helsinge, 2020-11-21)

#513

Nej tak til en lergrav/råstof udvinding lige opad et beboelsesområde og skolevej for mange børn.

Peter Søgaard (Annisse Nord, 2020-11-21)

#521

Jeg bor der og har ikke lyst til at blive vækket kl. 6 af tunge maskiner

Grit Wessel (Helsinge, 2020-11-21)

#532

Jeg påtænker at købe hus i Annisse Nord.

Trine Holm Westring (Helsinge, 2020-11-22)

#534

Fordi jeg ikke vil have vores dejlige område ødelagt.

Søren Pedersen (Annisse Nord, 2020-11-22)

#540

Mit barbebarn ikke skal vokse op med en grusgrav el. som nabo.

Bodil Bruno (Frederiksværk, 2020-11-22)

#541

Jeg synes det er en dårlig idé

Mathilde Haugaard Beck (Helsinge , 2020-11-22)

#545

Det kan på ingen måde være lovligt at udlægge en lergrav så tæt på et boligområde.!
Voldsom støj, luftforurening og tung trafik så husene vil slå revner. Derudover vil huspriserne falde for hele området!
Og tilkørselsvejen til boligområdet vil blive livsfarlig.

Jette Olsson (Gladsaxe, 2020-11-22)

#549

Fordi jeg bor der

Jonna Petersen (Helsinge, 2020-11-22)

#554

Mit barnebarns skolevej og hun skal ikke have støv i lungerne 👽

Charlotte Pichner (UNNERUP, 2020-11-22)

#561

Jeg skriver under fordi jeg under ingen omstændigheder tillader at naturen skal maltrakseres lige udenfor private boliger og larmen fra maskiner, og den trafik der vil komme, vil være ulidelig.
Annisse nord er en lille perle, det må på ingen måde blive ødelagt.

Dorthe Krog Bitsch (Helsinge, 2020-11-22)

#562

Har boet der i flere år midt i den skønne natur

Mette Bülow (Græsted, 2020-11-22)

#563

Det er ikke rimeligt i beboede områder at der kommer grusgrav

Rita Jensen (Helsinge, 2020-11-22)

#565

Jeg kender en del berørte og det ender med stavnsbinding i deres huse.

John Vodstrup Sprange (Vejby, 2020-11-22)

#567

Jeg synes det er dybt urimeligt at placere en lergrav op af et etableret boligområde, dette vil få store konsekvenser for beboerne i området

Tine Kristensen (Helsinge , 2020-11-22)

#574

Jeg både bor og arbejder i området.

Mette Christoffersen (Helsinge , 2020-11-22)

#578

Jeg skriver under fordi lergraven må formodes at ville påvirke prisen på mit hus i alvorlig grav, fordi der må formodes at ville blive tale om støv- og støjgener, fordi området er eet af de få steder hvor man stadig kan opleve vilde dyr - og fordi jeg ikke "køber" argumentet om at ler er nødvendigt for at kunne bygge motorveje.

Claus Hjørnet (Annisse Nord, Helsinge, 2020-11-22)

#580

Min veninde er gravid, og skal ikke have det møg som nabo!

Rebecca Ruskol (Frederikssund, 2020-11-22)

#581

Det hører ingen steder hjemme at tillade lerudgravning så tæt på beboelsesområde lige overfor Ryagergårdsvej. Endvidere må vi værne om vores naturskønne område i Annisse og omegn, der vil blive ødelagt af lerudgravning.

Pia Hardenberg (Helsinge, 2020-11-22)

#591

Støj, store lastbiler, ler på vejene.
Faldende huspriser i mange år.

Britt Fog (Helsinge, 2020-11-22)

#600

Jeg skriver under, da jeg ikke ønsker den tunge trafik ind gennem villakvarter med skole, og meget bløde trafikanter på Ryagergårdsvej, Helsingevej og Rørmøsevej samt grundet støj gener og den manglende kompensation herfor.

Christina June Jensen (København, 2020-11-22)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...