STOP lokalplanforslaget for området ved Kelleris Hegn

Kommentarer

#4

Lad os udnytte de områder der allerede er, bebyg de gamle industrigrunde først.

(Espergærde, 2018-08-31)

#6

At L 3.42 Kelleris overhovedet ikke på nogen måde tager hensyn til øvrig byggeri i lokalområdet, naturinteresserne i Espergærde og heller ikke tager højde med infrastruktur, offentlige institutioner, skoler og andre borgerfunktioner mv i Espergærde ...

(Helsingør , 2018-08-31)

#7

Espantionen af Espergærde er for voldsom.
Espergærdes kvaliteter - fx. den smukke natur - bør bevares.

(Espergærde, 2018-08-31)

#8

Jeg mener at man skal benytte de industrigrunde i industrikvarteret, som ikke bruges mere, før man bygger på nye arealer.

(Espergærde, 2018-08-31)

#10

Det ikke skal bygges der, vi skal bevare det grønne område, som det er.

(Espergærde, 2018-08-31)

#11

Der er rigeligt med byggeri igang og jeg elsker vore grønne områder og mener ikke, at vi kan bære flere bygninger i området uden at skulle tænke nye skoler, trafiksikkerhed osv.

(Espergærde, 2018-08-31)

#12

Vi har masser af gamle industrigrunde der kan benyttes til boligområder. O stedet for de ligger hen som spøgelseshuse

(3060 Espergærde, 2018-08-31)

#15

Fordi det er vigtigt, at bevare så mange grønne områder som muligt. Der er snart ikke mange tilbage i det centrale Espergærde. Så må vi værne om perifirien.

(Espergærde, 2018-08-31)

#17

Jeg skriver under da jeg i 6 år har boet i Kelleris Vang og ønsker at bevare det smukke dejlige naturområde, selvom jeg er flyttet fra byen.

(Helsingør , 2018-08-31)

#25

Der skal bevares naturlige levesteder for alle de pragtfulde dyr og planter vi har i grydemoseområdet !!

(Espergærde, 2018-08-31)

#28

Jeg ønsker vi skal bevare den skønne natur i byen.

(Espergærde, 2018-08-31)

#34

Fordi jeg godt vil bevare det stykke natur og det dyreliv fugleliv der er i det skønne dejlige område som snart er et af de få steder tilbage hvor man stadig kan gå nogle dejlige lange ture og bare lytte og se på det liv der lever der !!!

(Espergærde, 2018-08-31)

#36

Jeg ønsker at bevare vores skønne natur i området.

(Espergærde, 2018-08-31)

#38

Mine børn er vokset op her, og jeg har gennem mange år tilbragt meget tid i området for at løbe, skrive og være tilstede i mit eget liv.

Det er et naturområde med et meget rigt dyreliv, men det ser politikerne ikke - de er her ikke ved solopgang, men jeg giver gerne en rundvisning i løbetøj.

Stop uintelligent topstyring ved at gå imod ødelæggelsen af dette område, der er andre steder tæt på hvor der kan bygges.

Det er på tide at vi som borgere siger nej til ødelæggelse af natur og øget forurening (800 biler)

(Espergærde, 2018-09-01)

#39

Jeg er vokset op i dette område og har brugt hele min barndom med at lege i skoven og gået uendelig mange ture i dette skønne område. Min familie bor her stadig og det vil være et kæmpe tab.

(København Ø, 2018-09-01)

#40

Bevarelse af et lille stykke unik natur som bliver brugt af mange mennesker fra hele Espergærde. Det er vigtig at bevare plads til dyrelivet, der er et rigt fugleliv i området. Som pædagog bruger jeg området for at give børn mulighed for at lære om naturen og dens årstider da mange børn efterhånden ikke kender nok til den.

(Espergærde, 2018-09-01)

#41

Det er unødvendigt at starte så stort et byggeri på nogle af de sidste grønne områder i Espergærde. Kommunen bør i stedet sætte byggeri i gang i det ikke særlig pæne gamle industriområde, som alligevel bare ligger hen og er en skamplet på byen. Desuden bør kommunen ikke overskride grænsen på de 300 m fra skovlinjen - ingen dispensation! Vi skal værne om den smule natur/grønne områder, der er tilbage omkring Espergærde.

(3060 Espergærde, 2018-09-01)

#48

Jeg mener at kommunen er ved at ødelægge de naturskønne områder og faciliteter, som netop er årsagen til, at folk ønsker at bo i Espergærde. Det er efter min mening heller ikke tiltalende at øge byens befolkningstal med flere tusinde mennesker

(Espergærde, 2018-09-01)

#53

Harme over, at Helsingør Byråd arrogant bare vender det døve øre til udtrykkelige protester fra mange, mange Espergærde-borgere over tilsidesættelse af gældende regler for, hvor tæt man må bygge på en skov.
Vi har rigeligt byggeri i gang nu for tiden i Espergærde - uden samlet lokalplan! - og Espergærdes herligheder forsvinder, hvis kortsynede økonomiske interesser skal vinde over omsorg for vores smukke natur.
I det lange løb kommer det til at koste os alle dyrt, for hvem gider bo i en klam, tætbebygget, overbelastet, myldrende forstad, vel ikke ligefrem gode skatteborgere !!?

(Espergærde, 2018-09-01)

#54

Det er ødelæggende for hele denn skønne natur

(3060, 2018-09-01)

#55

Jeg syntes at Komunen tænker alt for lidt på at bibeholde de sidste grønne små oaser der er tilbage og fordi vi på stedet hvor jeg bor lige har fået forpurret et byggeri i byggeriet, bare for at boligforeningen og bygherrer kunne tjene penge, alt i Komunen går kun op i penge, der skal tænkes meget mere på vores natur og ikke bare klistrer alle grønne områder til ! Tak for initiativet !

(Snekkersten, 2018-09-01)

#56

Natur og Kulturlandskab kommer før nye skattebetalere.

(Espergærde, 2018-09-01)

#59

Vi har bier der.

(Græsted, 2018-09-01)

#64

Jeg synes det er vigtig at bibeholde markerne og naturen op af skoven, som står uberørt og flot. Specielt når vi har flere områder med gamle industribygninger som står øde hen og ikke bliver brugt. Man kunne med fordel starte med at bygge nogle skønne boligområder her og rive de gamle grimme industribygninger ned.

(Espergærde, 2018-09-01)

#66

Der bør ikke ødelægges mere af den smukke natur omkring Espergærde.

(Espergærde, 2018-09-01)

#68

Jeg synes Espergærde har så mange eksisterende grunde (industrikvarteret) som man burde bebygge først. Kelleris Hegn er det sidste grønne før motorvejen.

(Espergærde , 2018-09-01)

#70

Man ødelægger naturen. Befolkningstætheden bliver for stor.

( Espergærde , 2018-09-01)

#71

Vi har et unikt naturområde. Det skal ikke plastres til med bebyggelse og forurening af flere biler.
Vi har rådyr og hare, hvor skal de være??. Og da det ikke bliver almene boliger, så skal grundejerne nok få lukket området, så vi ikke må gå gå igennem op til skov og mose. Det er set før. Så nej tak. Så gør noget ved alle de ødelagte og forfaldne bygninger i industrikvarteret først, der kunne bygges mange boliger.

(Espergærde, 2018-09-02)

#76

Jeg synes også at der er andre muligheder der kunne være bedre end at tage et godt stykke natur i brug til boliger !!!!

(Espergærde, 2018-09-02)

#78

Naturen skal værnes. Det har vores politikere ikke forståelse for.

(Søborg, 2018-09-02)

#79

Mit barndoms minde har altid været at, det view der er fra afkørsel på motorvejen ned ad hornbækvejen og så lige et kig til venstre ud til vandet, skoven og plantagen, så er jeg hjemme. Lad os for alt i verden bevare det - der er så meget grimt byggeri alle steder

(Espergærde, 2018-09-02)

#81

Der er grunde i industriområdet der har stået tomme i årevis, konverter disse til boligområde først

(Espergærde, 2018-09-02)

#82

For det første findes der en del tidligere industrigrunde m.m. i Espergærde som man uden gene for naturen kan bebygge is stedet for at ødelægge et af de eneste større samlede naturområder der stadig er tilbage i Espergærde. For det andet ville det måske være rimeligt at man først undersøgte om der overhovedet var behov for flere boliger, end der kan være på de omtalte industrigrunde, inden man skrider til at inddrage et ualmindeligt smukt naturområde til byggeri.

(Espergærde, 2018-09-02)

#84

Jeg mener området burde FREDES så det kommer i forlængelse af Rolighedsmoserne, og ikke udbygges med boliger. Det er et helt unikt område, vi har her i Espergærde, som burde bevares til alles bedste.
Som alternativ, kunne man lægge en mindre goldbane, som også ville kunne fremstå "som et dejligt naturområde". Det er synd, at det smukke Espergærde efterhånden plastres til med store bebyggelser uden luft og natur imellem.

(espergærde, 2018-09-02)

#85

Det vil ødelægge området oog give mere trafik forbi vores hus.Der er i forvejen meget trafik til daginstitution m.m.Riv nogle af de fabrikker ned eks. Danit der står og forfalder og byg der.

(espergærde, 2018-09-02)

#86

For at bevarer værdifulde grønne områder.

(Espergærde, 2018-09-02)

#87

Smukt område som var et af de områder, der gjorde, at jeg besluttede mig for at flytte til Espergærde/Helsingør i 1992 - trods den høje skatteprocent. Flere områder er blevet bebygget siden da - og det har jeg levet med - men hvis dette område bebygges kan Helsingør kommune godt se bort fra en god skatteborger. Så drager jeg til Sønderjylland med mine skattekroner.

(Espergærde, 2018-09-02)

#88

Jeg skriver først og fremmest under p.gr.a. overskridelse af skovbyggelinjen og ødelæggelser af flora og fauna, dernæst fordi vi skal bevare landlige omgivelser i kommunen og det må gendrøftes, hvilke typer af boliger, der er mest brug for i kommunen og Espergærde. og sluttelig m.h.p.klima og demografi.

(Helsingør, 2018-09-02)

#89

Jeg skriver under fordi jeg vil bevare nogle åndehuller af natur i espergærde og omegn.

(Espergærde , 2018-09-02)

#97

Kelleris er smuk natur, som er det sidste naturudlagte område i den sydlige del af Helsingør Kommune. Området glæder mange mennesker der går tur. Espergærde har ikke behov for flere rækkehuse og tæt byggeri, og slet ikke i uberørt natur. Espergærdeer udbygget,udvikl Kvistgaard i stedet.

(Espergærde, 2018-09-02)

#101

Skovbyggelinjen overskrides. Øv at kommunen fuldstændig tilsidesætter den

(Helsingør, 2018-09-03)

#103

Vi skal bevare de grønne områder

(Espergærde, 2018-09-03)

#104

Jeg skriver under fordi jeg kan se at der er masser af plads til boliger i det kæmpemæssige, og snart 2/3 ubenyttede industriområde i Espergærde. Det er helt urimeligt at benytte et af de relativt få fristeder der er tilbage i Espergærdeområdet til bebyggelse.

(Espergærde, 2018-09-03)

#105

Jeg bor lige op ad og vil gerne bevare det område lige op til skoven og rolighedsmoserne.
Der er et stort dyre liv.
Det bliver brugt af rigtig mange.
Skolerne, instutioner,

(Espergærde, 2018-09-03)

#106

Vi skal bevarer den smukke frodige grønne kile i Kelleris Hegn, der adskiller byen og motorvejen, ikke plastre området til med 400 nye boliger. Skal der bygges flere boliger i Espergærde, er der mulighed for at inddrage industriområdet Espergærde Vest (området vest for Hovvej) i stedet for og ikke ødelægge den smukke natur i Kelleris Hegn. Vi der bor i Espergærde har netop valgt at bo her på grund af nærheden til skov, strand, de åbne marker og grønne område.

(Espergærde, 2018-09-03)

#109

Det er alt for mange enheder/boliger

(Tikøb, 2018-09-03)

#110

Sidste naturområde i Espergærde. Skal ikke bebygges. Naturen benyttes af rigtige mange i lokalområdet.

(Espergærde, 2018-09-03)

#111

Dette skønne naturområde skal ikke ødelægges, her er et rigt dyreliv bla. rådyr, pindsvin, hare, masser af rovfugle, rigtig mange flagermus og forskellige insekter. Alle os der bor i denne ende af Espergærde nyder skov, marker og mosen og fra denne ende af esp. er der langt til Egebæksvang skov og strand - så derfor skal vi værne om de grønne områder der er tilbage v/Kelleris. Udover dette vil trafikken blive yderligere belastet i denne del af Espergærde, det bekymrer os meget.

(Espergærde, 2018-09-03)

#112

400 boliger er dybt urealistisk, skoler og institutioner vil skulle udbygges, der er mere end rigelig trafik på Svend Poulsens vej, markerne bør bevares som friareal

(Espergærde, 2018-09-03)

#113

Det er helt uforståeligt at man på den måde vil ødelægge et fantastisk naturområde, ganske enkelt uforståeligt!!

(Espergærde, 2018-09-03)

#114

Det er helt uhørt, at man vil bebygge et så unikt naturområde. Vi har jo netop valgt Espergærde pga naturen. Der er mange andre steder, hvor der kan bygges uden at berøre naturen, bla højvangen, gymnasievej, bybjergvej mfl! Stop det byggeprojekt i kelleris NU! Vi borgere er imod det forslag !!!! Det har vi allerede givet udtryk for på borgermødet!!

(Espergærde, 2018-09-03)

#117

For stor belastning af området

(Espergærde , 2018-09-03)

#121

Området er et af de sidste grønne områder I Espergærde. Skovgrænaen skal overholdes.

(3060 Espergærde, 2018-09-04)

#124

Der er masser af områder i Espergærde , hvor man er påbegyndt bygning af nye boliger samt områder i byen hvor der i årevis har ligget forladte erhvervsbygninger der har ligget øde og kan laves til boliger og derved samle bydelen . Derforuden er der de gamle Coloplast bygninger som er udlagt til boliger - byg der først og vent med Kelleris Høj marken . Hvis man imod alle ods vælger at bygge , så lav indkørsel fra Kvistgaard siden - under motorvejen - så man derved udgår endnu mere trafik på Hornbækvejen og i Kelleris Høj , Vang , Hovgårdsparken , Hybenhaven samt Blommehaven .
Pas på det kan være med til at ødelægge VORES by på kort sigt kan det få folk til at flytte hvis ikke der først bliver ryddet om i de før omtalte områder i byen - hvorfor ødelægge naturen og den smukke indkørsel til VORES by - som alle tør , jeg godt skrive nyder hver dag .

(Espergærde, 2018-09-04)

#129

En katastrofe for de grønne områder og ikke mindst for infrastrukturen i Espergærde

(Espergærde, 2018-09-04)

#130

Man tilsidesætter gældende regler ,hvor tæt man må bygge på skov.Mon ikke også der er nogle byrødder,der er blevet forelsket i dem der ejer markområdet?

(Espergærde, 2018-09-04)

#132

Ny bebyggelse er planlagt i Industriområdet, som dækker behovet for nye boliger. i Espergærde..bevar vore smukke rekreative grønne områder ..

(ESPERGÆRDE, 2018-09-04)

#134

Skovbyggelinien bør respekteres så adgangen til Kelleris Hegn kan bevares uindskrænket

(Espergærde, 2018-09-04)

#135

Jeg synes, det lyder fornuftigt!

(2800 Kgs. Lyngby, 2018-09-04)

#136

Det er helt skandaløst
- et er at man ødelægger naturplaner mv
- men at man i den grad går imod de borgerønsker der så rigeligt blev fremført på et af kommunen arrangeret møde, er at gøre total grin med folkestyret.

(Espergærde, 2018-09-04)

#138

Dette naturområdet skal ikke også tilplasters med bolinger .

(3000 Helsingør, 2018-09-04)

#139

Skovbyggelinje på 300 meter ignoreres.

(Espergærde, 2018-09-05)

#142

Et landskab så unikt som dette skal ikke ødelægges. Hensynet til skoven og moserne, herunder også hensynet til dyre- og fuglelivet, vægter naturligvis højere end et omfangsrigt boligbyggeri, som vil ændre områdets karakter totalt.

(3060 Espergærde, 2018-09-05)

#143

Det er aldeles uforståeligt, at man med en så omfattende bebyggelse vil ødelægge dette enestående naturområde, som er til gavn og glæde for mange dyr og mennesker. - Der ligger jo for eksempel nogle triste forladte industriområder (fra fx. Danit, Coloplast, Triumph), som kan renoveres og bebygges med boliger, der jo også vil ligge tæt ved de rekreative områder i Kelleris Kilen og Rolighedsmoserne - og længere væk fra motorvejens generende larm!

(Espergærde, 2018-09-05)

#145

Jeg holder utrolig meget af vores boligområde Kelleri Vang og Høj som ligger tæt op af grønne områder og fordi jeg syntes det vil være ærgeligt for naturen at ødelægge de smukke omgivelser med endnu mere byggeri!

(Espergærde, 2018-09-05)

#146

Naturbevarelse er vigtigere end kortsigtet kommunal profit på boligbyggeri.

(3060 espergærde, 2018-09-05)

#149

En yderligere udbygning af baglandet i Espergærde vil mærkbart forøge antallet af personer - og dermed motoriseret trafik i de kystnære områder - ved badestranden og ved havnen. I dette område er hverken trafik eller parkering løst på rimelig vis. I sommermånederne kan situationen bedst betegnes som kaotisk og det er et spørgsmål om tid før et alvårligt uheld vil indtræffe. En fornuftig rækkefølge i en fremtidssikret udvikling af Espergærde vil være at løse de påtrængende trafikproblemer i de kystnære områder og først derefter åbne for videre udbygning med mange nye beboere og deraf følgende forøgelse af trafikken.

(Espergærde, 2018-09-05)

#150

Gældende regler tilsidesættes. En skønt grønt område bør bevares. Det er på sin plads at gøre det forfaldne ubenyttede industriområde modent til bebyggelse af boliger. Der bygges nange boliger på Mørdrupvej og ligeså overfor Espergærde station og på Nørremarken. Byrådets grådighed kender åbenbart ingen grænser, man ødelægger gerne fine områder for at få flere skatteborgere til Espergærde. Pas på at I (byrådet) ikke istedet kommer til at skræmme borgere væk grundet alt for mange tætte boligområder.

(Espergærde, 2018-09-05)

#151

Vi pladre vores lille land til med beton og boliger '
Og tager ikke hensyn til æstetikken.
Det er et meget smukt sted og vi har brug for at se ' udsigter' dagligt' vh mw

(Samsø, 2018-09-05)

#154

Området burde fredes - ikke bebygges.

(Espergærde, 2018-09-05)

#156

Området skal bevares ubebygget. Det er et lille stykke natur vi alle har glæde af at bibeholde.

(Espergærde, 2018-09-05)

#158

Biodiversiteten er stadigvæk i tilbagegang på trods af, at Danmark har haft mere end et årti på sig til at standse den. Naturen er specielt under pres fra det intensive industrilandbrug, og mangler plads. Naturen står for en lang række serviceydelser, men har også en værdi i sig selv. Derfor :-)

(Espergærde, 2018-09-05)

#161

Der ønskes ikke mere nybyggeri i Espergærde-området foreløbigt. Der er allerede igangværende byggerier ved Nørremarken, på Mørdrupvej/teknisk forvaltning og på Strandvejen v. Egebæksvang kirkegård samt planer om boliger i det gamle industrikvarter. Det er virkelig beskæmmende for hele byen at den i så høj grad bliver ødelagt af dette nybyggeri og byens unikke natur/karakter vil gå tabt, hvis man laver nybyggeri i det omfang, som kommunen har planer om..

(Espergærde, 2018-09-05)

#163

Fordi vi skal bevare de grønne områder I Espergærde

(Helsinge, 2018-09-05)

#165

Naturen bør bevares. Børnene på Grydemoseskolen bruger området i skoletiden til skolerelaterede aktiviteter, og det skal de blive ved med. Det er en stor værdi for skolecykeltrafikken, at man cykler gennem naturskønt område. Det motiverer til at cykle.

(Kvistgård, 2018-09-05)

#169

Placeringen i dette naturskønneområdet er ikke valgt hensigtsmæssigt. Der er langt til ALT: Forretninger, skoler, institutioner, offentlig transport osv. Det vil således aldrig blive attraktivt for ældre, handicappede og alle andre end dem, der skal udnytte en i forvejen hårdt belastet Helsingørmotorvej og i øvrigt have 2 biler pr husstand. Ikke specielt CO2 venligt.

(Espergærde, 2018-09-06)

#170

Lokalplanen knuser et idylisk kulturalsk område. politikerne ser stort på deres vælgeres mening samt ukritisk tilsideætter skovbyggelinien, som mange ved køb af hus i området i den forventning af kunne nyde i fremtiden. Dernæst, der er ikke redegjort for fremtidig kloakering, trafikbelastning ol.. Dernæst, og for mig ikke uvæsentlig, at medlemmer af byrådet ved en manipuleret og afstemt afstemning nedstemte indførelsen af 25 ptc. boliger i bebyggelsen. 13 meter høje huse, hvor blev skovkanten af? Boliger i flere etager m. trapper. Hold jer pensionister lige væk herfra, Hvis I er dårligt gående, er der ingen mulighed her, vi har fravalgt Jer pensionister i denne bebyggelse. Tak for Jeres indbetalte skat i Jeres arbejdsliv. Hold dig væk, hvis du af en eller anden årsag har svag økonomi, og skal have det offentlige ind over. Så vi politikere har fravalgt 25 prc. boliger. Et byggeri, kun for de få, også på det stykke jord, som vel nok i sidste ende tilhører os alle. Derfor et klart nej til byggeriet eller i dets nuværende form
Erik Jensen, kommende beboer Kelleris Høj

(hørsholm, 2018-09-06)

#176

Der ikke skal bygges boliger i op til 13 meters højde på arealer der er udlagt/påtænkt som fredede naturarealer, hvor der er et unikt dyre-og planteliv,. Helsingør Kommune burde i stedet se på de forfaldne, hærværksplagede og forladte industribygninger på Højvangen og bygge boliger dér - og de skal heller ikke være 13 meter høje, det passer ikke ind i bybilledet i Espergærde, og må vel nærmest betegnes som en hvem-kan-tisse-højest konkurrence for arkitekter...

(Espergærde , 2018-09-06)

#179

Naturområdet er for smuk til at blive ødelagt med byggeri af 400 boliger.

(3060 Espergærde, 2018-09-06)

#180

Ødelæg ikke naturen med dette massive byggeri.

(3060 Espergærde, 2018-09-06)

#181

Espergærdes naturskønne områder skal bevares. Os, der allerede bor i området, har blandt andet valgt at bo netop her pga de naturskønne områder som vores bolig grænser op til, områder som vil forsvinde med de planlagte bebyggelser.
Desuden finder jeg det dybt kritisabelt, at kommunen blot kan tilsidesætte bestemmelsen om skovbyggelinjen, fordi det lige passer ind i kommunens byudviklingsplaner. Dette er en bestemmelse, som netop er lavet for at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv.

(Espergærde , 2018-09-06)

#185

Det er et uundværligt rekreativt område hvor områdets mange borgere går ture og stresser af efter længe krævende arbejdsdage,

(Espergærde, 2018-09-06)

#186

Jeg kan ikke lide byrådets destruktive fremfærd, når det drejer sig om vores fælles natur, her i Espergærde.

(Espergærde, 2018-09-06)

#190

Området skal bevares ubebygget, udsigten fra Hornbækvejen skal vi kunne nyde.

(Espergærde, 2018-09-07)

#193

Kommunens påstand om, at det vil gavne miljøet at bygge 400 boliger er udokumenteret og sandsynligvis forkert

(Espergærde, 2018-09-07)

#194

Forslaget ødelægger de sikre børneveje og den grønne natur i området

(Espergærde, 2018-09-07)

#196

Jeg ønsker at bevare de naturskønne områder, og der er masser ledige boliger i området

(Espergærde, 2018-09-07)

#197

Bevar den smukke natur.

(Espergærde, 2018-09-08)

#198

Der bliver bygget alt for meget i Helsingør kommune - og jo flere tilflyttere der kommer, jo mere er der brug for rekreative områder.

(3060 Espergærde, 2018-09-08)

#199

Vi skal bevare de grønne områder i Espergærde.

(Espergærde, 2018-09-08)