Svendborgsagen for Højesteret

Kommentarer

#1

Jeg mener, sagen er af principiel karakter, og fordi jeg er bekymret for vores fremtidige retssikkerhed og arbejdsforhold.

Lotte Møller Smedegaard (Humlebæk, 2017-09-15)

#4

Fejl begået af sundhedspersoner skal ikke vurderes i retten. Styrelsen for pt sikkerhed har anmeldt lægen her for noget som kunne være sket for os alle. Det er grusomt.

Jette Christensen (Søborg, 2017-09-15)

#7

At gå efter lægen, når en sygeplejerske og en hel afdeling ikke har sørget for basal sygepleje ( måle blodsukker) , det er simpelthen for lavt. Det er BASAL sygepleje at sørge for det, og en forvagt kan jo ikke passe sit arbejde, hvis vedkommende skal sikre sig at alke ordinatuoner udføres. Så kan man ligeså godt fyre alt andet personale, hvis de alligevel holdes ansvarsfri og lade forvagtwn gøre det hele selv

Lena Jørgensen (Roskilde, 2017-09-15)

#19

Jeg skriver under, fordi sagen er af principiel karakter, og fordi jeg er bekymret for lægers retssikkerhed og fremtidige arbejdsforhold.

Lise Vilstrup Holm (Odense, 2017-09-15)

#27

Det kunne have været mig

Anneli Bolund (Risskov, 2017-09-15)

#28

Jeg skriver under fordi en læge på forvagts-niveau ikke skal stå til ansvar for en hel afdelings, tilsyneladende, ikke fungerende praksis.

Asrin Rasul (Virum, 2017-09-15)

#35

Fordi jeg som tidligere forvagt i en akutmodtagelse vil understrege, at dette kunne være (og sikker er) sket for mange af os - forskellen er, at hér er der en retssag.
Ansvarsfordelingen mellem forvagt og bagvagt lyder for mig ikke som standard - jeg har aldrig hørt eller oplevet, at jeg forventedes at gennemgå en patients behandlingsplan EFTER at bagvagten havde lavet sin gennemgang. Jeg er 100% sikker på, at samtlige andre læger, som nogensinde har gået i forvagt ville sige det samme, hvis adspurgt.

Gennemgangen er netop den mere erfarne kollegas opsamling af, hvad forvagten måske kunne have glemt eller overset.
Hvis bagvagten ikke var kompetent til at vurdere en diabetesproblematik, burde han ikke have været bagvagt i en akutmodtagelse - det er et ledelseproblem. Hvis forvagten ikke kendte til den tilsyneladende noget særegne ansvarsfordeling, burde hun have været specifikt instrueret i denne - det er et ledelsesproblem.
Så hvis I absolut vil placere skyld, så placér det på ledelsen.
I og med at blodsukkermåling er så basal en handling i både akutmodtagelser og på sengeafdelinger, mener jeg på ingen måde, at det er urimeligt, at lægen forventede at sygeplejersken kunne håndtere den problematik. Selvfølgelig kunne det have været hensigtsmæssigt med et journalnotat, men eftersom sygeplejersken angiveligt ikke læste journalen, havde det ikke ændret forløbet. Men måske havde ansvaret så ligger anderledes?
Jeg mener allerhøjst at man kan strække sig til at kritisere lægen for mangelfuld journalføring - noget vi alle kunne kritiseres for fra tid til anden.

Martine Aabye (København V, 2017-09-15)

#37

Det giver ikke mening at dømme en tilfældig læge for en systemfejl. En bagvagt på stammeafdeling der laver gennemgang bør have ansvar for hele patienten.

Nelly Ring (København, 2017-09-15)

#39

Den konkrete situation er helt uacceptabel og på ingen måde retfærdig.
Derudover tyder det på et samfund, hvor vi som læger tydeligvis efterhånden skal være bekymret for at gå på arbejde hver dag, idet en hver fejl vil blive noteret og hvor vi er i risiko for at blive retsforfulgt.

Vi arbejder efterhånden i et sundhedsvæsen, hvor vi er så ekstremt presset, at vi ikke længere kan stå inde for behandlingen, men ingen politikere hører os og ingen tager vores bekymringer og opråb seriøst.

Det er er stort problem og omfatter os alle.

Stine scott Hansen (København n, 2017-09-15)

#42

Det er en helt uacceptabel ansvarsfralæggelse fra ledelse og sygeplejersker

Peter Doering (Aalborg, 2017-09-15)

#44

Grundet stor bekymring for lægers fremtidige retssikkerhed

Sonja Holm-Yildiz (Frederiksberg, 2017-09-15)

#47

Sagen har principiel karakter på mange planer!

Camilla strøm (KBH S, 2017-09-15)

#55

Det er et urimeligt at hun er dømt for grov forsømmelse når hun mundligt har givet besked om bæodsukkermåling.

Frida Cederlund (København, 2017-09-15)

#63

Det er vigtigt at huske hvor meget der skal dokumenteres - helt urimeligt meget - og at personalet ikke skal jagtes urimeligt meget

Ann Thorsted (Gentofte, 2017-09-15)

#66

Jeg mener sagen skal videre til endnu en retsag, da jeg ikke mener det danske sygehusvæsen kan klare at vi arbejder defensivt og ikke konstruktivt som fælles tværfaglig gruppe, som lærer af fejl og ændrer arbejdsgange.

Rikke Borg (Dragør, 2017-09-15)

#68

Jeg skriver under, fordi jeg kan se mig selv komme til at lave samme "fejl" - at bede om at få en opgave udført og i farten (det øgede pres på sundhedsvæsenet) glemme at notere noget, som virker som en forholdsvis lille opgave. Jeg frygter at jeg selv ville kunne ende i en lignende situation, da jeg forestiller mig at sådanne "mindre" forglemmelser sker jævnligt, dog oftest uden konsekvenser (da opgaven udføres til trods for intet notat eller situationen ikke når at blive forværret)

Tobias Thomsen (Odense, 2017-09-15)

#69

Det kunne have været mig som lægevikar...

Maria Søndermølle (Aarhus, 2017-09-15)

#73

Fordi det kunne være mig.
Fordi læger ikke kan udføre deres job og hjælpe de der har behov for det, hvis domme som denne får lov at sætte standarden for den enkeltes ansvar over systemets og ledelsens.

Dorthe Furstrand (København, 2017-09-15)

#77

Fordi ingen læge bør stå alene i sådan en sag!

Eva Sigfusson (4130 Viby Sjælland, 2017-09-15)

#78

Jeg skriver under, fordi det kunne være sket for os alle i en alt for travl virkelig i et sundhedsvæsen med for få menneskelige ressourcer!!

Lærke Sass (Hvidovre, 2017-09-15)

#80

Det er en helt standart situation, som er faldet uheldigt ud pga systemfejl, dårlig iformation fra afdelings ledelsen og travlhed. Det kunne meget vel forekomme hver dag, på alle landets sygehuse - eller i hvert fald på alle de sygehuse jeg har arbejdet på!

Inge Bærentsen (Videvæk, 2017-09-15)

#81

Fordi sagen er et billede på hvor alt for presset systemet er - det går ud over patientsikkerheden. Og fordi det er helt forkert at vores kollega straffes for fejl som opstår pga for højt arbejdspres, når der har været udvist manglende omhu er det fordi systemet ikke tillader de mennesker der arbejder i det at udvise den nødvendige omhu. Det gælder ikke kun lægen, som ikke har nået/husket at dokumentere men også plejepersonalet som har administreret insulin til en fastende diabetiker uden forudgående blodsukker-måling.

Neel Maria Helvind (København V, 2017-09-15)

#84

Rimeligheden i at vore kollegaer i fremtiden kan forvente at man ikke skal stilles til regnskab for sådanne ting i det civilretslige system. Derved sikre sig at forskellige uhenslgtsmæssige organisations strukturer bliver afsløret og at folk ikke bare tier for at undgå straf.

Kenneth Krarup (Odense C, 2017-09-15)

#95

Det er en principiel sag, der kan få konsekvenser for alle læger og den måde der udøves praksis på. Og fordi vi alle kunne være den ramte læge.

Anne Thorsen (Aarhus, 2017-09-15)

#102

Jeg skriver under fordi systemfejl som denne ikke skal placeres et enkelt sted - der er flere mindre fejl i teamsamarbejdet i denne sag, som giver et katastrofalt outcome for den pågældende patient.

Katrine Staudt Jeppesen (København, 2017-09-15)

#104

Det er en fuldstændig urimelig behandling af den YL.

Jesper Schriver (Aalborg , 2017-09-15)

#106

Det kunne have været mig hver eneste dag!

Bolette Jakobsen (Middelfart , 2017-09-15)

#129

..lignende situationer forekommer i min og mine kollegaers hverdag.

Caroline Madsen (København, 2017-09-15)

#144

Det kunne have ramt alle læger i klinikken..

Signe Godtfredsen (Esbjerg, 2017-09-15)

#147

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret for hvordan jeg står hvis jeg i fremtiden skulle lave en fejl.

Maja Bjerrum (Kolding, 2017-09-15)

#160

Uforbeholden støtte til den dømte forvagt

Mads Emil Jacobse (København , 2017-09-15)

#161

Fordi at jeg gerne vil støtte lægen i at anke sagen til højeste ret for at få en endelig og retfærdig dom i denne sag.

Johanna Larsson (Odense, 2017-09-15)

#162

Jeg er meget bekymret for hvad denne sag får af konsekvenser for yngre lægers arbejde, endnu mere kontrol og registrering samt undren over systemets og ledelsens manglende ansvar.

Camilla Hovendal (Svendborg, 2017-09-15)

#163

Er uforstående i byrettens dom. Virker åbenlyst, at der er begået andre (system) fejl, hvor ansvaret også kan placeres.

Inger Nielsen (Frederiksberg, 2017-09-15)

#164

Det helt urimeligt at retslig forfølge en ung læge på baggrund af noget en sygeplejerske ikke har gjort

Jannie Hjerpe (Farum, 2017-09-15)

#165

Alle behandlere bør have juridisk ansvar

Stine Andersen (Roskilde, 2017-09-15)

#169

Fordi en enkelt person ikke bør bruges som syndebuk for en fejl, der skyldes manglende ressourcer i systemet! Lægen er naturligvis ansvarlig for journalførelse, mene kunne stole på at "almen praksis" dels bliver udført, dels er grundig nok til at undgå fejl (jf. Opfordring til at undlade at læse journal...så kunne hun jo have dokumenteret 1000 gange uden effekt!!)

Marie Askov Schrøder (Skødstrup, 2017-09-15)

#171

Synes afdelingen/sygehuset bør bære det overordnede ansvar og er imod at man går efter enkeltpersoner som laver én fejlbehandling - sundhedspersonale er også mennesker, menneskelig fejl er en faktor man aldrig helt kan undslippe. Systematisk arbejd for at begrænse fejl og ikke mindst et miljø der tilrettelægges for åbenhed om fejl kan bidrage til at man kan lære af fejlene og forebygge nye!

Vidar-André Wøien (København, 2017-09-15)

#186

Jeg gerne vil støtte den stakkels unge læge, som helt urimeligt har fået hele skylden for en ulykkelig hændelse. Det kunne have været mig!

Mette Lefevre Nielsen (Årslev, 2017-09-15)

#189

Urimeligt ansvarsplacering

Nicolai Soll (ODENSE M, 2017-09-15)