Rigsretssag mod Inger Støjberg nu

Kommentarer

#2408

Jeg kæmper for mangfoldighed, lighed og næstekærlighed

(Århus V, 2017-06-01)

#2411

Jeg skriver under fordi det er komplet utilstedeligt, at vi har et folkestyre, hvor de folkevalgte frit kan begå lovbrud uden fare for at blive retsforfulgt, blot hvis de har et flertal af Folketingets medlemmer i ryggen.
Jeg så egentligt helst, at vi her i landet fik os en Forfatningsdomstol, som uafhængigt kunne rejse tiltale mod alle landets parlamentarikere, hvis disse var mistænkt for at have begået lovbrud.
Vi er alle lige for loven, siges der, og dét bør også gælde vores folkevalgte.

(Skamby, 2017-06-01)

#2413

Fordi at det er dybt umoralsk at regeringen gør, hvad det passer dem. Det krænker borgernes retsfølelse

(Aarhus V, 2017-06-01)

#2414

Lovovertrædelse udført af en regering hører ikke hjemme i et demokrati

(Frederiksberg, 2017-06-01)

#2431

Jeg er meget utilfreds med ad de danske ministre kan gøre hvad de vil. De skal kunne straffes efter samme paragraffer de selv laver for almindelige danskere.

(Odense, 2017-06-01)

#2438

Inger Støjberg bare gør som hun har lyst til og desværre "får lov til det" af resten af folketinget. Er nervøs for, at hun ender med at blive en kvindelig Hitler.

(Odense, 2017-06-01)

#2443

Danmark er en retsstat. Over træder man loven, står man til ansvar.

(København, 2017-06-01)

#2445

Ministre skal ikke kunne bryde loven uden konsekvens.

(Haslev, 2017-06-01)

#2446

Det må være slut med lovbrydere i folketinget.

(Hillerød, 2017-06-01)

#2454

alle minister skal overholde ldansk lov, ingen er hævet over denne

(Aabybro, 2017-06-01)

#2467

For at fastholde en flig af retststen og demokrati

(København, 2017-06-01)

#2469

Jeg skriver under fordi jeg er træt af at den almene borger bliver straffet for mindre forseelser og ministre slipper med en næse, selvom de gang på gang lyver/snyder og dermed i mit hoved bliver utroværdige!

(Valby, 2017-06-01)

#2470

Det gælder demokratiet! - Og ordentlighed og medmenneskelighed!

(Haslev, 2017-06-01)

#2473

Fordi der skal være åbenhed og Støjberg alt for længe har udøvet et regime som er en fundamentalt forkert løsning på de udfordringer vi står overfor

(København, 2017-06-01)

#2488

Der føres racistisk og umenneskelig politik, og det er uværdigt, uretfærdigt og ulovligt!

(Knardrup, 2017-06-01)

#2492

Emnet for Inger Støjbergs afgørelse er irrelevant - hvis Inger Støjberg har forbrudt sig mod loven, så skal hun stå til ansvar for det - lige meget hvor moralsk ret man end kan mene at hun har. Hvis man ikke synes hun skal straffes for den afgørelse, så må man ændre loven før man tager den beslutning som Inger Støjberg har gjort. Målet helliger IKKE midlet.

(København S., 2017-06-01)

#2495

fordi hun, ligesom alle andre, skal overholde loven og fordi hun agerer så arrogant og "dronningeagtigt" overfor kritikken. Hun har aldrig haft evner til den post hun blev tildelt.

(Fredericia, 2017-06-01)

#2502

Jeg skriver under fordi vi aller er lige for loven og når folkevalgte politikker tror at love ikke gælder for dem så skal de stille til ansvar

(Jordrup, 2017-06-01)

#2506

jeg synes Inger Støjberg er et menneske uden empati - og det det skal man have, når man er integrationsminister

(roskilde, 2017-06-01)

#2507

Det er et kæmpe problem vi ikke har en forfatningsdomsyol i Danmark.

(Aarhus, 2017-06-01)

#2510

Hun er bare ikke værdig til sin position og have den magt hun har

(Kastrup, 2017-06-01)

#2512

Fordi ingen er hævet over loven uanset synspunkt. Danmark er og skal forblive et retssamfund og folkevalgte politikere skal gå forrest som eksempler herpå

(København , 2017-06-01)

#2515

Loven gælder alle. Inklusiv ministre.

(Søborg, 2017-06-01)

#2521

Politikere skal ikke selv vælge om de har lyst til at overholde loven.

(Espergærde, 2017-06-01)

#2525

Inger Støjberg naturligvis skal stilles til ansvar for sine handlinger, præcis og på lige fod som alle andre.,

(Odense, 2017-06-01)

#2528

Ingen skal føle sig magtfuldkomne og hævet over loven.

(København S, 2017-06-01)

#2531

Danmark skal vedblive at være et demokratisk samfund, hvor alle er lige for loven.

(Århus, 2017-06-01)

#2536

Ingen bør stå over loven

(København S, 2017-06-01)

#2539

alle skal overholde regler og love - også Støjberg

(silkeborg, 2017-06-01)

#2545

En minister skal gå foran i håndhævelse af loven! Anstændighed !

(Hillerød, 2017-06-01)

#2552

Jeg skrev under fordi det ikke kan være rigtigt at mennesker ikke behandles som mennesker.

(frederiksværl, 2017-06-01)

#2561

Loven gælder også for folketinget.

(Kbh, 2017-06-01)

#2569

En minister skal som alle andre efterleve loven.

(Sorø, 2017-06-01)

#2585

Inger Støjberg har brudt loven!

(Aarhus, 2017-06-01)

#2587

Med lov skal man land bygge, og den lov står også ministre under ansvar for at opretholde.

(randees, 2017-06-01)

#2589

Fordi politikere skal står til regnskab !!!

(Tønder, 2017-06-01)