Red linje 150S nord for Gl. Holte

Fælles indsats for at redde linje 150S nord for Gl. Holte  

Pendlere nord for Gl. Holte risikerer at miste buslinje 150S; en vigtig forbindelse mellem Nordsjælland og København med 4,8 mio. passagerer årligt.   Som en konsekvens af Region Hovedstadens investering i Letbanen mellem Lyngby og Ishøj, står regionen nu overfor at skulle gennemføre besparelser på den regionale bus -og togdrift.  I regionens forretningsudvalg skal der tirsdag den 6. marts tage stilling til en række spareforslag, som indebærer serviceforringelser på busdriften i Nordsjælland, herunder linje 150S.     Konservative i Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm ønsker, at Region Hovedstaden forkaster alle forslag om besparelser på linje 150S og effektiviserer der hvor letbanen får en naturlig positiv effekt, nemlig mellem Lyngby og Ishøj.