Red Frederiksberg Folkebørnehave og Vuggestues skovbørnehave Hejrebakken

Red Frederiksbergs Folkebørnehave og Vuggestue 

For bare et år siden lovede de Konservative på Frederiksberg, at skovbørnehaverne skulle sikres. Forældre på Frederiksberg kvitterede med et genvalg og en borgmesterpost. Men nu styrer de konservative direkte mod et løftebrud.

Børneudvalget har forslået fire modeller hvor der i alt udfases fra 65 – 439 skovpladser i kommunen i ovenstående periode, for at spare mellem 4 og 7 mio kr., begyndende fra maj 2019. Folkebørnehavens Hejrebakke er en af de institutioner, der står til lukning.

En økonomisk veldrevet institution, hvor driftsomkostningerne pr. børneenhed ligger væsentligt under gennemsnittet, der som en af de få tilbyder fuldtids skovpladser - og hvor Frederiksbergs børn har boltret sig siden 1936. En institution, der er kendetegnet ved et enormt engagement fra både forældre og ledelse for drive skovbørnehaven optimalt med fokus på både børn og økonomi.

At lukke Folkebørnehavens Hejrebakke vil ikke blot være en stor forringelse af børnenes og deres familiers hverdag, det vil også være at lukke et stykke af Frederiksbergs kulturhistorie.

I dagtilbudslovens rammebestemmelser påpeges i alt fire områder, hvor den kommunale forpligtelse er at:·     

- Fremme børns trivsel, udvikling og læring i dagtilbud·    

- Give familien fleksibilitet og valgmuligheder i form af forskellige typer tilbud·    

- Forebygge negativ social arv og eksklusion og tilbyde støtte til børn med behov for særlig indsats.·     

-Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbud og gøre overgangene alderssvarende og udfordrende for børnene. 

 

Ved lukning af skovpladserne, må det således stærkt overvejes om rammebestemmelserne for dagtilbudsloven overholdes, da alle 4 punkter uden undtagelse vil blive væsentligt forringet.  

I det kommunale Børneudvalgs vision for børn og unge lægges vægt på at give familien fleksibilitet og valgmulighederi form af forskellige tilbud herunder at der på dagtilbudsområdet er skærpet fokus på bevægelse og motion blandt børn. Såfremt Børneudvalget vedtager at lukke Folkebørnehavens skovpladser, reducerer det de gode fysiske rammer som fremmer bevægelse og motion, trivsel, udvikling og læring i grønne og kreative miljøer, som Frederiksberg ellers er kendt for. Børneudvalgets vision står derfor i skarp kontrast til forslaget om lukningen af Skovbørnehaverne. Forsvinder disse unikke dagtilbud ødelægges en del af det solide grundlag for at have glade og sunde børnefamilier på Frederiksberg.  

I 2017 pegede Frederiksberg borgerne igen på det Konservative Folkeparti, som gik til valg på ordene: ”Frederiksbergs Konservative lægger vægt på gode fysiske rammer i vores institutioner, og at forældrene har mulighed for at vælge mellem de mere traditionelle børnehaver og egentlige skovbørnehaver og institutioner, der inddrager udflugter og ture ud i naturen som en vigtig del af den daglige pædagogiske praksis.”- Lad os håbe de stadig husker hvad de gik til valg på og at det ikke blot endnu engang var varmluft.  

Konsekvenserne af en eventuel lukning vil ikke blot berøre børn og forældre tilknyttet Skovbørnehaven, men vil have en stor indflydelse på hele institutionen. Umiddelbart vil 44 børnehavebørn skulle om omplaceres i de allerede overnormerede rammer i daginstitutionen på Rolf’s plads. For børnehavebørnene får dette konsekvenser i form af: dårligere indeklima, mere larm og støj, mindre tid til det enkelte barn pr. voksen, nedsat koncentrationsevne som ultimativt kan resultere i mindre velforberedte skolebørn.For vuggestuebørnene betyder lukningen, at de skal blive et år ekstra i vuggestuen, samt at der i denne periode lukkes for optag af nye børn, hvorved søskendegarantien ophæves. Endvidere vil det store aldersspring mellem børnene, når der igen åbnes for nye pladser, være hæmmende for de yngste børns udvikling.  For personalet er den umiddelbare konsekvens en væsentlig forringelse af et i forvejen presset arbejdsmiljø - højere normeringer og øget stress er vist at øge sygefraværet. Til sammenligning har man i Gladsaxe kommune fundet at være i skoven mindsker sygefraværet hos både børn og voksne. Mon ikke det samme er tilfældet på Frederiksberg?

Udover de åbenlyse forringelser af forholdene samt mulighederne for motorisk og kreativ udvikling, for både børn og voksne, peger forskningen inden for folkesundhed også på, at der er mange åbenlyse grunde til at bevare Skovbørnehaven. Ifølge WHO er sundhed dækker sundhedover både en fysisk, mental og social dimension. Flere studier viser, at børns fysiske og mentale sundhed samt deres kognitive, sociale og motoriske udvikling forbedres væsentligt, jo mere de opholder sig i naturen. Der foreligger altså solid evidens for, at de førnævnte dimensioner af sundhed alle kan forbedres ved hjælp af naturen. Skovbørnehaverne er med til at grundlægge de basale egenskaber som bevægelse, mentalt velvære og sociale kompetencer. Således kan skovbørnehaverne være en forebyggende instans for den stigende mængde af udfordringer (bl.a. stigende overvægt, begrænset frisk luft, nedsat kreativitet, nedsatte sociale kompetencer, øget forekomst af ADHD), vi ser hos børn i dag, og som truer deres sundhed og sociale kompetencer   Så,

Kære Politikere, tænk på Frederiksbergs Folkebørnehave og Vuggestue når I vil sikre vores fremtidige generationers sundhed og Frederiksbergs fremtid som et dejligt sted at bo og vokse op.          

Facebook: "Red Folkebørnehaven"    

http://redfolkebornehaven.dk       

40019636_10155797593194607_2056329594276937728_n1.jpg

                                                                                           

Med de bedste forhåbninger                                                                                                             De bekymrede forældre i

Frederiksbergs Folkebørnehave og Vuggestue


Christian Uggerhøj Wøhlk    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Christian Uggerhøj Wøhlk tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...