PSO - ordningen skal ikke omlægges til skattefinansiering.

Her kan forbrugerne se, at PSOen bliver mindre når elprisen stiger. Den barske konsekvens af, at PSOen bliver mindre og elprisen bliver højere.

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholts forsøger i øjeblikket, at omlægge PSO-Ordningen til en skatte finansieret betaling, hvis dette lykkes ham vil dette få stor betydning for den almindelige forbrugerne.

Når elpriserne stiger vil der samtidigt være mindre behov for tilskud i form af offentlig støtte til de firmaer som opsætter og skal have tilskud, Dette vil medføre at den skattefinansieret betaling kun kan betragtes, som en ekstra skat for forbrugerne.

Herefter ikke blive mulighed for at få en mindre regning når elprisen stiger, da den skattefinansieret betaling fortsat vil være det samme beløb.

Da den skattemæssige betaling vil ikke blive mindre, vil forbrugerne derfor komme til sammenlagt at betale mere for deres strøm end det er tilfældet i dag med PSO- ordningen.

Det vil samtidigt have en stor betydning for de ca. 87.000 privatejede energi producenter, som i dag er fritaget for PSO betalingen.

Så skriv derfor under for, at gøre Lars Chr. Lilleholt bekendt med din utilfredshed ved en omlægningen af PSO-ordningen.


Foreningen af Danske Solcelleejere    Kontakt forfatteren af dette andragende