Protest mod sammenlægning af Rønne til et skoledistrikt

Ved at underskrive, erklærer man sig enig i, at der IKKE skal ske en sammenlægning af Rønne til et skoledistrikt.  

De konsekvenser der kan være af sammenlægningen, er

-       Fjernelse af 3 indskolingsklasser, 1 mellemtrinsklasse og 2 overbygningsklasser -       Opsplitning af eksisterende klasser, for at ”fylde op” til 28 elever per klasse

-       Risiko for gentagne delinger/sammenlægninger i løbet af skoletiden

-       Flytning af elever mellem Søndermarksskolen og Åvangsskolen, måske flere gange i løbet af skoletiden

-       Store trivselsproblemer hos eleverne på grund af manglende tryghed (nye klassekammerater, nye lærere, ny skole)

-       Afledte udgifter i Børn og Familie på grund af behov for flere indsatser ved dårlig trivsel, forebyggende som indgribende

-       Besparelse på tildeling af økonomi ved større klasser (35.391 kr. pr elev over 22 i klasserne til 17.696). Det vil give mindre mulighed for 2-voksen undervisning, og dermed holddelinger i mindre børnefællesskaber

-       Mindre tid til den enkelte elev

-       Rammebesparelser, foruden de andre besparelser, der ikke er konkretiseret af politikerne

-       Dårligt arbejdsmiljø for de ansatte – færre voksne til flere børn

-       Risiko for afledte økonomiske konsekvenser for kommunen, såsom

       o   psykologtilbud,

       o   specialtilbud til flere børn

       o   færre unge videre i uddannelsessystemet, med risiko for senere understøttelse

       o   stress-ramte langtidssygemeldte medarbejdere

       o   vikardækning  

Sammenlægningen harmonerer dårligt med kommunens nye strategi for Fælles Folkeskole Bornholm 2023-2026, hvor Skolen som Tryg Base ligger nr. 1 på de givne indsatsområder:  

”Børn og unge har behov for tryghed, og derfor er tillid og omsorg i skolen afgørende. De rette og rettidige indsatser er vigtige, og når skolelivet er svært, skal man kunne få hjælp. Det er til enhver tid den voksnes ansvar at være nysgerrig, undersøgende og i dialog med barnet for at finde ud af, hvad der hindrer et barn i at trives og lykkes i skolen.  

Bornholmske børn og unges trivsel i skolen skal være på niveau med eller bedre end landsgennemsnittet.  

Derfor:  

1. skaber skolen gennemskuelige og trygge overgange fra dagtilbud til skole og ungdomsuddannelse såvel som i overgangene fra indskoling til mellemtrin og udskoling

2. skaber skolen trygge rammer om gode relationer med en forståelse af, at ”børn gør det godt, hvis de kan” (Ross W. Greene, 2021)  

3. ser skolen samarbejdet mellem skole og hjem som et partnerskab og tager ansvar for en gensidig respektfuld kommunikation med forældre”

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Charlotte Johansen vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...