protest mod boligbyggeri paa Aastrupvej

Lokalplanforslag 10-31 og kommuneplantillæg 21-13 er sendt i offentlig hørring til og med december måned 2016.

Skriv under hvis du kan støtte følgende indsigelser, der også er gjort gældende af By og Land Haderslev:

1. Bebyggelsesprocenten på grunden Åstrupvej 13 bør max. være 40 %. En bebyggelsesprocent på 60 %, som planforslagene lægger op til, vil medføre et æstetisk voldsomt negativt nabopres på de fredede bygninger, som de ikke kan bære.

2. Der bør ikke gives tilladelse til at bebygge byggefelterne A og C (op mod naboejendomme). I givet fald bør højden ikke være højere end 1½ etage, da bygningerne ellers vil presse de smukke huse Åstrupvej 11 og 15 samt de fredede bygninger.

3. Byggefelt B (op mod Kløften) bør højst bebygges med 2½ etage og alle nybygningerne bør have en taghældning svarende til den fredede hovedbygning.

4. Der skal ikke tillades bebyggelse i 3 etager. Bygninger på 3 etager er helt enestående på Åstrupvej og vil derfor misklæde vejen meget. Når bygningernes tæthed og grundens niveaustigning tages i betragtning, vil bygningerne i byggefelt B komme til at dominere hele kvarteret.

Tak for din støtte.

 


Kristina Schultz Andersen    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling


ELLER

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort på vores side. Forfatteren af indsamlingen vil dog kunne se alle informationerne, som du har oplyst på denne formular.

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.
Facebook