P2X Stormøde / Borgermøde i Østerbyen i Esbjerg

Digitalt_underskriftindsamling_Borgermøde_om_P2X_-_Brintfabrikker_mv._PNG_Billede_.png

Kære alle i Østerbyen og øvrige borgere i Esbjerg.

I forlængelse af den politiske debat mellem borgmesterkandiat Jakob Lykke (S) og Jacob Lose (V) i Grundtvigskirken d. 8/11 – 2021, hvor der fra fremmødte blev spurgt ind del ind til P2X anlæg ved boligområdet, har vi valgt at starte denne underskriftindsamling.

Dels fordi vi mener, at vi skal inddrages før yderlig iværksættes, såvel det faktum, at de opstillede ikke var enige om hvor stor en sikkerhedsafstand der kræves til det P2X anlæg CIP vil opføre. På et spørgsmål fra en borger, der ønskede at vide hvor stor en sikkerhedsafstand et anlæg, som det CIP påtænker at opføre ville kræve, oplyste:

- Jakob Lose (V) at kravet hertil kun var 1 km. til beboelse og offentlige bygninger.

- Jakob Lykke (S) at kravet hertil var 2 – 3 km. til beboelse og offentlige bygninger.

Efter en mindre drøftelse, ud fra de dokumenter Jakob Lykke fremlagde på mødet for Jacob Lose medgav sidstnævnte dog, at en sikkerhedsafstand på hele 2 – 3 km til beboelse og offentlige bygninger var korrekt.

I forlængelse heraf blev begge byrådskandidater adspurgt om der i forhold til en RISIKO vurdering af CIP´s anlæg var lavet en RISOKO vurdering af DOMINO effekter mellem øvrige RISIKO virksomheder, såvel som en kvantitativ Risikoanalyse omkring forhold i realtion til brand, eksplosion og luftforurening mv., nu man ville opføre hele 3 P2X anlæg (dvs. anlæg der producerer ammoniak/brint) ved forbrændingsanlægget L90 og DLG´s gødningsfabrik. Der har som bekendt, som mange husker været op til flere større brande i Måde ved forbrændingsanlægget L90 de senere år.

Et svar omkring DOMINO effekter såvel som en kvantitativ Risikoanalyse, det måtte begge byrådskandidater være forsamlingen svar skyldig!

De mente dog, at det var et rigtig godt spørgsmål og at det burde undersøges!

P2X anlæg er med sikkerhed en del af fremtiden, det tænker vi, at vi alle er enige om!

Sådanne anlægs placering rejser dog en masse spørgsmål. I særdeleshed ved opførelse af flere af sådanne fabrikker i samme område som eksisterende RISIKO virksomheder samt et forbrændingsanlæg, tæt ved et stort boligområde.

Med baggrund heri vil vi opfordre til et STORMØDE / borgermøde i Østerbyen med det nye byråd medio januar, således at alle borgerne i Østerbyen kan inddrages forud for, at der igangsættes yderlig. Dette er rimeligt, og burde være iværksat for længst !

 

Med håb om at mange vil tilslutte sig denne underskriftindsamling.

Familierne Thomsen, Lauridsen, Haubjerg Sørensen, Barrett, Repenning, Olsen.


Thomsen, Lauridsen, Haubjerg Sørensen, Barrett, Repenning, Olsen.    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Thomsen, Lauridsen, Haubjerg Sørensen, Barrett, Repenning, Olsen. tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Du vil modtage en e-mail med et link til at bekræfte din underskrift. For at sikre, at du kan modtage vores e-mails, tilføj venligst info@skrivunder.net til din adressebogs liste over sikre afsendere.

Bemærk venligst at du ikke kan bekræfte din underskrift ved at svare på denne meddelelse.
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...