Ønske om en lov mod "gyldne håndtryk" i kommunale eller statslig regi

Jeg søget jeres støtte, via underskriftsindsamling, mod Gyldne Håndtryg" i kommunale eller statslig regi.

Her mener jeg særligt direktør, bestyrelse medlemmer, komunale ansatte, folketings politikkere o. a. der ikke har opfyldt deres forpligtelse, misbrugt deres magt, misligholdt deres kontrakt,  brudt den økonomiske aftale eller på anden måde brudt loven.

De skal holdes ansvarlig for deres fejl og som det mindste, miste retten til deres "gylden håndtryk" - og selvføldig retsforfølges ved særlig grov lov overtrædelse.

Hvordan sådan en person kan gå fri, få tilsvanende job eller genopstille er en hån med vores rets samfund.

Vi kræver en lov mod uhendsigtmæssige "gyldne håndtryg" da det sender et dårlig signal og det skaber forskels behandling, diskriminere og viser en mangel på respekt for den almene borger. 

Derudoveri ønsker vi at der bliver nedsat et udvalg som skal tydeligøre problemet og komme med alternative forslag til en lov der omhandler problemet.