nejtilbesparelser

 

NOK ER NOK!

 

 

 

Fredensborg Kommune har gennem de seneste år lavet besparelser på børne- og skoleområdet (og på mange andre områder).

 

 

 

For perioden 2014 til 2018 er der lagt op til at dagtilbuddene i Fredensborg Kommune via aflevering af prioriteringsbidrag og reduceret pris- og lønfremskrivning skal effektivisere (rellet er der tale om besparelser) for kr. 21.809.000. Med andre ord så skal der spares endnu mere end der allerede er sparet.

 

 

 

Vi siger nej til yderligere besparelser på børne- og skoleområdet i Fredensborg Kommune!

 

 

 

  • Det er nødvendigt med pædagoger og pædagogmedhjælpere i dagtilbuddene - vi har nået minimumsbemandingen
  • Det er nødvendigt med kvalificeret arbejdskraft - den tiltrækker man kun hvis det er en atraktiv arbejdsplads med mulighed for udvikling
  • Yderligere besparelser vil på sigt føre til et kvalitetsmæssigt ringere tilbud for vores børn

 

Vi ønsker et attraktivt pasnings- og fritidstilbud til vores børn, hvor nærvær, aktiviteter og læring prioriteres. Det kan vi kun få, hvis vi ikke rammes af flere besparelser. Din underskrift er med til at sikre kvaliteten af børnenes pasnings- og fritidstilbud.

 

Hvis Du skriver under, skriver Du under på at Du siger nej til yderligere besparelser på børne- og skoleområdet i Fredensborg Kommune.

 

 

 


De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer i forældrebestyrelserne i Børnehusene Nivå og Børnehusene Kok    Kontakt forfatteren af dette andragende