NEJ til tvangsflytning af udviklingshæmmede borgere

NEJ TIL TVANGSFLYTNING AF UDVIKLINGSHÆMMEDE BORGERE I SYDDJURS KOMMUNE!!!

Syddjurs kommune vil, som følge af ”BUDGET 2016”, sammenlægge Bofællesskaberne Gransvinget i Ebeltoft og Skovparken i Ryomgård. Forslaget betyder reelt, at en række udviklingshæmmede borgere, med behov for pædagogisk støtte i dagligdagen, bliver tvangsflyttet 30 km væk fra deres hjemby.

Der er mange gode grunde til ikke at gennemføre dette budgetforslag:    

  • Beboerne i Gransvinget har alle stærk tilknytning til Ebeltoft by. Flere er barnefødt i byen og andre har boet i byen i over 17 år. Bofællesskabet Gransvinget er en del af Ebeltoft – og Ebeltoft er en del af Bofællesskabet Gransvinget!  De netværk der gennem mange år er opbygget og som alle borgere i Ebeltoft profitere af kan ikke genskabes. Beboerne ønsker ikke at flytte! Gennemførelse af dette forslag vil have massiv indvirkning på beboernes livskvalitet...
  • Hvis forslaget gennemføres vil Ryomgård reelt være eneste bosætningsmulighed for udviklingshæmmede borgere. Ryomgård skal huse 7 ud af 9 bofællesskaber for udviklingshæmmede i Syddjurs kommune! Reelt er der ingen bosætningsvalg, da de to bofællesskaber der ikke er i Ryomgård er for senhjerneskadede eller domsanbragte. Det betyder at udviklingshæmmede borgeres valgmuligheder i forhold til at bosætte sig i nærheden af familie, netværk og venner drastisk reduceres, fra et i forvejen meget lille udvalg af lokaliteter. Dette er i strid med FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap fra den 13. december 2006. Konventionen sikre at mennesker med funktionsnedsættelser opnår lige muligheder og de samme rettigheder, som andre mennesker inden for områder som uddannelse, arbejde og det sociale liv.
  • Syddjurs kommune begrunder bla. tvangsflytningen med, at Bofællesskabet Gransvingets fysiske rammer er utidssvarende. Dette er i direkte modstrid med Socialtilsynets sidste vurdering af Bofællesskabet Gransvinget. I tilsynsrapport fra den 20. januar 2015 skriver socialtilsynet:
    • ”Det er (…) Socialtilsynets vurdering, at Gransvinget danner gode og velegnede fysiske rammer for den nuværende beboergruppe og for den indsats, der ydes. Fælleshuse og udearealer er velholdte og imødekommende og giver sammen med beboernes lejligheder mulighed for, at beboerne kan trække sig tilbage eller deltage i samvær med de øvrige beboere.”
    • ”Tilbuddet drives fagligt og økonomisk forsvarligt.”
    • ”Myndighedsrådgivere tilkendegiver at Gransvinget dokumenterer positive resultater i forhold til de mål, som de visiterende kommuner har opstillet for borgerne.”  

 

Med min underskrift støtter jeg beboerne i deres ønske om at blive boende i Ebeltoft.  

Kilder:

Syddjurs kommunes forslag til budget 2016: http://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/budgetanalyse_rapporter-web.pdf side 46 og 47

Socialtilsynsrapport den 20.01.2015. https://findtilbud.tilbudsportalen.dk/Details.aspx?id=411814

FN konvention om rettigheder for personer med handicap: http://www.lev.dk/medlemsservice/materialer/boeger/fns-konvention-om-rettigheder-for-personer-med-handicap/

 Billede: Grenthe er ude at samle underskrifter :-)


Kristian Kilt på vegne af Grethe, Bo, Rita og alle de andre beboere    Kontakt forfatteren af dette andragende