NEJ til SFO2 i Helsingør kommune

Hjælp! Beskyt jeres barns fremtid!

Kommunen skal spare igen. Det er der ikke noget nyt i, MEN ét af forslagene er en omlægning af fritidsklubberne til SFO2.

Og hvilke konsekvenser kommer det så til at have for fritidsklubberne?

1. Kontingentet til fritidsklubberne kommer til at stige til det dobbelte. Dette betyder at i stedet for 405 kroner om måneden skal forældrene betale 815 kroner for at være medlem i fritidsklubben.

2. Fritidsklubberne bliver underlagt folkeskoleloven. Dette betyder at fritidsklubberne ikke længere må modtage brugerbetaling. Dette vil medføre: ingen Hytteture til Sverige, Kanoture, ingen Vilde Vulkaner, ingen Lalandia-, X-jump-, Eventyrfabrik-, Bowling- eller svømmehalsture. Forældrespiseaftner må udgå og cafeen kan ikke køre uden brugerbetaling så muligheden for eftermiddags- og aftensmad vil blive væsentligt forringet. Der vil være signifikant færre muligheder for at være kreativ i vores værksteder.

3. Lavere normering i fritidsklubberne. Dette vil betyde en markant forringelse af den pædagogiske kvalitet i fritidsklubberne.

4. Tilskuddet til aktiviteter fra kommunen stiger fra 715 kroner til 1500 kroner pr. barn. Dette vil være et lille plaster på såret i forhold til at kunne tilbyde aktiviteter, men er i virkeligheden en ubetydelig dråbe i vandet i forhold til reelt at kunne skabe et hensigtsmæssigt, relevant og pædagogisk funderet fritidsklubtilbud.

Idet der ikke må tages imod forældrebetaling i spareforslaget, vil størstedelen af de pædagogiske ture, udflugter og kolonier være urealistiske. Disse ture er fora hvor børnene lærer, udvikler og styrker sig selv i sociale konstellationer, på tværs af alder, køn og identitet, uden for skolen og idrættens rammer og hvor pædagogerne har optimale muligheder for at skabe relationer for børn/børn, børn/voksne samt arbejde pædagogisk med børnenes dannelse, trivsel og sociale kompetencer. Fritidsklubbernes pædagogik grunder i høj grad på børnenes frivillige deltagelse i aktiviteter, arrangementer og ture. Kan der ikke tilbydes attraktive aktiviteter, ture og arrangementer, vil dette have en kraftig indvirkning på motivationen i at være klubbarn. Grundlaget for et pædagogisk funderet, udviklende og interessant fritidstilbud med mange varierede aktiviteter til de unge, bygger i høj grad på forældrebetalingen. Børn og unge ved godt hvad de vil have. Ingen interessant klub, ingen interessant ungdom. Forslaget vil med stor sandsynlighed betyde at mange forældre tidligt vil udmelde deres barn af klubben.

Grundlaget for fritidsklubberne vil langsomt smuldre og der vil være endnu færre aktiviteter og færre personaler og flere endnu vil udmelde deres børn Vi frygter at denne besparelse vil medføre en stille død for fritidsklubberne og dermed stille en masse børn uden mulighed for konstruktive fællesskaber i deres fritid. Dette vil særligt ramme sårbare børn. Konsekvensen vil også være at fritidsklubbernes dæmpende funktion og forebyggelse af alkohol- og hashmisbrug i lokalområdet vil forsvinde.

Man kan mistænke og være nervøs for, at kommunens langsigtede plan er at afvikle fritidsklubområdet helt og erstatte dem med såkaldte opholds/væresteder uden pædagogisk personale med de fornødne kompetencer.

Og hvad kan I så hjælpe til med?

1. Skriv under på at fritidsklubberne IKKE skal laves om til SFO2  

2. Skriv læserbreve til lokale aviser

3. Del dette nødråb på alle sociale medier – Facebook, Instagram, Twitter osv.

Hjælp OS med hjælpe JERES børn!


Per Hallberg - pædagog i Fritids- og Ungdomsklubben Puk    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Per Hallberg - pædagog i Fritids- og Ungdomsklubben Puk vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...