Stop sammenlægningen af Bakkevejens og Nordre skoler

Forvaltningen i Esbjerg Kommune har foreslået politikerne at sammenlægge de to nuværende afdelinger af Fortunaskolen i Bramming -  Bakkevejens og Nordre Skolernnn. Det vil betyde at 0. til 3. klasse er på Bakkevejens Skole og 4. til 9. klasse er på Nordre Skole. Dette er en del af sparekataloget for 2024 hvor Esbjerg kommune skal spare op imod 80 mio. kr. i 2024, 100 mio. kr. i 2025 og 160 mio. i kr. 2026.

Et lignende forslag var fremme tilbage i 2019, hvor det lykkedes at indsamle ca. 850 underskrifter imod sammenlægningen. I den forbindelse blev der indgået en aftale om at skolestrukturen i Bramming skulle analyseres for at have et kvalificieret beslutningsgrundlag til fremtidens skolestruktur. Denne analyse er dog endnu ikke lavet og relevante interessenter er ej heller blevet inddraget.

Forslaget om sammenlægning af Bakkevejens og Nordre skoler indgår som en del af forslaget om nedlæggelse af Egekratskolen (skolen i Grimstrup). For at nedlægge Egekratskolen opstilles 4 løsningsforslag hvoraf de 3 indebærer sammenlægning af Bakkevejens og Nordre skoler. 

Desværre er 2 af de 3 løsningsforslag også de forslag som indebærer den største besparelse og har den laveste engangsinvestering for at komme igang. 

Vi ønsker at Bramming skal være en by med attraktive skoler, hvor rammerne for vores børn, hvori de tilbringer en stor del af deres liv, ikke blot ændres i al hast som en del af et spareforslag.

Vi vil opfordre til, at vi får en ordentlig debat om de langsigtede mål, så beslutninger kan understøtte disse mål. Lad os gøre tingene ordentligt så Bramming og Esbjerg Kommune bliver attraktive at bo i for børnefamilier.

Politikerne har en kæmpe spareopgave foran sig og arbejder hurtigt. Lukningen af Egekratskolen og dermed den mulige sammenlægning af Bakkevejens og Nordre skoler kan derfor være en realitet før end vi aner det. Hvis du også er imod dette spareforslag og ønsker en ordentligt debat om skolestrukturen i Bramming, så skriv under NU og vær med til at råbe politikerne op.

 

HUSK AT BEKRÆFTE DIN UNDERSKRIFT VIA LINKET I MAILEN DU MODTAGER!