Nej til Ring 5 motorvej

VLAK-Regeringen med Trafikminister Ole Birk Olesen, LA, i spidsen har iværksat en forundersøgelse af udbygningen af motorvejsnettet omkring hovedstaden. Den kommende Ring 5 motorvej, der blandt andet indebærer en parallel-motorvej langs Køge Bugt-motorvejen vil ødelægge naturområder og landsby-miljøer, samt føre til markant øget støj-, luft, og partikelforurening.

Beslutningen er reaktionær og i modstrid med Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 39% i 2030. Trængselsproblemerne i hovedstadsområdet kræver nye og visionære løsninger, som sikrer, at den kollektive trafik bliver et aktivt tilvalg for mange, mange flere pendlere.

Som medunderskriver på denne underskriftsindsamling erklærer du dig enig i, at både forundersøgelsen samt gennemførslen af Ring 5 Syd, Ring 5 Nord, samt alle andre foreslåede alternative ruteføringer, skal droppes helt og holdent.

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Ulrik Mersø tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...