Nej til nyt jorddeponi på Esromgaard - marts 2023


Undertegnede meddeler hermed Gribskov Kommune:
Jeg siger nej til et nyt jorddeponi på Esrumgård –
1) sags. nr. 09.02.16-P19-2-21      - dato 08.03.2023  
2) sags. nr. 01.03.03-G01-6-20       - dato 08.03.2023  
3) Høring af reguleringsprojekt på ejendommen matr. nr. 1 Esrum Kloster - dato 08.02.2023

Jeg ønsker ikke den massive forandring og ødelæggelse af vores særligt beskyttede og bevaringsværdige natur og landskab, herunder risiko for forurening af fremtidens drikkevand – Alnarpsand resevoiret - som et jorddeponi vil medføre.
Helle Schultz, Esrum

Underskriv denne indsamling

Jeg giver med min underskrift Helle Schultz tilladelse til at overdrage mine oplysninger i denne formular til vedkommende som har indflydelse på denne sag.


ELLER

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.

Vi viser ikke din e-mailadresse offentligt online.Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...