NEJ til mobning!

Med din underskrift erklærer du dig enig i at du er imod mobning.

Vi ønsker en aktiv debat om mobning både i hjemmene, men i særdeleshed på Christiansborg. 

Den tid som vil blive brugt på at formulere og vedtage en mobbelov, er en investering i vores fælles fremtid.

Vi vil ikke acceptere at en fjerdedel af børn i folkeskolen føler sig utrygge og kun de færreste gør noget.

Vi vil ikke acceptere at børn i folkeskolen, i alle aldre, ser selvmord som den eneste effektive udvej.

Vores organisation har efterhånden hjulpet mange børn som har haft det meget svært og det er tydeligt for os at mobbepolitikker i skolerne, i stor udstrækning, er noget man bare SKAL have lavet, og ofte ligger de som støvsamlende hensigtserklæringer, som ikke gavner der hvor de skulle.

Noget andet som er tydeligt er, at når der er tale om mobning, så er det ofte sådan at de børn som mobber mangler vejledning og opdragelse. Det grænser til mishandling at man ikke opdrager sine børn til at kunne begå sig socialt i folkeskolen.

Det er vigtigt at understrege at dette ikke er en "heksejagt" på børn. Børn er uskyldige i alt dette. Det er os som voksne der skal sørge for at vore børn har en opdragelse som sætter dem i stand til at interagere med respekt og venlighed.

Din underskrift er vigtig og den vil blive brugt til at forsøge at få politikere i tale.

Som voksen er du beskyttet af Arbejdsmiljøloven, men dit barn har ingen beskyttelse for Uddannelsesmiljøloven har ingen sanktionsmuligheder og kan således bedst betegnes som en hensigtserklæring.

Så når der i de første 2 paragraffer står at en leder af en skole har pligt til at sørge for et sundt og trygt indlæringsmiljø....så kan de i virkeligheden bedst tolkes som et fromt ønske.

Men uddannelsesmiljøloven kan ikke stå alene, selvom der tilføjes sanktioner. Der bør laves en mobbelov som forpligter forældre og holder dem ansvarlige.

 

Så skriv endelig under - Så skal vi få det bedst mulige ud af din underskrift :-)


Susanne Friis Eilersen, Formand for MC Mod Mobning    Kontakt forfatteren af dette andragende

Underskriv denne indsamling

Ved at underskrive accepterer jeg, at Susanne Friis Eilersen, Formand for MC Mod Mobning vil kunne se alle de informationer jeg angiver på denne formular.


Jeg giver samtykke til behandling af de oplysninger jeg angiver i denne formular, til følgende formål:
Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...